Chương trình đào tạo » Cao đẳng & Trung cấp

AN NINH MẠNG

-

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính;

+ Trình bày được kiến thức nền tảng về mạng máy tính;

+ Trình bày được nguyên tắc, phương pháp để hoạch định, thiết kế và xây dựng, cài đặt và cấu hình, vận hành và quản trị, bảo trì, sửa chữa và nâng cấp hệ thống mạng máy tính;

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động của hạ tầng hệ thống mạng, các thiết bị mạng, hệ thống cáp mạng;

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động của các hệ điều hành mạng, các dịch vụ mạng;

+ Mô tả được công dụng và nguyên lý hoạt động của cơ sở dữ liệu và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu;

+ Giải thích được về nguyên lý lập trình mạng, lập trình socket;

+ Trình bày được các nguy cơ về bảo mật, mất mát dữ liệu của Tổ chức/Doanh nghiệp;

+ Mô tả được các hệ thống an toàn thông tin;

+ Trình bày được về hệ thống chính sách an toàn thông tin;

+ Trình bày, mô tả, biểu diễn được các kỹ thuật tấn công và phòng thủ trên không gian mạng;

+ Trình bày, biểu diễn được về kiểm tra và đánh giá bảo mật mạng;

+ Hiểu biết về luật pháp an toàn thông tin, phục hồi thảm họa dữ liệu.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Khai thác được các ứng dụng trên hệ thống mạng;

+ Thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống mạng cho doanh nghiệp nhỏ và trung bình;

+ Cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống mạng sử dụng Windows Server;

+ Cài đặt, cấu hình và quản trị được các dịch vụ: DNS, DHCP, RRAS, Web, Mail;

+ Xây dựng và quản trị website về giới thiệu sản phẩm, thương mại điện tử;

+ Cấu hình được các thiết bị mạng thông dụng: Switch, Router;

+ Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp được phần mềm và phần cứng của hệ thống mạng;

+ Thiết kế, triển khai và quản trị được các hệ thống an toàn thông tin;

+ Xây dựng và triển khai được hệ thống tường lửa bảo vệ hệ thống mạng;

+ Xây dựng, triển khai và quản lý được hệ thống chính sách an toàn thông tin;

+ Sử dụng thành thạo các công cụ để kiểm tra, đánh giá bảo mật;

+ Xây dựng được các công cụ phục vụ kiểm tra bảo mật mạng;

+ Lập kế hoạch giám sát hệ thống an ninh thông tin;

+ Lập kế hoạch phục hồi thảm họa dữ liệu; Theo dõi đảm bảo hoạt động liên tục của thiết bị mạng, ứng dụng, dịch vụ;

+ Xây dựng quy trình, chính sách an ninh thông tin;

+ Huấn luyện bảo mật, quy trình, chính sách an ninh thông tin cho người dùng cuối;

+ Kèm cặp, hướng dẫn được các thợ bậc thấp hơn.

3- Cơ hội việc làm

- Làm việc tại các doanh nghiệp có trang bị hệ thống mạng máy tính; các công ty chuyên kinh doanh máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin; hãng sản xuất, bảo trì máy tính, thiết bị, linh kiện máy tính; bộ phận bảo mật và an toàn thông tin các công ty, doanh nghiệp, trường học; các tổ chức về tài chính, tập đoàn kinh tế, các tổ chức của nhà nước có yêu cầu cao về đảm bảo an ninh thông tin; Các công ty kinh doanh viễn thông và mạng; các công ty thiết kế và cung cấp giải pháp bảo mật mạng; các công ty phần mềm bảo mật mạng.

- Làm việc tại các trường học ở vị trí phòng thực hành, xưởng thực tập, dạy học cho các đối tượng có bậc nghề thấp hơn.

- Có thể học tiếp tục ở bậc học cao hơn.

4- Các môn học chính:

- Anh văn chuyên ngành

- Tin học văn phòng

- Toán ứng dụng

- Cấu trúc máy tính

- Lập trình căn bản

- Cơ sở dữ liệu

- Mạng máy tính

- Hệ điều hành Linux

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

- Thiết kế, xây dựng mạng LAN

- Quản trị mạng

- Lập trình mạng

- Thiết kế Web

- An toàn mạng

- Tấn công và phòng thủ trên không gian mạng

- Triển khai hệ thống firewall 1

- Phân tích đánh giá bảo mật mạng

- Bảo mật hệ điều hành

- Bảo mật ứng dụng mạng

- Bảo mật cơ sở dữ liệu

- Triển khai hệ thống antivirus

- Phục hồi thảm họa dữ liệu

- Xây dựng hệ thống quản lý an ninh thông tin

- Triển khai hệ thống Firewall 2

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính, điện tử máy tính, mạng máy tính;

+ Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thành phần trong hệ thống máy tính;

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính;

+ Trình bày được kiến thức nền tảng về mạng máy tính;

+ Trình bày được nguyên tắc, phương pháp để hoạch định, thiết kế và xây dựng, cài đặt và cấu hình, vận hành và quản trị, bảo trì, sửa chữa và nâng cấp hệ thống mạng máy tính;

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động của hạ tầng hệ thống mạng, các thiết bị mạng, hệ thống cáp mạng;

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động của các hệ điều hành mạng, các dịch vụ mạng;

+ Mô tả được công dụng và nguyên lý hoạt động cơ bản của cơ sở dữ liệu và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu;

+ Trình bày được các nguy cơ về bảo mật, mất mát dữ liệu của Tổ chức/Doanh nghiệp;

+ Trình bày, mô tả, biểu diễn được các kỹ thuật tấn công và phòng thủ trên không gian mạng;

+ Hiểu biết về luật pháp an toàn thông tin.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Khai thác được các ứng dụng trên hệ thống mạng;

+ Thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống mạng cho doanh nghiệp nhỏ và trung bình;

+ Cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống mạng sử dụng Windows Server;

+ Cài đặt, cấu hình và quản trị được các dịch vụ: DNS, DHCP, RRAS, Web, Mail;

+ Xây dựng và quản trị website về giới thiệu sản phẩm, thương mại điện tử;

+ Cấu hình được các thiết bị mạng thông dụng: Switch, Router;

+ Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp được phần mềm và phần cứng của hệ thống mạng;

+ Thiết kế, triển khai và quản trị được các hệ thống an toàn thông tin;

+ Xây dựng và triển khai được hệ thống tường lửa bảo vệ hệ thống mạng;

+ Xây dựng và quản trị hệ cơ sở dữ liệu cho hệ thống mạng.

3- Cơ hội việc làm

- Làm việc tại các doanh nghiệp có trang bị hệ thống mạng máy tính; các thiết bị văn phòng; các tòa nhà có trang bị hệ thống mạng máy tính; bộ phận bảo mật và an toàn thông tin các công ty, doanh nghiệp, trường học; các tổ chức về tài chính, tập đoàn kinh tế, các tổ chức của nhà nước có yêu cầu cao về đảm bảo an ninh thông tin; các công ty chuyên kinh doanh máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin; các công ty kinh doanh và dịch vụ viễn thông; các công ty xây dựng và thiết kế giải pháp bảo mật mạng; các công ty phần mềm bảo mật;

- Làm việc tại các trường học ở vị trí phòng thực hành, xưởng thực tập, dạy học cho các đối tượng có bậc nghề thấp hơn;

- Tự tạo được việc làm cho bản thân; tự mở doanh nghiệp.

4- Các môn học chính:

- Anh văn chuyên ngành

- Tin học văn phòng

- Cấu trúc máy tính

- Lập trình căn bản

- Cơ sở dữ liệu

- Mạng máy tính

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

- Thiết kế, xây dựng mạng LAN

- Quản trị mạng

- Thiết kế Web

- An toàn mạng

- Tấn công và phòng thủ trên không gian mạng

- Triển khai hệ thống firewall

- Bảo mật hệ điều hành

- Bảo mật ứng dụng mạng

- Triển khai hệ thống antivirus

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]