Chương trình đào tạo » Cao đẳng & Trung cấp

TIN HỌC VĂN PHÒNG

-

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

- Trình bày được kiến trúc và nguyên lý hoạt động của máy tính;

- Trình bày được nội dung, phương thức cài đặt, vận hành, bảo dưỡng các phần mềm máy tính dùng cho văn phòng;

- Trình bày được một số phương pháp xử lý ảnh và thiết kế đồ hoạ cơ bản;

- Nêu tên được một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng và chức năng của chúng;

- Trình bày được cấu trúc, nguyên lý vận hành của mạng nội bộ;

- Đánh giá được các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành các thiết bị để đưa ra giải pháp xử lý.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

- Soạn thảo được văn bản theo mẫu nhà nước ban hành, đúng theo nội dung yêu cầu;

- Sử dụng thành thạo bộ phần mềm Microsoft Office;

- Sử dụng được bộ Open Office;

- Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng thông dụng;

- Sao lưu, phục hồi, phòng chống virus và bảo mật dữ liệu;

- Thiết kế, lắp ráp, cài đặt và quản trị được hệ thống mạng vừa và nhỏ;

- Phân tích thiết kế, quản lý được các hệ thống thông tin văn phòng vừa và nhỏ;

- Thiết kế đồ hoạ và xử lý ảnh phục vụ công tác văn phòng;

- Xử lý được hầu hết các sự cố máy tính và mạng nội bộ;

- Sử dụng tốt ít nhất một ngôn ngữ lập trình;

- Đọc hiểu được một số tài liệu tiếng anh liên quan đến tin học văn phòng;

- Tự nâng cao trình độ chuyên môn;

- Kèm cặp, hướng dẫn các thợ bậc thấp hơn;

- Tổ chức, quản lý, điều hành một hệ thống văn phòng trong một công ty, trường học, trung tâm hay xí nghiệp cỡ nhỏ.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc tại các vị trí:

- Giáo viên dạy tin học cho các trường phổ thông;

- Thư ký văn phòng;

- Điều hành hệ thống thông tin văn phòng vừa và nhỏ;

- Quản lý, xử lý dữ liệu, xây dựng đề án cho văn phòng;

- Giảng dạy, kèm cặp về văn phòng cho các bậc thợ thấp hơn;

- Làm việc cho các công ty máy tính;

- Làm việc cho các công ty phần mềm (nếu lựa chọn các môn học phù hợp);

- Thiết kế quảng cáo;

- Quản lý phòng Internet;

- Quản lý mạng LAN vừa và nhỏ.

4- Các môn học chính

- Kỹ thuật bàn phím

- Văn bản pháp qui

- Soạn thảo văn bản điện tử

- Hệ điều hành Windows

- Thiết kế trình diễn trên máy tính

- Bảng tính điện tử

- Lập trình căn bản

- Tiếng Anh chuyên ngành

- Cài đặt và sử dụng các phần mềm văn phòng thông dụng

- Phần cứng máy tính

- Xử lý ảnh bằng Photoshop

- Mạng căn bản

- Lập trình quản lý

- Cơ sở dữ liệu

- Thiết kế đồ hoạ bằng Corel Draw

- Công nghệ đa phương tiện

- Vận hành và sử dụng các thiết bị văn phòng thông dụng

- Hệ điều hành Linux

- Thiết lập, quản lý và vận hành mạng LAN

- Thực tập chuyên ngành

- An ninh dữ liệu

- Internet

- Lập trình Macro  trên MS Offcie

- Bảo trì hệ thống máy tính

- Kỹ năng giao tiếp và nghệ thuật ứng xử

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL

- Thực tập tốt nghiệp

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

- Nêu được kiến trúc và nguyên lý hoạt động của máy tính;

- Trình bày được nội dung, phương thức cài đặt, vận hành, bảo dưỡng các phần mềm máy tính dùng cho văn phòng;

- Nêu được một số phương pháp xử lý ảnh và thiết kế đồ hoạ cơ bản;

- Trình bày được cấu trúc, nguyên lý vận hành của mạng nội bộ;

- Nhận biết được cố thường gặp trong quá trình vận hành các thiết bị văn phòng và hướng giải quyết các dự cố đó.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

- Soạn thảo dược văn bản theo mẫu nhà nước ban hành, đúng theo nội dung yêu cầu;

- Sử dụng được ít nhất một ngôn ngữ lập trình;

- Sử dụng thành thạo bộ phần mềm Microsoft Office;

- Sử dụng được bộ Open Office;

- Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng thông dụng;

- Sao lưu, phục hồi, phòng chống virus cho dữ liệu trong máy tính;

- Lắp ráp, cài đặt được hệ thống mạng cục bộ vừa và nhỏ;

- Thiết kế đồ hoạ và xử lý ảnh phục vụ công tác văn phòng;

- Đề xuất được biện pháp xử lý các sự cố thường gặp cho các máy văn phòng;

3- Cơ hội việc làm:

- Thư ký văn phòng;

- Quản lý, xử lý dữ liệu, xây dựng đề án cho văn phòng;

- Giảng dạy, kèm cặp về tin học văn phòng cho các bậc thấp hơn;

- Làm việc cho các công ty máy tính;

- Thiết kế quảng cáo;

- Quản lý phòng Internet;

- Quản lý mạng LAN vừa và nhỏ.

4- Các môn học chính

- Kỹ thuật sử bàn phím

- Văn bản pháp qui

- Soạn thảo văn bản điện tử

- Hệ điều hành windows

- Thiết kế trình diễn trên máy tính

- Bảng tính điện tử

- Lập trình căn bản

- Tiếng  Anh chuyên ngành

- Cài đặt và sử dụng các phần mềm văn phòng thông dụng

- Phần cứng máy tính

- Xử lý ảnh bằng Photoshop

- Mạng căn bản

- Lập trình quản lý

- Thiết kế đồ hoạ bằng Correl draw

- Vận hành và sử dụng các thiết bị văn phòng thông dụng

- Cài đặt, thiết lập, quản lý và vận hành mạng LAN

- Internet

- Lập trình Macro trên MS office

- Bảo trì hệ thống máy tính

- Công nghệ đa phương tiện

- Kỹ năng giao tiếp và nghệ thuật ứng xử

- Thực tập tốt nghiệp 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]