Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Hải Dương

Địa chỉ: Giữa số 1002 và 1004, đại lộ Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Tel: (0320) 3 866258 - 3 864455; Fax: (0320) 3861 249
Website: www.uhd.edu.vn

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014

MÃ TRƯỜNG: DKT -TỔNG CHỈ TIÊU: 2.350

 

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

* Các ngành đào tạo Đại học

 

 

1.900

- Kế toán

D340301

A,A1,D1

650

- Tài chính – Ngân hàng

D340201

A,A1,D1

200

- Kinh tế

D310101

A,A1,D1

150

- Quản trị - Kinh doanh

D340101

A,A1,D1

200

- Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành

D340103

A,A1,D1

100

- Kỹ thuật Điện – Điện tử

D520201

A,A1

300

- Chăn nuôi

D620105

A,A1,B

50

- Phát triển nông thôn

D620116

A,A1,B

50

- Chính trị học

D310201

A,A1,C,D1

50

- Quản trị văn phòng

D340406

A,A1,C,D1

100

- Công nghệ thông tin

D480201

A,A1,D1

50

* Các ngành đào tạo Cao đẳng

 

 

450

- Kế toán

C340301

A,A1,D1

100

- Tài chính- Ngân hàng

C340201

A,A1,D1

50

- Quản trị kinh doanh

C340101

A,A1,D1

50

- Quản trị văn phòng

C340406

A,A1,C,D1

50

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

A,A1

50

- Công nghệ thông tin

C480201

A,A1,D1

50

- Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

C510302

A,A1

50

- Tiếng Anh

C220201

D1

50

 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh chủ yếu trên địa bàn tỉnh, các tỉnh lân cận và cả nước.

- Phương thức tuyển sinh:

+ Hệ đại học: Trường tổ chức thi tuyển và xét tuyển theo kết quả thi đại học của thí sinh dự thi các khối A, A1, B, D1 theo đề thi 3 chung của Bộ GDĐT.

+ Hệ cao đẳng: Trường tổ chức thi tuyển và xét tuyển theo kết quả thi đại học của thí sinh dự thi các khối A, A1, B, C, D1 theo đề thi 3 chung của Bộ GDĐT.

 

Ban quyen 2008 - 2014 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chu Gioi thieu Lien he Ve dau trang
Close [X]