Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Thành Đông

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG

- Mã trường: DDB

- Địa chỉ: Số 3 Vũ Công Đán, Tứ Minh, Hải Dương.

- Điện thoại: 03203 680 186 - Website: www.thanhdong.edu.vn

Ngành đào tạo

Mã ngành

Môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

 Các ngành đào tạo đại học

 

 

890

 

 Kế toán

 

D340301

- Toán, Vật lí, Hóa học
- Toán, Vật lí, Địa lí
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ văn, Lịch sử

 

 

 Công nghệ kỹ thuật xây dựng

 

D510103

- Toán, Vật lí, Hóa học
- Toán, Hóa học, Lịch sử
- Toán, Vật lí, Địa lí
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

 

 Công nghệ thông tin

 

D480201

- Toán, Vật lí, Hóa học
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ văn, Lịch sử
- Toán, Tin học, Tiếng Anh

 

 Tài chính ngân hàng

 

D340201

- Toán, Vật lí, Hóa học
- Toán, Vật lí, Địa lí
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ văn, Lịch sử

 

 Quản trị kinh doanh

D340101

 

 

 Quản lý đất đai

 

D850103

- Toán, Vật lí, Hóa học
- Toán, Hóa học, Sinh học
- Toán, Sinh học, Địa lí
- Toán, Ngữ văn, Lịch sử

 

 

 Luật kinh tế

 

D380107

- Toán, Vật lí, Hóa học
- Toán, Vật lí, Địa lí
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ văn, Lịch sử

 

 Các ngành đào tạo cao đẳng

 

 

150

 

 Kế toán

 

C340301

- Toán, Vật lí, Hóa học
- Toán, Vật lí, Địa lí
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ văn, Lịch sử

 

50

 

 Công nghệ thông tin

 

C480201

- Toán, Vật lí, Hóa học
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ văn, Lịch sử
- Toán, Tin học, Tiếng Anh

 

50

 

 Quản lý đất đai

 

C850103

- Toán, Vật lí, Hóa học
- Toán, Hóa học, Sinh học
- Toán, Sinh học, Địa lí
- Toán, Ngữ văn, Lịch sử

 

50

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức TS:

+ Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia tại các cụm thi do các Trường Đại học chủ trì (tỷ lệ 20% tổng chỉ tiêu).

+ Tổ chức xét tuyển dựa theo kết quả học tập và rèn luyện lớp 12 theo đề án tuyển sinh riêng (tỷ lệ 80% tổng chỉ tiêu).

- Các thông tin khác:

+ Website: www.thanhdong.edu.vn

+ Học phí đại học: 800.000đ/tháng

+ Học phí cao đẳng: 700.000đ/tháng

Bản quyền 2008 - 2017 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]