Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Thành Đông

Số 3 Vũ Công Đán, Phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương.
ĐT (0320) 3.680.186, 3559666.
Website: www.thanhdong.edu.vn

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014

KÝ HIỆU TRƯỜNG: DDB  -TỔNG CHỈ TIÊU: 750

 

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học

 

570

Kế toán

D340301

A, A1, D1÷ D6

 

Tài chính ngân hàng

D340201

A, A1, D1÷ D6

 

Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1, D1÷ D6

 

Công nghệ thông tin

D480201

A, A1, D1÷ D6

 

Quản lý đất đai

D850103

A, A1, B, D1÷ D6

 

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

D510103

A, A1, V, D1÷ D6

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

180

Kế toán

C340301

A, A1, D1÷ D6

 

Tài chính ngân hàng

C340201

A, A1, D1÷ D6

 

Quản trị kinh doanh

C340101

A, A1, D1÷ D6

 

Công nghệ thông tin

C480201

A, A1, D1÷ D6

 

Quản lý đất đai

C850103

A, A1, B,D1÷ D6

 

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

C510103

A, A1, V,D1÷ D6

 

 

Vùng tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả nước

 

Phương thức TS:

* Phương thức 1:

a, Tiêu chí xét tuyển:

- Tốt nghiệp THPT

- Điểm các môn thộc khối xét tuyển cả năm lớp 12

- Xếp loại hạnh kiểm

b, Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển:

- Xét từ điểm cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu

- Tốt nghiệp THPT và hạnh kiểm xếp loại khá trở lên, ngoài ra các môn xét tuyển phải đạt từ 5,0 điểm trở lên.

+ Bậc Cao đẳng:

. Tổng điểm 3 môn thuộc khối xét tuyển cả năm lớp 12 đạt 16,5 điểm trở lên,

+ Bậc Đại học:

. Tổng điểm 3 môn thuộc khối xét tuyển cả năm lớp 12 đạt 18,0 điểm trở lên,

 

* Phương thức 2:

Xét tuyển theo kết quả thi 3 chung do Bộ GD&ĐT tổ chức theo quy định

 

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 2/5/2014 đến 30/9/2014

 

Các thông tin khác:

+  Học  phí: Hệ đại học: 580.000 đ/tháng ÷ 750.000 đ/tháng.

                   Hệ cao đẳng: 500.000 đ/tháng  ÷    670.000 đ/tháng

+ Số chỗ trong KTX: 400, SV được miễn phí ở trong năm đầu.

 

Bản quyền 2008 - 2015 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]