Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Sao Đỏ

24 Thái Học 2, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
ĐT: (0320) 3 882 402 - Website: www.saodo.edu.vn

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014

KÝ HIỆU TRƯỜNG: SDU     – TỔNG CHỈ TIÊU: 4.800

 

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

ChỈ tiêu

Các ngành đào tạo đại học

 

 

3.800

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí

D510201

A, A1,D1

 

- Công nghệ kỹ thuật ôtô

D510205

A, A1, D1

 

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

D510301

A, A1, D1

 

- Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

D510302

A, A1, D1

 

- Công nghệ thông tin

D480201

A, A1, D1

 

- Kỹ thuật tàu thuỷ

D520122

A, A1, D1

 

- Công nghệ thực phẩm

D540101

A, A1, B, D1

 

- Công nghệ kỹ thuật hoá học

D510401

A, A1, B, D1

 

- Công nghệ may

D540204

A, A1, D1

 

- Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1, D1

 

- Kế toán

D340301

A, A1, D1

 

- Tài chính - Ngân hàng

D340201

A, A1, D1

 

- Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

 

- Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

D1, 4

 

- Việt Nam học

D220113

A1, C, D1

 

- Công nghệ kỹ thuật xây dựng

D510103

A, A1, D1

 

- Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

D510102

A, A1, D1

 

Các ngành đào tạo cao đẳng

 

 

1.000

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí

C510201

A, A1, D1

 

- Công nghệ hàn

C510503

A, A1, D1

 

- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

C510203

A, A1, D1

 

- Công nghệ kỹ thuật ôtô

C510205

A, A1, D1

 

- Công nghệ may

C540204

A, A1, D1

 

- Công nghệ da giày

C540206

A, A1, D1

 

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

A, A1, D1

 

- Công nghệ kỹ thuật nhiệt

C510206

A, A1, D1

 

- Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông

C510302

A, A1, D1

 

- Công nghệ thông tin

C480201

A, A1, D1

 

- Công nghệ kỹ thuật hoá học

C510401

A, A1, B, D1

 

- Công nghệ thực phẩm

C540102

A, A1, B, D1

 

- Tài chính - Ngân hàng

C340201

A, A1, D1

 

- Quản trị kinh doanh

C340101

A, A1, D1

 

- Kế toán

C340301

A, A1, D1

 

- Việt nam học

C220113

A1, C, D1

 

 

- Tuyển sinh trong cả n­ước

- Trình độ Đại học: Nhà trường tổ chức thi tuyển. Ngày thi và môn thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Trình độ Cao đẳng: Nhà trường tổ chức thi tuyển. Ngày thi và môn thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Điểm trúng tuyển theo  ngành.

- Chỗ ở trong KTX: 1.200 chỗ.

- Mọi thông tin ci tiết tham khảo tại địa chỉ website: www.saodo.edu.vn

- Trong 3.800 chỉ tiêu đại học có 800 chỉ tiêu liên thông đại học chính quy.

- Trong 1.000 chỉ tiêu cao đẳng có 200 chỉ tiêu liên thông cao đẳng chính quy

- Nhà trường có chế độ học bổng cho sinh viên học giỏi, miễn giảm học phí cho con em gia đình chính sách.

Ban quyen 2008 - 2014 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chu Gioi thieu Lien he Ve dau trang
Close [X]