Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH

Mã trường: DDM

Địa chỉ trụ sở
+ Cơ sở 1:  Xã Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
+ Cơ sở 2:  Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (033)3871292;  

Website: www.qui.edu.vn

 

1. Đối tượng tuyển sinh
Đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên và có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
2. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
Nhà trường xét tuyển theo hai Phương án:
- Phương án 1: Xét tuyển theo Kết quả thi THPT quốc gia;
- Phương án 2: Xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT (xét theo điểm học bạ).
4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Trình độ Đại học

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp

xét tuyển

Xét theo KQ thi THPTQG

Xét theo đề án TS riêng

Kế toán

52340301

80

120

A00, A01,

D01, D07

Quản trị kinh doanh

52340101

20

30

Tài chính ngân hàng

52340201

20

30

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

52510303

100

150

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

52510301

220

330

Kỹ thuật mỏ

52520601

40

60

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

52510102

28

42

Kỹ thuật tuyển khoáng

52520607

32

48

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

52510201

60

90

A00, A01,

D01, D07

Công nghệ thông tin

52480201

40

60

Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ

52520503

20

30

Kỹ thuật địa chất

52520501

20

30

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
PHƯƠNG ÁN 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia
Có tổng điểm thi THPT quốc gia của 3 môn trong tổ hợp ĐKXT không nhỏ hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định.
PHƯƠNG ÁN 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT
Có Điểm môn xét tuyển (ĐMXT) = M­­­­­1 + M2 + M3 ≥ 18,0
Trong đó M1, M2, M3 là điểm tổng kết năm học lớp 12 của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển.
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
+ Mã trường: DDM;
+ Mã số ngành: xem mục 4.
+ Tổ hợp xét tuyển:
A00: TOÁN, VẬT LÝ, HÓA HỌC;
A01: TOÁN, VẬT LÝ, TIẾNG ANH;
D01: TOÁN, VĂN, TIẾNG ANH;
D07: TOÁN, HÓA HỌC, TIẾNG ANH.
Điểm xét tuyển giữa các tổ hợp là bình đẳng như nhau.
Nhà trường có sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ và điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia để xét tuyển.
+ Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển:
- Với các thí sinh xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia bằng điểm nhau ở cuối danh sách mà vượt chỉ tiêu sẽ thực hiện xét ưu tiên theo thứ tự: thí sinh có nguyện vọng cao hơn, rồi đến điểm môn Toán, rồi đến thời gian nộp hồ sơ ĐKXT.
- Với các thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT bằng điểm nhau nằm cuối danh sách mà vượt chỉ tiêu sẽ thực hiện xét ưu tiên theo thứ tự: điểm môn Toán, rồi đến thời gian nộp hồ sơ ĐKXT.
7. Tổ chức tuyển sinh: 
7.1. Phương án 1: Xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia
a) Điều kiện xét tuyển:
- Học sinh tốt nghiệp THPT;
- Có điểm xét tuyển đảm bảo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào quy định tại mục 2.5.
b) Tiêu chí xét tuyển:
- Điểm xét tuyển bằng tổng điểm thi THPT quốc gia của 3 môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển (ĐKXT) cộng Điểm ưu tiên (nếu có);
- Căn cứ vào chỉ tiêu từng ngành và số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển, HĐTS xét điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu của ngành đó.
c) Hồ sơ xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
d) Thời gian xét tuyển:
- Đợt 1: Theo lịch xét tuyển Đợt 1 của Bộ GDĐT;
- Xét tuyển các đợt bổ sung: mỗi đợt 15 ngày, sẽ được thông báo trước mỗi đợt xét bổ sung cho tới khi hết chỉ tiêu tuyển sinh.
- Tuyển sinh sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 10 năm 2017.
e) Cách đăng ký xét tuyển:
Cách 1: Đăng ký xét tuyển trực tuyến.
Lệ phí chuyển qua đường bưu điện đến địa chỉ: Tổ Tuyển sinh, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh;
Cách 2: Nộp hồ sơ và lệ phí qua đường bưu điện theo địa chỉ:
Tổ Tuyển sinh, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
Cách 3: Nộp trực tiếp tại các cơ sở của trường:
- Cơ sở 1: nộp tại Tổ Tuyển sinh - phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh;
- Cơ sở 2: nộp tại phòng Đào tạo, Trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
7.2. Phương án 2: Xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT
a) Điều kiện xét tuyển:
- Học sinh tốt nghiệp THPT;
- Có điểm xét tuyển đảm bảo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào quy định tại mục 2.5.
b) Tiêu chí xét tuyển:
- Điểm xét tuyển = Điểm môn xét tuyển (ĐMXT) + Điểm ưu tiên (nếu có).
Trong đó: ĐMXT = M­­­­­1 + M2 + M3
với M1, M2, M3 là điểm tổng kết năm học lớp 12 của các môn trong tổ hợp ĐKXT.
- Căn cứ vào chỉ tiêu từng ngành và số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển, HĐTS xét điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu của ngành đó.
c) Hồ sơ xét tuyển:
- Bản sao hợp lệ học bạ THPT;
- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;
- Phiếu đăng ký xét tuyển theo quy định của trường;
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
- 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận (của thí sinh hoặc người thân), số điện thoại liên hệ vào mục người nhận
d) Thời gian xét tuyển:
- Đợt 1: Theo lịch xét tuyển Đợt 1 của Bộ GDĐT;
- Xét tuyển các đợt bổ sung: mỗi đợt 15 ngày, sẽ được thông báo trước mỗi đợt xét bổ sung cho tới khi hết chỉ tiêu tuyển sinh.
- Tuyển sinh sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 10 năm 2017.
e) Cách đăng ký xét tuyển:
Cách 1: Nộp hồ sơ và lệ phí qua đường bưu điện theo địa chỉ:
Tổ Tuyển sinh, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
Cách 2: Nộp trực tiếp tại các cơ sở của trường:
- Cơ sở 1: nộp tại Tổ Tuyển sinh - phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh;
- Cơ sở 2: nộp tại phòng Đào tạo, Trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
8. Chính sách ưu tiên: Thực hiện chế độ Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế hiện hành của Bộ GDĐT.
9. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ ĐKXT.
10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy và lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm:
Đơn vị: đồng/tháng/sinh viên

Năm học 2017-2018

Năm học 2018-2019

Năm học 2019-2020

Năm học 2020-2021

870.000

960.000

1.060.000

1.170.000

11. Các nội dung khác:
- Nhà trường có hỗ trợ chỗ ở KTX miễn phí cho sinh viên có nhu cầu đăng ký ở KTX và được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên: thí sinh thuộc diện chính sách, thí sinh người dân tộc ít người, thí sinh có điểm xét tuyển xếp từ cao xuống thấp.
- Sinh viên được cung cấp nguồn học liệu miễn phí: giáo trình, bài giảng, internet,...
- Ngoài nguồn học bổng của Nhà trường theo quy định, sinh viên còn có cơ hội tham gia các nguồn học bổng có giá trị khác, như: học bổng FPT, Vietcombank,...

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]