Đại học » TP.Hà Nội

Các trường Đại học & Học viện khu vực TP. Hà Nội

Ghi chú: Các trường Đại học có đánh dấu (*) là các trường ngoài công lập
TT
Mã trường
Tên trường
1
 
2
QHI
3
QHT
4
QHX
5
QHE
6
QHF
7
QHL
8
QHS
9
QHY
10
QHQ
11
NVH
12
TGC
13
HCP
14
BVH
15
HCH
16
KMA
17
NHH
18
HQT
19
HPN
20
HVQ
21
HTC
22
HTN
23
HYD
24
BKA
25
LDA
26
GTA
27
DCN
28
VHD
29
DKH
30
DDL
31
GHA
32
NHF
33
KCN
34
DKK
35
KHA
36
DKS
37
KTA
38
DLX
39
LNH
40
LPH
41
MDA
42
MTC
43
MCA
44
MTH
45
NTH
46
DNV
47
NNH
48
SKD
49
SPH
50
GNT
51
TDH
52
DMT
53
TLA
54
TMA
55
VHH
56
XDA
57
YHB
58
YTC
59
MHN
60
DDD
61
DPD
62
DTL
63
DDN
64
FPT
65
HBU
66
DQK
67
NTU
68
DBH
69
FBU
70
DTA
71
TDD
72
DCQ
 
 

Bản quyền 2008 - 2015 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]