Đại học » TP.Hà Nội

Trường Đại học Giao thông vận tải

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã Ngành

Môn thi

Chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

GHA

GSA

 

 

5.000

Cơ sở phía Bắc: Số 3 Cầu Giấy – Láng Thượng, Đống Đa– Hà Nội

Điện Thoại : (84.4) 37663311; Fax : (84.4) 37669613
Email :  dhgt@utc.edu.vn ; Website: www.utc.edu.vn 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

3.500

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

GHA

D580205

Toán, Lý, Hóa

945

Toán, Lý, Tiếng Anh

405

Công nghệ thông tin

GHA

D480201

Toán, Lý, Hóa

140

Toán, Lý, Tiếng Anh

60

Kỹ thuật cơ khí

GHA

D520103

Toán, Lý, Hóa

400

Toán, Lý, Tiếng Anh

170

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

GHA

D520207

Toán, Lý, Hóa

100

Toán, Lý, Tiếng Anh

25

Kỹ thuật điện, điện tử

GHA

D520201

Toán, Lý, Hóa

100

Toán, Lý, Tiếng Anh

25

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

GHA

D520216

Toán, Lý, Hóa

95

Toán, Lý, Tiếng Anh

25

Quản trị kinh doanh

GHA

D340101

Toán, Lý, Hóa

85

Toán, Lý, Tiếng Anh

25

Kinh tế

GHA

D310101

Toán, Lý, Hóa

45

Toán, Lý, Tiếng Anh

15

Kinh tế xây dựng

GHA

D580301

Toán, Lý, Hóa

95

Toán, Lý, Tiếng Anh

25

Kế toán

GHA

D340301

Toán, Lý, Hóa

95

Toán, Lý, Tiếng Anh

25

Khai thác vận tải

GHA

D840101

Toán, Lý, Hóa

95

Toán, Lý, Tiếng Anh

25

Kinh tế vận tải

GHA

D840104

Toán, Lý, Hóa

95

Toán, Lý, Tiếng Anh

25

Kỹ thuật môi trường

GHA

D520320

Toán, Lý, Tiếng Anh

50

Công nghệ kỹ thuật giao thông

GHA

D510104

Toán, Lý, Tiếng Anh

50

Kỹ thuật xây dựng

GHA

D580208

Toán, Lý, Hóa

180

Toán, Lý, Tiếng Anh

80

- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức TS: Trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2015 để xét tuyển vào từng ngành học của Trường.

- Các thông tin khác:

+ Hình thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ

+ Các ngành: Ky thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật điện, điện tử, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật điện tử truyền thông: đào tạo 9 học kỳ (4,5 năm). Các ngành còn lại đào tạo 8 học kỳ (4 năm).

+ Số chỗ cho SV trong KTX: 310

+ Học phí: Theo quy định của chính phủ.

+ Nhà trường tiếp tục mở các lớp chất lượng cao, chương trình hợp tác quốc tế, chương trình tiên tiến…

Close [X]
Close [X]