Đại học » TP.Hà Nội

Trường Đại học Giao thông vận tải

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI – CS PHÍA BẮC

- Ký hiệu trường: GHA

- Số 3 Cầu Giấy – Láng Thượng, Đống Đa– Hà Nội

- Điện Thoại : (84.4) 37606352

- Email :  dhgt@utc.edu.vn   - Website: www.utc.edu.vn 

Ngành học

Mã Ngành

Môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

3.500

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

D580205

Toán, Lý, Hóa

888

Toán, Lý, Tiếng Anh

297

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

(Chương trình chất lượng cao cầu – đường bộ Việt - Anh)

D580205

Toán, Lý, Hóa

25

Toán, Lý, Tiếng Anh

25

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

(Chương trình chất lượng cao cầu - đường bộ Việt - Pháp)

D580205

Toán, Lý, Hóa

20

Toán, Lý, Tiếng Anh

20

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

(Chương trình chất lượng cao Công trình giao thông đô thị Việt - Nhật)

D580205

Toán, Lý, Hóa

13

Toán, Lý, Tiếng Anh

12

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

(Chương trình tiên tiến)

D580205

Toán, Lý, Hóa

25

Toán, Lý, Tiếng Anh

25

Kỹ thuật xây dựng

D580208

Toán, Lý, Hóa

180

Toán, Lý, Tiếng Anh

60

Kỹ thuật xây dựng

(Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Việt - Pháp)

D580208

Toán, Lý, Hóa

10

Toán, Lý, Tiếng Anh

10

Kỹ thuật cơ khí

D520103

Toán, Lý, Hóa

428

Toán, Lý, Tiếng Anh

142

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D520207

Toán, Lý, Hóa

94

Toán, Lý, Tiếng Anh

31

Kỹ thuật điện, điện tử

D520201

Toán, Lý, Hóa

94

Toán, Lý, Tiếng Anh

31

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

D520216

Toán, Lý, Hóa

90

Toán, Lý, Tiếng Anh

30

Công nghệ thông tin

D480201

Toán, Lý, Hóa

150

Toán, Lý, Tiếng Anh

50

Kinh tế xây dựng

D580301

Toán, Lý, Hóa

60

Toán, Lý, Tiếng Anh

20

Kinh tế xây dựng

(Chương trình chất lượng cao KTXD công trình giao thông Việt - Anh)

D580301

Toán, Lý, Hóa

20

Toán, Lý, Tiếng Anh

20

Kinh tế vận tải

D840104

Toán, Lý, Hóa

90

Toán, Lý, Tiếng Anh

30

Khai thác vận tải

D840101

Toán, Lý, Hóa

90

Toán, Lý, Tiếng Anh

30

Kế toán

D340301

Toán, Lý, Hóa

71

Toán, Lý, Tiếng Anh

24

Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh)

D340301

Toán, Lý, Hóa

13

Toán, Lý, Tiếng Anh

12

Kinh tế

D310101

Toán, Lý, Hóa

45

Toán, Lý, Tiếng Anh

15

Quản trị kinh doanh

D340101

Toán, Lý, Hóa

83

Toán, Lý, Tiếng Anh

27

Công nghệ kỹ thuật giao thông

D510104

Toán, Lý, Hóa

38

Toán, Lý, Tiếng Anh

12

Kỹ thuật môi trường

D520320

Toán, Lý, Hóa

38

Toán, Lý, Tiếng Anh

12

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Tuyển sinh theo ngành, sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển.

- Các thông tin khác:

+ Hình thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

+ Các ngành Kỹ thuật xây dựng công trình GT; Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá; Kỹ thuật điện tử, truyền thông; Kỹ thuật điện, điện tử đào tạo 9 học kỳ (4,5 năm); các ngành còn lại đào tạo 8 học kỳ (4 năm).

+ Số chỗ ở cho sinh viên trong KTX: 310.

+ Học phí: theo quy định của chính phủ.

+ Chương trình chuyên sâu chất lượng cao ngoài học phí, sinh viên sẽ phải đóng thêm kinh phí phục vụ nâng cao chất lượng.

+ Trường hợp thí sinh có kết quả thi 3 môn bằng nhau, Nhà trường sẽ ưu tiên xét tổng điểm môn Toán và Lý cao hơn, nếu vẫn bằng nhau sẽ ưu tiên xét điểm môn Toán cao hơn.

* Thông tin chi tiết về tuyển sinh tham khảo trên website của trường: http://www.utc.edu.vn

Bản quyền 2008 - 2017 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]