Đại học » TP.Hà Nội

Trường Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội)

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC - ĐHQG HÀ NỘI

Ký hiệu: QHS

Địa chỉ: 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-4) 37 547 969

Website: www.education.vnu.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp. Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành để trở thành giáo viên.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

Các phương thức xét tuyển như sau:

- Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả tổ hợp các môn thi THPT Quốc gia: Chỉ tiêu xét tuyển không ít hơn 93% tổng chỉ tiêu;

- Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi ĐGNL: Chỉ tiêu xét tuyển không quá 1% tổng chỉ tiêu;

- Phương thức xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế A-level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh: Chỉ tiêu xét tuyển không quá 1% tổng chỉ tiêu;

- Chỉ tiêu xét tuyển thẳng không quá 5% tổng chỉ tiêu.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Ngành học

Mã ngành

Chỉ tiêu (dự kiến)

Theo xét KQ thi THPT QG

Theo phương thức khác

Sư phạm Toán học

52140209

58

2

Sư phạm Vật lý

52140211

49

1

Sư phạm Hóa học

52140212

49

1

Sư phạm Sinh học

52140213

39

1

Sư phạm Ngữ văn

52140217

58

2

Sư phạm Lịch sử

52140218

39

1

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

Điều kiện nhận ĐKXT đối với các phương thức tuyển sinh như sau: 

- Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả tổ hợp các môn thi THPT Quốc gia: Hội đồng tuyển sinh quyết định  điểm ngưỡng ĐKXT căn cứ trên điểm ngưỡng ĐKXT của Bộ GD&ĐT và của ĐHQGHN.

- Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi ĐGNL: Điểm ĐGNL tối thiểu là 70 và còn hạn sử dụng.

- Phương thức xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế A-level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh: Điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60) trở lên.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

Ký hiệu trường: QHS

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/bài thi

THPT Quốc gia

Bài thi ĐGNL

Chứng chỉ A-level

Sư phạm Toán

52140209

- Toán*, Vật lý, Hóa học (A00)

- Toán*, KHTN, Ngoại ngữ (D90-D95)

- Toán*, KHTN, Ngữ văn (A16)

Kết quả bài thi ĐGNL (phần tự chọn KHTN)

Chứng chỉ A-Level của tổ hợp kết quả 3 môn thi  tương ứng với tổ hợp môn thi THPT Quốc gia của ngành học.

Sư phạm Vật lý

52140211

- Toán, Vật lý*, Hóa học (A00)

- Toán, Vật lý*, Ngoại ngữ  (A01, D26-D30)

- Toán, Vật lý*, Ngữ văn (C01)

 

Sư phạm Hóa học

52140212

- Toán, Vật lý, Hóa học*(A00)

- Toán, Hóa học*, Ngoại ngữ (D07, D21-D25)

- Toán, Hóa học*, Ngữ văn (C02)

Sư phạm Sinh học

52140213

- Toán, Hóa học, Sinh học* (B00)

- Toán, Sinh học*, Ngoại ngữ (D08, D31-D35)

- Toán, Sinh học*, Ngữ văn (B03)

Sư phạm Ngữ Văn

52140217

- Ngữ văn*, Lịch sử, Địa lý (C00)

- Toán, Ngữ văn*, Ngoại ngữ (D01-D06)

- Ngữ văn*, KHXH, Ngoại ngữ (D78-D83)

- Toán, Ngữ văn*, GDCD (C14) 

Kết quả bài thi ĐGNL (phần tự chọn KHXH)

Sư phạm Lịch sử

52140218

- Ngữ văn, Lịch sử*, Địa lý (C00)

- Ngữ văn, Lịch sử*, GDCD (C19)

- Toán học, Lịch sử*, Ngữ văn (C03)

- Ngữ văn, Lịch sử*, Ngoại ngữ (D14, D61-D65)

* Môn thi/bài thi chính (có gắn dấu *) được nhân hệ số 2 khi xét tuyển. 

Quy định trong xét tuyển:

- Xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của ĐHQGHN.

- Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo các điều kiện phụ sau đây:

+ Ưu tiên theo nguyện vọng.

+ Điểm môn chính trong tổ hợp môn thi/bài thi (là môn thi/bài thi có gắn dấu *).

+ Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT.

7. Tổ chức tuyển sinh:

Thời gian, hình thức nhận ĐKXT đối với từng phương thức tuyển sinh như sau:

a) Xét tuyển đợt 1

- Phương thức xét tuyển dựa trên tổ hợp các môn thi THPT Quốc gia:

+ Thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo quy định của sở GDĐT kèm theo lệ phí ĐKXT.

+ Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT 01 lần duy nhất trong thời hạn quy định bằng phương thức trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT từ ngày 15/7 đến 17h00 ngày 21/7/2017 (nếu số nguyện vọng không tăng hơn so với khi đăng kí ban đầu) hoặc gửi Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tiếp tại HĐTS từ ngày 15/7 đến 17h00 ngày 23/7/2017.

+ HĐTS công bố kết quả trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của Trường ĐHGD và trên phương tiện thông tin đại chúng khác trước 17h00 ngày 01/8/2017.

+ Thí sinh xác nhận nhập học vào trường bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: tuyensinh.vnu.edu.vn hoặc education.vnu.edu.vn trong khoảng thời gian từ ngày  02/8/2017 đến trước 17h00 ngày 07/8/2017 đồng thời gửi Giấy chứng nhận kết quả thi (bản gốc) tới trường/khoa bằng thư chuyển phát nhanh (tính theo dấu bưu điện).

- Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi ĐGNL hoặc Xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế A-level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh:

+ Thí sinh hoàn thiện phiếu ĐKXT và gửi trực tiếp hoặc thư chuyển phát nhanh tới HĐTS trước ngày 22/7/2017.

+ HĐTS công bố kết quả xét tuyển và danh sách trúng tuyển trên website của Trường ĐHGD trước ngày 29/7/2017.

+ Thí sinh kiểm tra danh sách trúng tuyển trên website của Trường ĐHGD và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia đến đến HĐTS từ ngày 01/8/2017 đến ngày 07/8/2017 bằng thư chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại Trường ĐHGD để xác nhận nhập học.

HĐTS gửi Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển vào Trường cho thí sinh trước ngày 12/8/2017.

Thời gian nhập học đợt 1: từ ngày 15/8/2017 đến ngày 21/8/2017;

Xét tuyển bổ sung

+ Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh của trường và số thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học tại trường sau xét tuyển đợt 1, HĐTS xem xét, quyết định các nội dung xét tuyển bổ sung trước ngày 13/8/2017.

+ Thí sinh chưa trúng tuyển hay đã trúng tuyển nhưng chưa xác nhận nhập học vào bất cứ trường đại học nào có thể thực hiện ĐKXT bổ sung trực tuyến hoặc theo phương thức khác do HĐTS quy định;

+ Trong các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh thực hiện ĐKXT và nộp lệ phí theo quy định tại HĐTS.

+ Kết thúc mỗi đợt xét tuyển, HĐTS công bố trên trang thông tin điện tử của Trường ĐHGD và trên phương tiện thông tin đại chúng về điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển và gửi Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển vào Trường cho thí sinh;

+ HĐTS cập nhật danh sách thí sinh xác nhận nhập học lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, phần mềm của ĐHQGHN sau khi kết thúc mỗi đợt xét tuyển.

+ Thời gian nhập học đợt bổ sung: từ ngày 22/8/2017 đến ngày 10/9/2017;

c)  Ưu tiên trong xét tuyển

Quy định về đối tượng và khu vực được hưởng ưu tiên trong tuyển sinh thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực (cộng vào tổng điểm các môn thi/bài thi THPT Quốc gia): Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 4/3 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 2/3 điểm (quy đổi theo thang điểm 40). Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi/bài thi trong tổ hợp xét tuyển (trong đó điểm môn thi/bài thi chính được nhân hệ số 2) với điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực (nếu có) được làm tròn đến 2 chữ số thập phân theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực (cộng vào kết quả bài thi  ĐGNL): Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 5,0 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 2,5 điểm.

8. Chính sách ưu tiên:

Thí sinh được xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng nộp hồ sơ trước ngày 20/5/2017.

a) Xét tuyển thẳng

- Đối tượng: Xét tuyển thẳng đối với thí sinh thuộc một trong hai đối tượng sau:

+ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh.

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT, được xét tuyển thẳng vào ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi.

- Danh mục các ngành đào tạo đại học thí sinh đăng ký học theo môn đoạt giải học sinh giỏi:

TT

Tên môn thi học sinh giỏi

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

1

Toán học

Sư phạm Toán học

52140209

2

Vật lý

Sư phạm Vật lý

52140211

3

Hóa học

Sư phạm Hóa học

52140212

4

Sinh học

Sư phạm Sinh học

52140213

5

Ngữ văn

Sư phạm Ngữ Văn

52140217

6

Lịch sử

Sư phạm Lịch sử

52140218

Đối với thí sinh đạt giải cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia: Căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh đoạt giải, HĐTS xem xét tuyển thẳng vào ngành phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đạt giải.

b) Ưu tiên xét tuyển

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT; Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia và tốt nghiệp THPT, không dùng quyền xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và có kết quả thi THPT Quốc gia đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN quy định.

c) Xét tuyển thẳng và xét tuyển đối với học sinh THPT chuyên

-  Học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN và các tỉnh/thành phố được xét tuyển thẳng và xét tuyển vào các ngành đào tạo của Trường ĐHGD phải tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

+ Là thành viên chính thức đội tuyển dự kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

+ Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;

+ Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm;

+ Đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp tỉnh;

+ Là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;

+ Đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm học trong cả 3 năm THPT chuyên và có kết quả thi THPT Quốc gia đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN quy định;

Danh mục các ngành đào tạo đại học thí sinh đăng ký học theo môn chuyên

TT

Tên môn chuyên

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

1

Toán học, Vật lý, Hóa học

Sư phạm Toán học

52140209

2

Sư phạm Vật lý

52140211

3

Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học

Sư phạm Hóa học

52140212

4

Sư phạm Sinh học

52140213

5

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ

Sư phạm Ngữ Văn

52140217

6

Sư phạm Lịch sử

52140218

d) Xét tuyển thẳng đối với thí sinh thuộc diện theo quy định tại Nghị định số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ

- Nguyên tắc xét tuyển: Trường hợp thí sinh đăng ký nhiều hơn chỉ tiêu, Trường sẽ xét theo điểm trung bình chung các môn học năm lớp 12 và lấy từ điểm cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

Sau khi trúng tuyển nhập học, thí sinh phải học bổ sung kiến thức 1 năm và đạt các yêu cầu của Trường Đại học Giáo dục mới được vào học chính thức.

e) Tiếp nhận học sinh dự bị đại học

Trường Đại học Giáo dục tiếp nhận học sinh dự bị đại học thuộc các Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:          

Theo quy định của ĐHQGHN và của Bộ Giáo dục và Đào tạo

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:  

SV Sư phạm được miễn học phí

Bản quyền 2008 - 2017 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]