Bản tin » Hỏi - Trả lời

Không áp dụng miễn, giảm học phí đối với sinh viên đã hưởng tại cơ sở giáo dục

05/11/2015

Có phải là sinh viên đã được miễn giảm chế độ học phí ở trường này rồi sẽ không được miễn giảm học phí ở trường khác? Giả sử em đang đang học ở một trường đại học A được một năm và đã được miễn học phí ở trường này. Sau đó em chuyển sang trường B học. Cả hai trường đều là trường công lập. Như vậy sẽ không được miễn học phí ở trường B nữa, em hiểu như vậy có đúng không? - Nguyễn Thu Hồng (thuhong***@gmail.com).

* Trả lời: 

Ngày 30/5/2014, liên Bộ GD&ĐT, Tài chính, Lao động - Thương binh & Xã hội ban hành Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định số: 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 49/2010/NĐ-CP.

Theo đó, tại Khoản 5 Điều 7 của Thông tư trên hướng dẫn: Không áp dụng chế độ ưu đãi về miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên, học viên trong trường hợp đã hưởng chế độ này tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học.

Đối chiếu với quy định trên và theo thư bạn viết, bạn đã được hưởng chế độ miễn học phí một năm ở trường đại học A, do vậy khi chuyển sang học tại trường đại học B, thì bạn sẽ phải trừ đi thời gian đã được hưởng chế độ tại trường A. Sau đó bạn sẽ tiếp tục được hưởng chế độ miễn giảm học phí theo quy định hiện hành của Nhà nước.

giaoducthoidai.vn

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]