THPT » Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn lớp 10 Trường PTNK TPHCM năm học 2016-2017

20/06/2016
Ngày 20/6, trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP HCM) công bố điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cho hai cơ sở.
 
ĐIỂM CHUẨN CƠ SỞ 1
Cơ sở 1 thuộc quận 5, tuyển 245 em cho 7 lớp chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh và Ngữ văn (mỗi lớp 35 học sinh) và 135 em cho 3 lớp không chuyên (mỗi lớp 45 học sinh).
STT
LỚP
ĐIỂM CHUẨN
01
TOÁN
33,00
02
TIN (Thi Tin)
28,20
03
TIN (Thi Toán)
31,00
04
VẬT LÝ (Thi Lý)
28,90
05
VẬT LÝ (Thi Toán)
30,50
06
HÓA HỌC
33,30
07
SINH HỌC (Thi Sinh)
25,75
08
SINH HỌC (Thi Toán)
30,00
09
TIẾNG ANH
34,20
10
NGỮ VĂN
29,00
11
KHÔNG CHUYÊN
24,30
 
ĐIỂM CHUẨN CƠ SỞ 2
Cơ sở 2 đóng tại khu Đại học Quốc gia TP HCM, quận Thủ Đức, tuyển 210 học sinh cho các lớp chuyên Toán, Vật lý, Hóa học, tiếng Anh (2 lớp) và Ngữ văn (mỗi lớp không quá 35 học sinh).
STT
LỚP
ĐIỂM CHUẨN
01
TOÁN
25,30
02
VẬT LÝ (Thi Lý)
21,30
03
VẬT LÝ (Thi Toán)
21,50
04
HÓA HỌC
22,75
05
TIẾNG ANH
26,00
06
NGỮ VĂN
23,35

Close [X]