THPT » Thành phố Hồ Chí Minh

TP.HCM: Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm học 2015 - 2016

24/06/2015

ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 CHUYÊN

Năm học: 2015 - 2016

I. LỚP CHUYÊN:

STT

TRƯỜNG

Lớp chuyên

Nguyện vọng 1

Nguyện vọng 2

 

 

 

Điểm chuẩn

Điểm chuẩn

1

 

THPT chuyên Lê Hồng Phong

 

Tiếng Anh

38.00

39.00

Hoá học

41.00

42.00

Vật lí

38.50

39.50

Sinh học

38.75

39.75

Tin học

37.00

38.00

Toán

38.25

39.25

Tiếng Trung

28.25

29.25

Ngữ văn

37.75

38.75

2

THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Tiếng Anh

35.75

36.75

Hoá học

38.75

39.50

Vật lí

35.50

36.50

Sinh học

34.50

35.25

Toán

35.00

36.00

Ngữ văn

36.00

36.75

3

THPT Nguyễn Thượng Hiền

Tiếng Anh

35.50

36.50

Hoá học

35.50

36.25

Vật lí

32.75

33.75

Toán

35.25

35.25

Ngữ văn

36.50

36.75

4

THPT Gia Định

Tiếng Anh

34.75

34.75

Hoá học

36.00

37.00

Vật lí

28.75

29.50

Tin học

29.00

30.00

Toán

32.25

32.75

Ngữ văn

34.50

34.50

5

THPT Mạc Đĩnh Chi

Tiếng Anh

31.25

 

Hoá học

29.50

 

Vật lí

27.00

 

Sinh học

26.25

 

Toán

29.50

 

Ngữ văn

32.00

 

6

THPT Nguyễn Hữu Cầu

Tiếng Anh

30.00

 

Hoá học

22.75

 

Vật lí

27.25

 

Toán

26.75

 

7

THPT Nguyễn Hữu Huân

Tiếng Anh

31.00

 

Hoá học

29.75

 

Vật lí

24.00

 

Toán

30.75

 

Ngữ văn

26.00

 

8

THPT Củ Chi

Tiếng Anh

24.25

 

Hoá học

23.50

 

Vật lí

21.50

 

Toán

25.50

 

9

THPT Trung Phú

Tiếng Anh

24.25

 

Hoá học

23.50

 

Vật lí

21.50

 

Toán

25.50

 

 

II. LỚP KHÔNG CHUYÊN:

STT

TRƯỜNG

Nguyện vọng 3

Nguyện vọng 4

 

 

Điểm chuẩn

Điểm chuẩn

1

THPT chuyên Lê Hồng Phong

26.00

27.00

2

THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

25.50

26.50

 

Close [X]