THPT » Thành phố Hồ Chí Minh

TP.HCM: Điểm chuẩn lớp 10 chuyên năm học 2014-2015

04/07/2014

I. LỚP CHUYÊN

STT

TRƯỜNG

Lớp chuyên

Điểm chuẩn

Nguyện vọng 1

Nguyện vọng 2

1

THPT chuyên

Lê Hồng Phong

Tiếng Anh

37.50

38.50

Hoá học

37.00

38.00

Vật lí

37.25

38.25

Sinh học

38.25

39.25

Tin học

36.75

37.75

Toán

39.75

40.75

Tiếng Trung

29.00

30.00

Ngữ văn

38.50

39.50

2

THPT chuyên

Trần Đại Nghĩa

Tiếng Anh

36.50

36.75

Hoá học

34.00

34.25

Vật lí

34.50

35.00

Sinh học

34.00

34.50

Toán

38.25

38.25

Ngữ văn

37.25

37.75

3

THPT

Nguyễn Thượng Hiền

Tiếng Anh

35.50

36.25

Hoá học

33.00

33.50

Vật lí

31.75

32.25

Toán

36.75

37.25

Ngữ văn

36.75

37.25

4

THPT Gia Định

Tiếng Anh

33.75

34.50

Hoá học

31.00

32.00

Vật lí

27.75

28.25

Toán

34.25

34.25

Ngữ văn

35.00

35.50

5

THPT Mạc Đĩnh Chi

Tiếng Anh

30.75

 

Hoá học

24.25

 

Vật lí

26.25

 

Sinh học

26.00

 

Toán

27.75

 

Ngữ văn

33.25

 

6

THPT Nguyễn Hữu Cầu

Tiếng Anh

28.75

 

Hoá học

25.25

 

Vật lí

23.75

 

Toán

28.00

 

7

THPT Nguyễn Hữu Huân

Tiếng Anh

31.75

 

Hoá học

22.25

 

Vật lí

26.75

 

Toán

31.50

 

Ngữ văn

30.25

 

8

THPT Củ Chi

Tiếng Anh

20.00

 

Hoá học

24.50

 

Vật lí

22.50

 

Toán

22.25

 

9

THPT Trung Phú

Tiếng Anh

20.00

 

Hoá học

23.00

 

Vật lí

25.00

 

Toán

30.00

 

 

II. LỚP KHÔNG CHUYÊN

STT

TRƯỜNG

 

Điểm chuẩn

Nguyện vọng 3

Nguyện vọng 4

1

THPT chuyên

Lê Hồng Phong

 

31.25

32.25

2

THPT chuyên

Trần Đại Nghĩa

 

30.50

31.00

 

Close [X]