THPT » Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn lớp 10 Trường PTNK TPHCM năm học 2015-2016

23/06/2015

* Ngày 22/6/2015, Trường Phổ thông Năng khiếu TP.HCM (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố điểm chuẩn lớp 10 năm học 2015-2016.

STT

LỚP

ĐIỂM CHUẨN NĂM HỌC 2015 - 2016

CƠ SỞ 1

CƠ SỞ 2

1

TOÁN

34

23,05

2

TIN (thi Tin)

22.25

21,1

3

TIN (thi Toán)

31

21,1

4

VẬT LÝ (thi Lý)

31,25

18,15

5

VẬT LÝ (thi Toán)

30.65

20,55

6

HÓA HỌC

35,5

25,05

7

SINH HỌC (thi Sinh)

27

22,85

8

SINH HỌC (thi Toán)

30

20,55

9

TIẾNG ANH

34,2

23,4

10

NGỮ VĂN

27,75

19,15

11

KHÔNG CHUYÊN

24,8

 

- Học sinh được tuyển phải có đủ các điều kiện sau: Xếp loại hạnh kiểm, học lực, tốt nghiệp bậc THCS từ khá trở lên và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

- Học sinh nộp hồ sơ nhập học tại trường từ ngày 23 đến ngày 25.6.

 

* Ngày 22/6/2015, Trường Trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP.HCM công bố điểm chuẩn vào các lớp chuyên như sau: Toán 26 điểm, ngữ văn 26 điểm, tiếng Anh 29,5 điểm. Học sinh nộp hồ sơ nhập học từ ngày 25.6.

Close [X]