Đại học » Miền Trung

Trường Đại học xây dựng Miền Trung

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017

*******

* Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

* Ký hiệu trường: XDT

* Trụ sở chính tại Phú Yên: 24 Nguyễn Du, Phường 7, Tp. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên

* Website: http://www.muce.edu.vn ,  Email:  phongquanlydaotao@muce.edu.vn

* Điện thoại Phòng Quản lý Đào tạo: (057) 3827618;         Fax: (057) 3822628

* Cơ sở tại Đà Nẵng:  544b Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng

* Điện thoại Phòng Quản lý Đào tạo: (0511) 3845102.  Fax: (0511) 3845102    

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Mã tổ hợp

Chỉ tiêu

 

Đại học chính quy

 

 

710

1

Kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)

52580201

A00, A01, C01, D01.

 

250

2

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường)

52580205

110

3

Kinh tế xây dựng

52580301

110

4

Quản lý xây dựng

52580302

60

5

Kỹ thuật môi trường

52520320

60

6

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Cấp thoát nước)

52580211

 

60

8

Kiến trúc

52580102

V00, V01,

V02, V03

60

 

Đại học liên thông chính quy

 

 

140

1

Kỹ thuật công trình xây dựng

52580201

A00, A01, C01, D01.

 

80

2

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

52580205

30

3

Kinh tế xây dựng

52580301

30

 

Cao đẳng chính quy

 

 

250

1

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

51510102

A00, A01, C01, D01.

 

30

2

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

51510405

30

3

Công nghệ kỹ thuật giao thông

51510104

30

4

Công nghệ thông tin

51480201

30

5

Quản lý xây dựng

51580302

30

6

Kế toán

51340301

50

7

Quản trị kinh doanh

51340101

50

Tổ hợp xét tuyển

TT

Tên tổ hợp

Mã tổ hợp

 

TT

Tên tổ hợp

Mã tổ hợp

Khối ngành kỹ thuật, kinh tế

 

 

 

Ngành Kiến trúc

 

1

Toán, Vật lý, Hóa học

A00

 

1

Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật

V00

2

Toán, Vật lý, Anh văn

A01

 

2

Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật

V01

3

Toán, Vật lý, Ngữ văn

C01

 

3

Toán, Anh văn, Vẽ mỹ thuật

V02

4

Toán, Anh văn, Ngữ văn

D01

 

4

Toán, Hóa học, Vẽ mỹ thuật

V03

Hình thức tuyển sinh và tiêu chí xét tuyển

1. Xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia

1.1. Chỉ tiêu: Nhà trường dành ít nhất 50% chỉ tiêu để xét tuyển theo hình thức này.

1.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ

a) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ đại học bằng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu (điểm sàn) do Bộ GD&ĐT quy định; Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ cao đẳng là tốt nghiệp THPT.

b) Điều kiện nhận hồ sơ

- Đã tốt nghiệp THPT;

- Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn hoặc bằng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu (điểm sàn) do Bộ GD&ĐT quy định;

- Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải > 1,0 điểm.

1.3. Nguyên tắc xét tuyển

a) Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm UT

b) Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;

c) Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.

2. Xét tuyển từ kết quả học tập THPT

2.1. Chỉ tiêu: Nhà trường dành ít nhất 40% chỉ tiêu để xét tuyển theo hình thức này

2.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ

a) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ đối với trình độ đại học:

- Đã tốt nghiệp THPT và hạnh kiểm ở cả 3 năm THPT từ khá trở lên;

- Điểm trung bình chung (TBC) 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của 3 năm THPT hoặc điểm tổng kết 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển năm lớp 12 phải   6,0 điểm.;

b) Đối với trình độ cao đẳng yêu cầu tốt nghiệp THPT.

2.3. Nguyên tắc xét tuyển

a) Điểm xét tuyển = TBC môn 1 + TBC môn 2 + TBC môn 3 + Điểm UT;

 Hoặc:

 Điểm xét tuyển = ĐTK môn 1 + ĐTK môn 2 + ĐTK môn 3 + Điểm UT;

b) Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;

c) Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.

3. Thi tuyển kết hợp với xét tuyển, hình thức này áp dụng cho ngành Kiến trúc

3.1. Chỉ tiêu: 60

3.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ

a) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ khi xét từ kết quả thi THPT quốc gia

- Đã tốt nghiệp THPT;

- Tổng điểm 3 môn (2 môn văn hóa thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm của môn vẽ mỹ thuật) phải lớn hơn hoặc bằng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu (điểm sàn) do Bộ GD&ĐT quy định;

- Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải > 1,0 điểm và không trái với quy định của Bộ GD&ĐT.

b) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ khi xét từ kết quả học tập THPT

- Đã tốt nghiệp THPT và hạnh kiểm ở cả 3 năm THPT từ khá trở lên;

- Điểm trung bình chung (TBC) 2 môn văn hóa thuộc tổ hợp xét tuyển của 3 năm THPT hoặc điểm tổng kết 2 môn văn hóa  thuộc tổ hợp xét tuyển năm lớp 12 phải    6,0 điểm.

3.3. Nguyên tắc xét tuyển

a) Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm UT

b) Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;

c) Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Vẽ mỹ thuật cao nhất, sau đó đến môn Toán, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.

3.4. Thời gian, địa điểm và hình thức thi môn Vẽ mỹ thuật

a) Đợt 1, nhận hồ sơ từ ngày có thông báo đến ngày 15/7/2017, thi tuyển ngày 22, 23/7/2017;

b) Các đợt tiếp theo thi tuyển vào các ngày 22, 23 hàng tháng, tổ chức thi tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu;

c) Môn Vẽ mỹ thuật lấy từ kết quả thi tại Trường ĐHXD Miền Trung hoặc từ các trường đại học khác;

d) Địa điểm thi: tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung;

đ) Môn Vẽ mỹ thuật thi vẽ tĩnh vật.

4. Hình thức thi tuyển (chỉ tổ chức thi ở trình độ đại học)

4.1. Chỉ tiêu: Nhà trường dành ít nhất 10% chỉ tiêu để thi tuyển theo hình thức này (nếu còn chỉ tiêu).

4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ

a) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp thi tuyển bằng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu (điểm sàn) của Bộ GD&ĐT;

b) Đối tượng và điều kiện nhận hồ sơ

Là công dân Việt Nam, có đủ các điều kiện sau đây điều được tham gia tuyển sinh vào trường:

- Tính đến thời điểm xét tuyển, thi tuyển đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp (trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề), sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học;

- Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT;

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành; Đối với người khuyết tật được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập do hậu quả của chất độc hoá học là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học: Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho dự tuyển sinh vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ;

- Tuổi từ 18 trở lên;

- Đạt các yêu cầu sơ tuyển và điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào của nhà trường;

- Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ chỉ được dự tuyển vào những trường do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an quy định sau khi đã được cấp có thẩm quyền cho phép đi học; Quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau.

4.3. Tổ chức thi

a) Các môn theo tổ hợp thi tuyển:

+ Toán, Vật lý, Hóa học;

+ Toán, Vật lý, Anh văn.

b) Hình thức thi: thi tự luận

c) Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và thi tuyển

+ Nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày có thông báo đến hết ngày 30/11/2017, tổ chức thi ngày 22, 23, 24/11/2017;

+ Địa điểm nhận hồ sơ và thi tuyển: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.

4.4. Nguyên tắc xét tuyển

a) Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm UT;

b) Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;

c) Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.

Vùng tuyển sinh, chế độ ưu tiên, ký túc xá

1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

2. Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 3. Số chỗ ở trong ký túc xá nhận khóa tuyển sinh 2017: 350 chỗ

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]