Đại học » Miền Trung

Trường Đại học Phan Thiết

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

Ký hiệu trường: DPT

Địa chỉ: 225 Nguyễn Thông - Phường Phú Hài - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (062) 246 13 72 - (062)246 13 73

Website: upt.edu.vn

 

1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trong năm 2017 và những năm trước..

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong phạm vi cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển;

4. Ngành tuyển sinh, Chỉ tiêu tuyển sinh, Tổ hợp môn xét tuyển:

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu xét theo

KQ thi THPT QG

Học bạ THPT

Công nghệ thông tin

52480201

A00: Toán, Vật lý, Hóa học

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C01: Toán, Vật lý, Ngữ văn

25

 

 

60

Kế toán

52340301

A00: Toán, Vật lý, Hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

C04: Toán, Ngữ văn, Địa lý

54

 

 

126

Quản trị kinh doanh

52340101

A00: Toán, Vật lý, Hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

C04: Toán, Ngữ văn, Địa lý

30

 

 

70

Tài chính ngân hàng

52340201

A00: Toán, Vật lý, Hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

C04: Toán, Ngữ văn, Địa lý

18

 

 

42

Quản trị khách sạn

52340107

A00: Toán, Vật lý, Hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

60

 

 

140

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

52340103

A00: Toán, Vật lý, Hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

27

 

 

63

Luật kinh tế

52380107

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

D14: Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử

D84: Toán, Tiếng Anh, GDCD

D66: Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD

30

 

 

70

Kinh doanh quốc tế

52340120

A00: Toán, Vật lý, Hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

C04: Toán, Ngữ văn, Địa lý

15

 

 

35

Ngôn ngữ Anh

52220201

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D15: Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý

D14: Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử

D66: Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD

58

 

137

 

 

TỔNG

317

743

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

- Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia: Thí sinh có điểm thi đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định. 
- Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT theo 3 hình thức sau: 
       + Điểm trung bình cả năm của lớp 12 đạt từ 6.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10);
       + Điểm trung bình 3 môn thuộc nhóm môn (khối) xét tuyển của cả năm học lớp 12 đạt từ 6,0 trở lên;
       + Điểm trung bình 3 môn thuộc nhóm môn (khối) xét tuyển của năm lớp 10, lớp 11, và học kỳ I lớp 12 đạt từ 6,0 trở lên.     

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: 

6.1. Mã trường: DPT 

6.2. Ngành tuyển sinh, chỉ tiêu của từng phương thức xét tuyển, tổ hợp môn xét tuyển: xem bảng trên.

6.3. Điều kiện phụ trong xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia:

        + Trường đại học Phan Thiết không áp dụng mức điểm chênh lệch giữa các tổ hợp môn xét tuyển, các tổ hợp môn tham gia xét tuyển có điểm trúng tuyển bằng nhau. Hay nói cách khác điểm chênh lệch giữa các tổ hợp môn xét tuyển là 0 (không) điểm.

        + Điều kiện phụ trong xét tuyển kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia: Nếu các thí sinh xét tuyển có điểm xét tuyển bằng nhau và nằm ở ngưỡng điểm phải loại nhau do chỉ tiêu có hạn, Trường xét tiếp các điều kiện phụ theo thứ tự ưu tiên sau:

              * Ưu tiên 1: Thí sinh có điểm thi môn chính kỳ thi THPTQG (theo thứ tự ưu tiên môn Toán, môn Ngữ văn) lớn hơn.

             * Ưu tiên 2: Thí sinh có điểm trung bình môn chính (theo thứ tự ưu tiên môn Toán, môn Ngữ văn) năm lớp 12 lớn hơn.

             * Ưu tiên 3: Thí sinh có điểm trung bình 2 môn còn lại trong tổ hợp môn xét tuyển năm lớp 12 lớn hơn.

6.4. điều kiện phụ trong phương thức xét tuyển học bạ:

    + Trường đại học Phan Thiết không áp dụng mức điểm chênh lệch giữa các tổ hợp môn xét tuyển, các tổ hợp môn tham gia xét tuyển có điểm trúng tuyển bằng nhau. Hay nói cách khác điểm chênh lệch giữa các tổ hợp môn xét tuyển là 0 (không) điểm.

    + Điều kiện phụ trong phương thức xét học bạ: Nếu các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau và nằm ở ngưỡng điểm phải loại nhau do chỉ tiêu có hạn, Trường xét tiếp các điều kiện phụ theo thứ tự ưu tiên sau:

         * Ưu tiên 1: Thí sinh có điểm trung bình môn chính (theo thứ tự ưu tiên môn Toán, môn Ngữ văn) năm lớp 12 lớn hơn.

         * Ưu tiên 2: Thí sinh có điểm trung bình tất cả các môn của 3 năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 lớn hơn.

7. Tổ chức tuyển sinh:

7.1. Thời gian :

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia: Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét tuyển dựa vào đề án tuyển sinh riêng của Trường (xét dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT – Xét học bạ):

       + Đợt 1: Nhận hồ sơ từ ngày 02/01 đến 15/2/2017.

       + Đợt 2: Nhận hồ sơ từ ngày 20/06 đến 20/8/2017

       + Đợt 3: Nhận hồ sơ từ ngày 30/08 đến 20/9/2017

       + Đợt 4: Nhận hồ sơ từ ngày 30/9 đến 15/10/2017 

- Thí sinh trúng tuyển được công bố trên trang web của Trường tại địa chỉ:

www.pdt.upt.edu.vn
- Tùy tình hình thực tế hàng năm, Hiệu trưởng sẽ linh động điều chỉnh thời gian xét tuyển mỗi đợt cho phù hợp. Thông tin tuyển sinh được công bố công khai trên trang web của Nhà trường.
7.2. Hình thức nhận ĐKXT

- Nộp trực tiếp tại Phòng tuyển sinh, Trường Đại học Phan Thiết, số 225 Nguyễn Thông, Phường Phú Hài, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận – Điện thoại: 062 2461372-2461373.

- Gửi phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ trên.

- Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại website www.ts.upt.edu.vn; www.pdt.upt.edu.vn

7.3. Các điều kiện xét tuyển Đại học hệ chính quy
a) Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia 
- Tiêu chí xét tuyển: 
  + Thí sinh đã tốt nghiệp phổ thông trước khi nhập học;
  + Thí sinh có điểm thi đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định.
- Điểm xét tuyển (ĐXT): Là tổng điểm 3 môn trong các nhóm tổ hợp môn xét tuyển cộng với mức ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy định của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hiện hành (Quy chế).
- Nguyên tắc xét tuyển: 
  + Nếu số lượng thí sinh đăng ký vào ngành ít hơn chỉ tiêu của ngành, Trường xét trúng tuyển đối với thí sinh đảm bảo các tiêu chí xét tuyển nêu trên. 
  + Nếu số lượng thí sinh đăng ký vào ngành nhiều hơn 30% chỉ tiêu của ngành, Trường xét trúng tuyển đối với thí sinh các tiêu chí xét tuyển nêu trên và có điểm xét tuyển (ĐXT) từ cao nhất trở xuống cho đến đủ 30% chỉ tiêu của ngành.
  + Đối với thí sinh đăng ký nhiều hơn 1 nguyện vọng (số nguyện vọng tối đa theo quy định của Quy chế), nếu thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ không xét đến nguyện vọng tiếp theo, nếu thi sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ xét nguyện vọng tiếp theo bình đẳng với nguyện vọng cùng ngành của thí sinh khác.
b) Xét tuyển dựa trên kết quả học tập (học bạ) ở THPT
Có 03 hình thức của phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT: 
- Hình thức 1: Tiêu chí xét tuyển:
  + Tốt nghiệp THPT.
  + Điểm trung bình chung của năm lớp 12 
  + Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT):
     ĐXT = Điểm trung bình chung (ĐTBC) năm lớp 12 + Điểm ưu tiên (ĐƯTXT).
     ĐƯTXT = (điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng) ÷3.
     (ĐXT được làm tròn đến 1 chữ số thập phân)
- Hình thức 2: Tiêu chí xét tuyển: 
  + Tốt nghiệp THPT.
  + Điểm trung bình của 03 môn lớp 12 thuộc nhóm các tổ hợp môn dùng để lấy kết quả xét tuyển.
  + Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT):
     ĐXT = Điểm trung bình chung (ĐTBC) + Điểm ưu tiên (ĐƯTXT).
     ĐTBC = (ĐTB môn 1 năm lớp 12 + ĐTB môn 2 năm lớp 12 + ĐTB môn 3 năm lớp 12) ÷3.
     ĐƯTXT = (điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng) ÷3.
     (ĐXT được làm tròn đến 1 chữ số thập phân)
- Hình thức 3: Tiêu chí xét tuyển:
   + Tốt nghiệp THPT.
   + Điểm trung bình của 03 môn cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kỳ I lớp 12 thuộc nhóm các môn dùng để lấy kết quả xét tuyển.
   + Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT):
      ĐXT = ĐTBC + ĐƯTXT
      ĐTBC = (ĐTB môn 1 + ĐTB môn 2 +ĐTB môn 3) ÷3
      ĐTB Môn 1 = (ĐTB môn 1 năm lớp 10 + ĐTB môn 1 năm lớp 11 + ĐTB môn 1 học kỳ I năm lớp 12) ÷3.
      ĐTB Môn 2 = (ĐTB môn 2 năm lớp 10 + ĐTB môn 2 năm lớp 11 + ĐTB môn 2 học kỳ I năm lớp 12) ÷3.
      ĐTB Môn 3 = (ĐTB môn 3 năm lớp 10 + ĐTB môn 3 năm lớp 11 + ĐTB môn 3 học kỳ I năm lớp 12) ÷3.
      ĐƯTXT = (điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng) ÷3.
      (ĐXT được làm tròn đến 1 chữ số thập phân)
- Nguyên tắc xét tuyển: 
  + Nếu số lượng thí sinh đăng ký vào ngành ít hơn 70 % chỉ tiêu của  ngành, Trường xét trúng tuyển đối với thí sinh đảm bảo các tiêu chí xét tuyển nêu trên. 
  + Nếu số lượng thí sinh đăng ký vào ngành nhiều hơn chỉ tiêu của ngành, Trường xét trúng tuyển đối với thí sinh đảm bảo các tiêu chí xét tuyển nêu trên và có điểm xét tuyển (ĐXT) từ cao nhất trở xuống cho đến đủ 70% chỉ tiêu của ngành.
  + Thí sinh có thể đăng ký nhiều nguyện vọng vào các ngành khác nhau trong cùng đợt xét tuyển. Đối với thí sinh đăng ký nhiều hơn 1 nguyện vọng, nếu thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ không xét đến nguyện vọng tiếp theo, nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ xét nguyện vọng tiếp theo bình đẳng với nguyện vọng cùng ngành của thí sinh khác...      

8. Chính sách ưu tiên:         

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh Đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)           

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:          

Thực hiện theo Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo.       

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

Dự kiến từ 350.000 - 400.000 đồng/ tín chỉ (tùy theo ngành) 

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]