Đại học » Miền Trung

Trường Đại học Tài chính Kế toán

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẴNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường
Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

DKQ

 

 

1.700

Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
ĐT:  (055) 3845567; Website: www.tckt.edu.vn 

 

Các ngành đào tạo đại học  

 

1.500

Quản trị kinh doanh

 

D340101

- Toán, Vật lý, Hóa học.
- Toán, Vật lý, Tiếng Anh.
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

200

Kinh doanh quốc tế

 

D340120

150

Tài chính-Ngân hàng

 

D340201

150

 Kế toán

 

D340301

800

 Kiểm toán

 

D340302

200

Các ngành đào tạo cao đẳng  

 

200

Quản trị kinh doanh

 

C340101

- Toán, Vật lý, Hóa học.
- Toán, Vật lý, Tiếng Anh.
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50

Tài chính-Ngân hàng

 

C340201

50

Kế toán

 

C340301

70

Hệ thống thông tin quản lý

 

C340405

30

- Phương thức tuyển sinh: 
  Trường xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia.
- Vùng tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả nước.

- Ký túc xá: 1.600 chỗ cho sinh viên

Close [X]
Close [X]