Đại học » Miền Trung

Trường Đại học Tài chính Kế toán

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẴNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường
Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Môn thi

Dự kiến chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

DKQ

 

 

1.700

Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
ĐT:  (055) 3845567; Website: www.tckt.edu.vn 

 

Các ngành đào tạo đại học  

 

1.500

Quản trị kinh doanh

 

D340101

- Toán, Vật lý, Hóa học.
- Toán, Vật lý, Tiếng Anh.
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. 

 

Kinh doanh quốc tế

 

D340120

Tài chính-Ngân hàng

 

D340201

 Kế toán

 

D340301

 Kiểm toán

 

D340302

Các ngành đào tạo cao đẳng  

 

200

Quản trị kinh doanh

 

C340101

- Toán, Vật lý, Hóa học.
- Toán, Vật lý, Tiếng Anh.
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

 

Tài chính-Ngân hàng

 

C340201

Kế toán

 

C340301

Hệ thống thông tin quản lý

 

C340405

 

- Phương thức tuyển sinh: 
  Trường xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia.
- Vùng tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả nước.

Bản quyền 2008 - 2015 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]