Đại học » Miền Trung

Trường Đại học Tài chính Kế toán

-


THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018
*******

* Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

* Ký hiệu trường: DKQ

* Địa chỉ: Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

^ Điện thoại: (0255) 3845566 – 3845567

* Website: www.tckt.edu.vn 

 

A. THÔNG TIN TUYỂN SINH CHUNG

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 1.150 chỉ tiêu;

2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 và kết quả học tập lớp 12 THPT.

3. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

4. Mã tuyển sinh của trường: DKQ.

5. Tổ hợp xét tuyển:

-      Tổ hợp A00: Toán – Vật lí – Hóa học.

-      Tổ hợp A01: Toán – Vật lí – Tiếng Anh.

-      Tổ hợp A16: Toán – Ngữ văn – Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học).

-      Tổ hợp D01: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh.

-      Tổ hợp C00: Ngữ văn – Lịch sử  – Địa lý.

-      Tổ hợp C15: Toán – Ngữ văn – Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí, GD công dân).

6. Ngành, chuyên ngành đào tạo:

STT

NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

Mã đăng ký xét tuyển

Tổ hợp xét tuyển

Xét điểm thi

Xét học bạ

1.

Ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành:

- Quản trị doanh nghiệp

- Quản trị marketing

- Quản trị khách sạn và du lịch

7340101

A00, A01, D01, A16

100

70

2.

Ngành Kinh doanh quốc tế, chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế.

7340120

A00, A01, D01, A16

100

70

3.

Ngành Tài chính-Ngân hàng, chuyên ngành:

- Tài chính doanh nghiệp

- Ngân hàng

- Tài chính công

7340201

A00, A01, D01, A16

90

50

4.

Ngành Kế toán, gồm các chuyên ngành:

- Kế toán doanh nghiệp

- Kế toán Nhà nước

7340301

A00, A01, D01, A16

200

140

5.

Ngành Kiểm toán, chuyên ngành Kiểm toán.

7340302

A00, A01, D01, A16

80

50

6.

Ngành Luật kinh tế, chuyên ngành Luật kinh tế.

7380107

A00, D01, C00, C15

120

80

B. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN VÀ QUY TRÌNH XÉT TUYỂN

I. Điều kiện xét tuyển chung: Tốt nghiệp THPT và đáp ứng các điều kiện tham gia tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

II. Các phương thức xét tuyển:

1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018:

- Điều kiện xét tuyển: Thí sinh có kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường (Trường sẽ thông báo sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi THPT quốc gia năm 2018) và không có bài thi/môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

- Điểm xét tuyển:

     Điểm xét tuyển = tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển + điểm ưu tiên

Trong đó:

+ Tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển: Là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển. Điểm bài thi Khoa học tự nhiên, Khoa học Xã hội là điểm trung bình cộng của các môn thi thành phần.

Tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

+ Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực: Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm).

Lưu ý: Trường không sử dụng kết quả miễn thi môn tiếng Anh trong kỳ thi THPT quốc gia và điểm thi bảo lưu để tuyển sinh.

- Xét trúng tuyển:

+ Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định.

+ Tiêu chí xét tuyển phụ: Trường hợp thí sinh bằng điểm trúng tuyển ở cuối danh sách thì Trường sẽ sử dụng tiêu chí xét tuyển phụ như sau: xét ưu tiên điểm từ cao xuống thấp của bài thi/môn thi chính trong tổ hợp xét tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu. Cụ thể:

·        Tổ hợp A00, A16:   bài thi Toán.

·        Tổ hợp A01, D01:   bài thi Tiếng Anh.

·        Tổ hợp C00, C15:   bài thi Ngữ văn.

2. Xét tuyển dựa vào học bạ lớp 12 THPT

- Điều kiện xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường (Trường sẽ thông báo sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi THPT quốc gia năm 2018) và đạt hạnh kiểm Khá trở lên trong ba năm học THPT.

- Điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển (ĐXT) là tổng điểm trung bình chung của các môn học năm lớp 12 THPT thuộc tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

     Điểm xét tuyển = ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3 + ĐƯT (nếu có)

Trong đó:

+ Tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển: Là tổng điểm các môn học theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển. Đối với môn 3, nếu là môn ứng với bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, Khoa học Xã hội thì điểm trung bình là tổng điểm trung bình của 3 môn thuộc tổ hợp chia cho 3.

Tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

+ Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực: Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm).

- Xét trúng tuyển:

+ Tổng điểm của các môn học ghi trong học bạ lớp 12 THPT tương ứng với các môn trong tổ hợp xét tuyển quy định đối với các ngành đào tạo của Trường phải đạt từ 18 điểm trở lên (bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên theo đối tượng). Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định.

+ Tiêu chí xét tuyển phụ: Trường hợp thí sinh bằng điểm trúng tuyển ở cuối danh sách thì Trường sẽ sử dụng tiêu chí xét tuyển phụ như sau: xét ưu tiên điểm từ cao xuống thấp của bài thi/môn thi chính trong tổ hợp xét tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu. Cụ thể:

·        Tổ hợp A00, A16:   Điểm môn Toán.

·        Tổ hợp A01, D01:   Điểm môn Tiếng Anh.

·        Tổ hợp C00, C15:   Điểm môn Ngữ văn.

III. Thủ tục và lịch trình xét tuyển:

1. Đối với diện xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018: 

1.1. Thời gian: Thực hiện theo quy định và lịch tuyển sinh năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó:

- Thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1: từ ngày 03/08/2018 – 05/08/2018.

- Công bố kết quả trúng tuyển đợt 1: trước 17 giờ 00 ngày 06/08/2018.

- Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học đợt 1: trước 17 giờ 00 ngày 12/08/2018.

Nhà trường sẽ thông báo đợt xét tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu tuyển sau khi kết thúc đợt xét tuyển 1 tại http://www.tckt.edu.vn.

1.2. Lệ phí xét tuyển: Áp dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính.

2.  Đối với diện xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT:

2.1. Thời gian:

- Xét tuyển đợt 1: Từ ngày 15/4/2018 – 15/7/2018.  Công bố kết quả ngày 15/7/2018.

- Xét tuyển đợt 2: Từ ngày 16/7/2018 – 23/8/2018.  Công bố kết quả ngày 23/8/2018.

- Xét tuyển đợt 3: Từ ngày 24/8/2018 – 05/9/2018.  Công bố kết quả ngày 05/9/2018.

2.2. Hồ sơ đăng ký:

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường (tải về tại http://www.tckt.edu.vn);

- Bản photocopy học bạ 3 năm học THPT (có chứng thực);

- Bản photocopy bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy CNTN tạm thời (có chứng thực);

- Bản photocopy các giấy tờ ưu tiên (nếu có);

- Một phong bì đã dán tem và ghi rõ họ và tên, số điện thoại và địa chỉ liên lạc của thí sinh;

C. THÔNG TIN LIÊN HỆ

+ Cơ sở chính tại Quảng Ngãi:

Phòng Quản lý đào tạo; thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Website: www.tckt.edu.vn; Email: info@tckt.edu.vn

Điện thoại: (0255) 3845566 – 3845567

+ Phân hiệu tại Thừa Thiên Huế:

Phòng Quản lý Đào tạo - Công tác sinh viên; đường Phạm Văn Đồng, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế.

Website: www.hfa.tckt.edu.vn, Email: info@tckt.edu.vn.

Điện thoại: (0234) 6296860 – 6296868./.

 

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]