Đại học » Miền Trung

Trường Đại học Tài chính Kế toán

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẴNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

- Ký hiệu trường: DKQ

- Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

- ĐT:  (055) 3845567; Website: www.tckt.edu.vn 

Ngành học

Mã ngành

Môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

Đào tạo đại học  

 

 

1.050

- Quản trị kinh doanh

D340101

- Toán, Vật lý, Hóa học.
- Toán, Vật lý, Tiếng Anh.
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

- Kinh doanh quốc tế

D340120

 

- Tài chính-Ngân hàng

D340201

 

- Kế toán

D340301

 

- Kiểm toán

D340302

 

- Luật kinh tế

D380107

 

Liên thông Cao đăng lên Đại học

 

 

200

Đào tạo cao đẳng  

 

 

100

- Quản trị kinh doanh

C340101

- Toán, Vật lý, Hóa học.
- Toán, Vật lý, Tiếng Anh.
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

- Tài chính-Ngân hàng

C340201

 

- Kế toán

C340301

 

- Hệ thống thông tin quản lý

C340405

 

*Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

*Phương thức tuyển sinh:

- Đại học và Cao đẳng hệ chính quy: Xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016

- Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học chính quy: Xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 và kỳ thi riêng do nhà trường tổ chức trong năm

*Thời gian và cách thức nộp hồ sơ đăng ký: Trường áp dụng theo quy định chung của Bộ GD&ĐT

Bản quyền 2008 - 2017 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]