Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Việt Bắc

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường.

Ngành học.

Ký hiệu

Mã ngành

Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT BẮC

DVB

 

 

1.200

Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

ĐT: (0280) 3755 878. Website: http://vietbac.edu.vn/ 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

1.000

Kỹ thuật cơ khí

(Kỹ thuật cơ khí, Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí động lực, Cơ khí luyện kim-cán thép)

 

D520103

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Tiếng Anh, Lý;
Toán, Tiếng Anh, Văn

150

 

Kỹ thuật Điện - Điện tử

(Tự động hóa, Thiết bị điện, hệ thống điện, kỹ thuật điện)

 

D520201

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Tiếng Anh, Lý;
Toán, Tiếng Anh, Văn

150

 

Công nghệ thông tin

 

D480201

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Tiếng Anh, Lý;
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn.

150

Truyền thông và mạng máy tính

 

D480102

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Tiếng Anh, Lý;
Toán, Tiếng Anh, Văn

150

 

Kế toán

 

D340301

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Tiếng Anh, Lý;
Toán, Tiếng Anh, Văn

Văn, Sử, Địa.

200

 

Quản trị kinh doanh

 

D340101

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Tiếng Anh, Lý;
Toán, Tiếng Anh, Văn
Văn, Sử, Địa.

200

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

200

Công nghệ thông tin

 

C480201

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Tiếng Anh, Lý;
Toán, Tiếng Anh, Văn

60

 

Kế toán

 

C340301

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Tiếng Anh, Lý;
Toán, Tiếng Anh, Văn

80

 

Quản trị kinh doanh

 

C340101

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Tiếng Anh, Lý;
Toán, Tiếng Anh, Văn

60

 

- Phương thức tuyển sinh:  Tuyển sinh theo Đề án Tuyển sinh riêng của Trường. Đại học Việt Bắc. Cụ thể: 

+ Phương thức 1: Xét tuyển đại học, cao đẳng dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. Điều kiện xét tuyển thực hiện theo Đề án Truyển sinh riêng

+ Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập 3 năm học Trung học phổ thông.

- Điều kiện xét tuyển: thực hiện theo Đề án tuyển sinh riêng.

- Đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

- Số chỗ ở KTX: Tối đa có thể tiếp nhận đối với khóa tuyển sinh 2015: 400.

-Mức học phí:

  +Trình độ đại học: 7.000.000 đồng/năm học.

  +Trình độ cao đẳng: 5.000.000 đồng/năm học.

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước; ưu tiên tuyển sinh các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.

Bản quyền 2008 - 2016 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]