Đại học » TP.Hà Nội

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

-


THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

*******

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
* Mã trường: DMT
* Địa chỉ: - Số 41A đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

               - Cơ sở 2: Số 38, đường 69, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
               -
Phân hiệu: Số 4, Đường Trần Phú, Phường Ba Đình, Tx. Bỉm Sơn, Thanh Hóa.
* Điện thoại: (024)37643027; Fax: (024)38370597;

* Website: www.hunre.edu.vn

 

1. Đối tượng tuyển sinh:

Toàn bộ thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học. Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: Nhà trường xét tuyển theo 2 phương thức:

- Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi THPT Quốc Gia;

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở lớp 12 THPT

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổng chỉ tiêu trình độ đại học hệ chính quy tại trụ sở chính: 2440 chỉ tiêu.

STT

Ngành

Khối ngành

Chỉ tiêu xét tuyển (Dự kiến)

Theo kết quả THPT

Theo kết quả lớp 12 THPT

1

Kế toán

III

100

100

2

Luật

III

20

20

3

Quản trị kinh doanh

III

20

30

Tổng khối ngành III

 

140

150

4

Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

IV

40

20

5

Khí tượng học (Khí tượng và khí hậu học)

IV

40

20

6

Khí tượng thủy văn biển

IV

20

20

7

Thủy văn (Thủy văn học)

IV

40

20

Tổng khối ngành IV

 

140

80

8

Khoa học đất

V

20

20

9

Công nghệ kỹ thuật môi trường

V

200

70

10

Công nghệ thông tin

V

250

60

11

Kỹ thuật địa chất

V

20

20

12

Kỹ thuật trắc địa bản đồ

V

60

50

Tổng khối ngành V

 

550

220

13

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

VII

150

100

14

Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên

VII

60

60

15

Quản lý biển

VII

20

20

16

Quản lý đất đai

VII

250

100

17

Quản lý tài nguyên nước

VII

50

50

18

Quản lý tài nguyên và môi trường

VII

230

70

Tổng khối ngành VII

 

760

400

Tổng khối ngành III+IV+V+VII

 

1590

850

Tổng chỉ tiêu trình độ đại học hệ chính quy tại phân hiệu Thanh Hóa: 250 chỉ tiêu

STT

Ngành

Khối ngành

Chỉ tiêu xét tuyển (Dự kiến)

Theo kết quả THPT

Theo kết quả lớp 12 THPT

1

Kế toán

III

30

70

Tổng khối ngành III

 

30

70

2

Công nghệ kỹ thuật môi trường

V

15

35

3

Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

V

15

35

Tổng khối ngành V

 

30

70

4

Quản lý đất đai

VII

15

35

Tổng khối ngành VII

 

15

35

Tổng khối ngành III+V+VII

 

75

185

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT;

- Điều kiện xét tuyển:

            + Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học. Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định của Bộ GDĐT;

            + Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo từng phương thức xét tuyển:

            + Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi THPT Quốc Gia: tổng điểm 3 môn dùng để xét tuyển cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực không nhỏ hơn 13,0 (Thông báo ngày 13/7/2018 của nhà trường)

            + Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở lớp 12 THPT: tổng điểm 3 môn dùng để xét tuyển cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực không nhỏ hơn 18,0.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

*) Trụ sở chính:

STT

Tên  ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI (MÃ: DMT)

I.1

Khối ngành III

1

Kế toán

7340301

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

2

Luật

7380101

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

3

Quản trị kinh doanh

7340101

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

I.2.

Khối ngành IV

1

Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

7440298

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

2

Khí tượng và Khí hậu học

7440221

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

3

Khí tượng thủy văn biển

7440299

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

4

Thủy văn học

7440224

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

I.3.

Khối ngành V

1

Khoa học đất

7620103

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

2

Công nghệ kỹ thuật môi trường

7510406

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

3

Công nghệ thông tin

7480201

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

4

Kỹ thuật địa chất

7520501

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

5

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

7520503

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

I.4.

Khối ngành VII

1

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

2

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

7850102

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

3

Quản lý biển

7850199

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

4

Quản lý đất đai

7850103

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

5

Quản lý tài nguyên nước

7850198

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

6

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

*) Phân hiệu tại tỉnh Thanh Hóa:

STT

Tên  ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI (MÃ: DMT)

I.1

Khối ngành III

1

Kế toán

7340301PH

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

I.3.

Khối ngành V

1

Công nghệ kỹ thuật môi trường

7510406PH

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

2

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

7520503PH

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

I.4.

Khối ngành VII

4

Quản lý đất đai

7850103PH

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

Thí sinh ĐKXT các mã ngành thuộc trụ sở chính sẽ học tại Hà Nội và các mã ngành thuộc phân hiệu Thanh Hóa sẽ học tại tỉnh Thanh Hóa;

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai nhóm khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10;

Xét tuyển theo tổng điểm của tổ hợp các môn thi theo từng ngành đào tạo. Trường hợp nhiều thí sinh có tổng điểm 3 môn bằng nhau trong cùng tổ hợp thì điểm xét tuyển sẽ lấy từ cao xuống thấp của môn Toán;

Nhà trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ và điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia để xét tuyển;

Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở lớp 12 THPT, Nhà trường tuyển thẳng đối với các thí sinh tốt nghiệp tại các trường THPT chuyên trực thuộc tỉnh, thành phố đã đủ điều kiện ĐKXT và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

7. Tổ chức tuyển sinh năm 2018

7.1. Tổ chức xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia đợt 1:

Thí sinh đồng thời đăng ký dự thi THPT Quốc gia và đăng ký xét tuyển đại học bằng phiếu ĐKXT theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo của địa phương tại các điểm nhận hồ sơ ĐKXT (Trường THPT) từ ngày 01/04/2018 đến 20/04/2018;

Nhà Trường điều chỉnh, công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trang thông tin điện tử của Trường trước ngày 19/07/2018;

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến từ ngày 19/07/2018 đến 17h00 ngày 26/07/2018;

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT tại các điểm thu nhận hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 19/07/2018 đến 17h00 ngày 28/07/2018;

Nhà trường tổ chức xét tuyển cho các thí sinh ĐKXT và công bố kết quả trước 17h00 ngày 06/08/2018.

7.2. Tổ chức xét tuyển theo kết quả học tập ở lớp 12 THPT đợt 1

Thời giạn nhận hồ sơ ĐKXT: từ ngày 06/06/2018 đến 17h00 ngày 30/07/2018

Nhà trường tổ chức xét tuyển cho các thí sinh ĐKXT và công bố kết quả trước 17h00 ngày 01/08/2018.

Nhà trường nhận hồ sơ ĐKXT theo 02 hình thức:

ĐKXT trực tiếp tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Số 41A, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội hoặc Số 4, Đường Trần Phú, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

ĐKXT qua bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, chuyển phát bảo đảm

Hồ sơ ĐKXT gồm:

01 phiếu ĐKXT có ghi rõ đợt xét tuyển, điền đầy đủ các thông tin trên phiếu và có chữ ký của thí sinh (Thí sinh tải mẫu đơn ĐKXT từ website: www.hunre.edu.vn)

01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh;

01 bản sao bản sao có công chứng học bạ THPT;

01 bản sao bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc Chứng nhận tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2018);

Nếu thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh, cần nộp thêm bản sao các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên;

8. Chính sách ưu tiên; tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển: theo quy định tại Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ ĐKXT

10.Học phí dự kiến với sinh viên chính quy và lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm:

Học phí dự kiến: 278.400đ/Tín chỉ

Lộ trình tăng học phí tối đa tới năm học 2020 – 2021 là: tăng 10%/năm

11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm 2018

            Căn cứ vào kết quả xét tuyển, số thí sinh trúng tuyển nhập học và chỉ tiêu tuyển sinh của các đợt xét tuyển, Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể thông tin tuyển sinh đối với các đợt bổ sung tiếp theo đối với từng phương thức xét tuyển nếu có.

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]