Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

-


THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018
*******

Tên trường: Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Mã trường: DDM

Địa chỉ trụ sở

+ Cơ sở 1:  Xã Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

+ Cơ sở 2:  Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3871292  0203.3871292  

Địa chỉ trang web: www.qui.edu.vn

 

1. Đối tượng tuyển sinh
Đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên và có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
Nhà trường xét tuyển theo hai Phương thức:
- Phương thức 1: Xét tuyển theo Kết quả thi THPT quốc gia 2018;
- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT (xét theo điểm học bạ).
4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Trình độ Đại học

TT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

Xét KQ thi THPT QG

Xét học bạ THPT

1

7340301

Kế toán

80

120

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh

Toán, Hóa, Tiếng Anh

 

2

7340101

Quản trị kinh doanh

20

30

3

7340201

Tài chính ngân hàng

20

30

4

7510303

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

100

150

5

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

220

330

6

7520601

Kỹ thuật mỏ

40

60

7

7510102

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

28

42

8

7520607

Kỹ thuật tuyển khoáng

32

48

9

7510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

60

90

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh

Toán, Hóa, Tiếng Anh

10

7480201

Công nghệ thông tin

40

60

11

7520503

Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ

20

30

12

7520501

Kỹ thuật địa chất

20

30

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
PHƯƠNG THỨC 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Thí sinh có tổng điểm thi THPT quốc gia của 3 môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển không nhỏ hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Nhà trường.
Nhà trường sẽ công bố trên trang điện tử của Trường và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐTvề điều kiện xét tuyển và thời gian xét tuyển sẽ có thông báo sau.

* Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển do nhà trường công bố là 13,0 điểm

PHƯƠNG THỨC 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT
Có Điểm môn xét tuyển (ĐMXT) = M­­­­­1 + M2 + M3 ≥ 18,0
Trong đó M1, M2, M3 là điểm tổng kết năm học lớp 12 của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển.
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
+ Mã trường
DDM;
+ Mã số ngành: xem mục 4;
+ Tổ hợp xét tuyển:
                         A00: Toán, Vật lý, Hóa học;
                         A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

                         D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
                         D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Điểm xét tuyển giữa các tổ hợp là bình đẳng như nhau.
Nhà trường có sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ và điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia để xét tuyển.
+ Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển:
- Với các thí sinh xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia bằng điểm nhau ở cuối danh sách mà vượt chỉ tiêu sẽ thực hiện xét ưu tiên theo thứ tự: thí sinh có nguyện vọng cao hơn, rồi đến điểm môn Toán, rồi đến thời gian nộp hồ sơ ĐKXT.
- Với các thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT bằng điểm nhau nằm cuối danh sách mà vượt chỉ tiêu sẽ thực hiện xét ưu tiên theo thứ tự: điểm môn Toán, rồi đến thời gian nộp hồ sơ ĐKXT.
7. Tổ chức tuyển sinh: 
7.1. Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2018
a) Điều kiện để được xét tuyển:
- Học sinh tốt nghiệp THPT;
- Tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Đã đăng ký sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia để xét tuyển Đại học.
- Có điểm xét tuyển đảm bảo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Trường.
b) Tiêu chí xét tuyển:
- Điểm xét tuyển bằng tổng điểm thi THPT quốc gia của 3 môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển (ĐKXT) cộng Điểm ưu tiên (nếu có);
- Căn cứ vào chỉ tiêu từng ngành và số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển, HĐTS xét điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu của ngành đó.
c) Hồ sơ xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
d) Thời gian xét tuyển:
- Đợt 1: Theo lịch xét tuyển Đợt 1 của Bộ Giáo dục và đào tạo
- Xét tuyển các đợt bổ sung: mỗi đợt 15 ngày, sẽ thông báo trước mỗi đợt xét bổ sung cho tới khi hết chỉ tiêu tuyển sinh.
e) Cách đăng ký xét tuyển:
Cách 1: Đăng ký xét tuyển trực tuyến.
Lệ phí thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nướcchuyển qua đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh;
Cách 2: Nộp hồ sơ và lệ phí qua đường bưu điện theo địa chỉ:
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
Cách 3: Nộp trực tiếp tại Trường:
Nộp tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh;
7.2. Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT
a) Điều kiện xét tuyển:
- Học sinh tốt nghiệp THPT;
- Có điểm xét tuyển đảm bảo ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy địnhcủa Trường.
b) Tiêu chí xét tuyển:
- Điểm xét tuyển = Điểm môn xét tuyển (ĐMXT) + Điểm ưu tiên (nếu có).
Trong đó: ĐMXT = M­­­­­1 + M2 + M3
với M1, M2, M3 là điểm tổng kết năm học lớp 12 của các môn trong tổ hợp ĐKXT.
- Căn cứ vào chỉ tiêu từng ngành và số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển, HĐTS xét điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu của ngành đó.
c) Hồ sơ xét tuyển:
- Bản sao hợp lệ học bạ THPT;
- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;
- Phiếu đăng ký xét tuyển theo quy định của trường;
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
- 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận (của thí sinh hoặc người thân), số điện thoại liên hệ vào mục người nhận
d) Cách đăng ký xét tuyển:
Cách 1: Nộp hồ sơ và lệ phí qua đường bưu điện theo địa chỉ:
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
Cách 2: Nộp trực tiếp tại Trường:
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh;
7.3. Thời gian xét tuyển
Nhà trường thực hiện tuyển sinh nhiều đợt trong năm, thời gian cụ thể sẽ được công bố trên trang điện tử của Trường và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT trước mỗi đợt xét tuyển.
8. Chính sách ưu tiên: Thực hiện chế độ tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế hiện hành của Bộ GDĐT.
9. Lệ phí xét tuyển: Theo quy định hiện hành của Nhà nước.
10.Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

Năm học 2018-2019

Năm học 2019-2020

Năm học 2020-2021

960.000 đ/tháng/sv

1.060.000 đ/tháng/sv

1.170.000 đ/tháng/sv

11. Các nội dung khác:
- Nhà trường có hỗ trợ chỗ ở KTX cho sinh viên có nhu cầu đăng ký ở KTX taitrường và được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên: thí sinh thuộc diện chính sách, thí sinh người dân tộc ít người, thí sinh có điểm xét tuyển xếp từ cao xuống thấp.
- Sinh viên được cung cấp nguồn học liệu: giáo trình, bài giảng, internet,...
- Ngoài nguồn học bổng của Nhà trường theo quy định, sinh viên còn có cơ hội tham gia các nguồn học bổng có giá trị khác như: học bổng FPT, Vietcombank,...
12. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm
- Tuyển sinh bổ sung đợt 1: Từ 20/7 đến 5/8/2018
- Tuyển sinh bổ sung đợt 2: Từ 10/8 đến 25/8/2018
- Tuyển sinh bổ sung đợt 3: Từ 30/9 đến 15/10/2018
- Tuyển sinh bổ sung đợt 4: Từ 18/10 đến 31/10/2018

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]