Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Chu Văn An

-


THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018
*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHU VĂN AN

Ký hiệu: DCA

Địa chỉ: Khu đô thị đại học Phố Hiến -đường Tô Hiệu – P. Hiến Nam - TP Hưng Yên

Điện thoại: 02213.515.587

Website: cvauni.edu.vn

 

1. Đối tượng tuyển sinh

- Đối tượng xét tuyển theo phương thức Kỳ thi THPT quốc gia: Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng Sư phạm hệ chính quy hiện hành.

- Đối tượng xét tuyển theo học bạ trung học phổ thông hoặc tương đương: Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh được thực hiện theo đúng quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm hệ chính quy. Điểm ưu tiên chỉ cộng vào để xét tuyển những thí sinh đạt điều kiện xét tuyển.

2. Phạm vi tuyển sinh:

Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh :

Năm 2018 Trường Đại học Chu Văn An lựa chọn và quyết định hai phương thức tuyển sinh:

- Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi THPT quốc gia (50% chỉ tiêu năm 2018)

- Xét tuyển theo học bạ trung học phổ thông hoặc tương đương (50% chỉ tiêu năm 2018).

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo ngành/ khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo;

 

Khối ngành III

Khối ngành V

Khối ngành VII

Đại họcChính quy

600

200

50

Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

300

100

25

Xét tuyển theo học bạ trung học phổ thông hoặc tương đương

300

100

25

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT;

- Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018: Căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng nhà trường sẽ đưa ra mức điểm chuẩn đảm bảo đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho xã hội.

- Xét tuyển theo học bạ trung học phổ thông hoặc tương đương:

Thí sinh đăng ký xét tuyển phải tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, có ý thức, đạo đức tốt.

 - Kỳ tuyển sinh năm 2018 nhà trường tặng học bổng bằng 100% học phí toàn khóa học cho tất cả các thí sinh đến đăng ký nhập học từ  ngày 01/06/2018 đến 30/09/2018.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:.

* Mã trường: DCA

* Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

Bảng 1.1: Tổ hợp môn thi xét tuyển theo ngành

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp Môn thi

1.Luật kinh tế

7380107

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

2.Kiến trúc

7580101

- Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật

- Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật

3. Công nghệ thông tin

7480201

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

4. Kỹ thuật điện

7520201

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

5. Tài chính-Ngân hàng

7340201

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

6. Quản trị kinh doAnh

7340101

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

7. Kế toán

7340301

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

8. Kỹ thuật xây dựng

7580201

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

9. Ngôn ngữ Anh

7220201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

* Quy trình, hồ sơ, thời gian xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo

Ngành kiến trúc công trình xét tuyển dựa trên kết quả thi của các trường có cùng khối thi.

* Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp môn thi khi xét tuyển trong cùng một ngành tuyển sinh khi thực hiện xét tuyển:

Đối với tất cả các tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển trong cùng một ngành, không có chênh lệch về điểm giữa các tổ hợp môn thi khi đưa ra phương án điểm trúng tuyển.

* Quy định chỉ số phụ khi xét tuyển:

Trong trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau tại một mức điểm có số lượng thí sinh vượt quá số lượng thí sinh trúng tuyển được Nhà trường xác định, Trường sẽ sử dụng chỉ số phụ để xét tuyển. Cụ thể:

 - Đối với trường hợp xét trong cùng một tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển: Nếu có nhiều thí sinh có tổng điểm thi bằng nhau vượt quá số lượng thí sinh trúng tuyển được nhà trường xác định, Trường sẽ xét theo thứ tự ưu tiên sau:

 + Ưu tiên cho thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 vào ngành đó có tổng điểm cao hơn điểm trúng tuyển;

 + Tiếp theo xét đến các thí sinh có nguyện vọng 1 vào ngành đó có tổng điểm bằng nhau sẽ ưu tiên thí sinh có điểm thi Môn 1 của tổ hợp đó cao hơn để xét tuyển (Môn 1 của tổ hợp Toán – Lý – Hóa là môn Toán, của tổ hợp Toán – Lý – Tiếng Anh là môn Toán, của tổ hợp Toán – Văn – Tiếng Anh là môn Anh, của tổ hợp Văn – Sử – Địa là môn Văn); nếu có nhiều thí sinh có điểm thi Môn 1 bằng nhau vượt quá số lượng thí sinh trúng tuyển được nhà Trường xác định, sẽ ưu tiên thí sinh có điểm thi Môn 2 cao hơn để xét tuyển (Môn 2 của tổ hợp Toán – Lý - Hóa là môn Lý, của tổ hợp Toán – Lý – Tiếng Anh là môn Lý, của tổ hợp Toán – Văn – Tiếng Anh là môn Văn, của tổ hợp Văn – Sử – Địa là môn Sử).

- Đối với trường hợp xét các tổ hợp môn thi trong cùng một ngành: Nếu có nhiều thí sinh trong một ngành đăng ký xét tuyển có tổng điểm thi ở các tổ hợp môn thi bằng nhau vượt quá số lượng thí sinh trúng tuyển được nhà trường xác định, Trường sẽ ưu tiên thí sinh có điểm thi Môn 1 của các tổ hợp môn thi cao hơn để xét tuyển; nếu có nhiều thí sinh có điểm thi Môn 1 bằng nhau vượt quá số lượng thí sinh trúng tuyển được nhà trường xác định sẽ ưu tiên thí sinh có điểm thi Môn 2 của các tổ hợp môn thi cao hơn để xét tuyển.

Chỉ số phụ xét tuyển được áp dụng chung cho tất cả các ngành tuyển sinh của nhà trường.

* Xét tuyển theo học bạ trung học phổ thông hoặc tương đương:

- Tiêu chí xét tuyển

+  Hệ đại học

Đối tượng tuyển vào các ngành dưới đây là học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề.

Stt

Ngành đào tạo

Thi môn năng khiếu

Xét tuyển

Ghi chú

1

Luật kinh tế

 

x

 

2

Kiến trúc

x

x

 

3

Công nghệ thông tin

 

x

 

4

Kỹ thuật điện

 

x

 

5

Tài chính-Ngân hàng

 

x

 

6

Quản trị kinh doanh

 

x

 

7

Kế toán

 

x

 

8

Kỹ thuật xây dựng

 

x

 

9

Ngôn ngữ Anh

 

x

 

Tiêu chí xét tuyển Ngành Kiến trúc

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Thi môn năng khiếu Vẽ mỹ thuật (vẽ tĩnh vật), điểm thi năng khiếu được đánh giá là “đạt” nếu bài thi ≥ 5.0 điểm (theo thang điểm 10)

Tiêu chí xét tuyển các ngành còn lại

TC1: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

TC2: Điểm trung bình học tập 03 môn học (tổ hợp theo bảng 1.2) hoặc điểm trung bình chung các môn học lớp 12 (cuối khóa).

Bảng 1.2: Tổ hợp môn xét tuyển theo ngành

Ngành

Mã ngành

Môn học tổ hợp

1.Luật kinh tế

7380107

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

2. Công nghệ thông tin

7480201

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

3. Kỹ thuật điện

7520201

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

4. Tài chính-Ngân hàng

7340201

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

5. Quản trị kinh doanh

7340101

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

6. Kế toán

7340301

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

7. Kỹ thuật xây dựng

7580201

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

8. Ngôn ngữ Anh

7220201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

+ Hệ liên thông

Đối tượng tuyển sinh gồm thí sinh tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng đủ điều kiện dự tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện theo quy chế đào tạo liên thông của Bộ.

7. Tổ chức tuyển sinh:

- Thời gian tuyển sinh: Nhà trường thực hiện các đợt tuyển sinh theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.

- Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:

Nhà trường nhận hồ sơ đăng ký theo nhiều hình thức: Trực tiếp, chuyển phát nhanh, trực tuyến

8. Chính sách ưu tiên:

Nhà trường thực hiện các chính sách ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

9. Lệ phí xét tuyển:

Theo quy định về lệ phí xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo

10.Học phí dự kiến với sinh viên chính quy: 300.000đ/tín chỉ

11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm

- Tuyển sinh bổ sung đợt 1: Dự kiến xét tuyển trong 30 ngày sau khi kết thúc tuyển sinh đợt 1

- Tuyển sinh bổ sung các đợt tiếp theo: Sau khi kết thúc tuyển bổ sung các đợt trước đó mỗi đợt tuyển bổ sung trong 30 ngày đến hết 31 tháng 12 năm 2018.

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]