Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình

-


THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2018
*******

Tên trường: Trường Đại học Hoa Lư

Mã trường: DNB

Địa chỉ: Xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Điện thoại: 0229.3892.701

Địa chỉ trang web: hluv.edu.vn

 

1. Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh:

Năm 2018 nhà trường áp dụng 2 phương thức tuyển, cụ thể như sau:

- Phương thức 1: Xét tuyển kết quả từ kỳ thi THPT quốc gia. Riêng ngành Giáo dục Mầm non xét kết quả 2 môn văn và toán của kỳ thi THPT Quốc gia kết hợp với kết quả thi môn năng khiếu.

- Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học tập ở lớp 12 trường THPT (xét học bạ). Riêng ngành Giáo dục Mầm non lấy kết quả học tập 2 môn văn và toán kết hợp với kết quả thi môn năng khiếu.

Môn năng khiếu (Đọc diễn cảm - hát) thí sinh phải đăng ký dự thi tại trường Đại học Hoa Lư hoặc các trường Đại học khác để lấy kết quả xét tuyển.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: 

Nhóm ngành

Chỉ tiêu

theo nhóm ngành

Ngành

Chỉ tiêu

theo

ngành

Trong đó

PT1 (Xét kết quả thi THPTQG)

PT2 (Xét học bạ THPT)

Đại học CQ

355

 

 

 

 

Nhóm ngành I

 

 

225

Sư phạm Toán học     

20

15

5

Sư phạm Vật lý

20

15

5

Sư phạm Hóa học

20

15

5

Sư phạm Sinh học

20

15

5

Sư phạm Ngữ văn

20

15

5

Giáo dục Chính trị

20

15

5

Giáo dục Mầm non

60

50

10

Giáo dục tiểu học

45

35

10

Nhóm ngành III

80

Kế toán

60

40

20

Quản trị kinh doanh

20

15

5

Nhóm ngành VII

50

Việt Nam học

 (chuyên ngành Văn

 hóa-Du lịch)

50

30

20

Liên thông CQ

110

 

 

Tổ chức thi tuyển theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tin chi tiết xem tại website: hluv.edu.vn

Nhóm ngành I

90

Giáo dục Mầm non

30

Giáo dục Tiểu học

30

Sư phạm Vật lý

15

Sư phạm hóa học

15

Nhóm ngành III

20

Kế toán

20

Văn bằng 2 CQ

50

 

 

Thực hiện theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nhóm ngành I

30

Giáo dục Mầm non

15

 

 

Giáo dục Tiểu học

15

Nhóm ngành III

20

Kế toán

20

Cao đẳng CQ

120

 

 

 

 

Nhóm ngành I

 

40

Giáo dục Tiểu học

20

15

5

Sư phạm Tiếng Anh

20

15

5

Nhóm ngành III

20

Kế toán

20

5

15

Nhóm ngành V

40

Tin học ứng dụng

20

5

15

Công nghệ thiết bị trường học

20

5

15

Nhóm ngành VII

20

Khoa học Thư viện

20

5

15

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

(Xem mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT năm 2018 do nhà trường công bố tại đây)

5.1. Phương thức 1: Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia

* Đối với tất cả các ngành Sư phạm:

- Tổng điểm 3 môn thi dùng để xét tuyển vào các ngành sư phạm phải đạt mức sàn tối thiểu cho mỗi ngành đào tạo (đối với hệ đại học) theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo trong năm 2018. Riêng đối với ngành Giáo dục Mầm non điểm thi môn năng khiếu phải đạt từ 5 điểm trở lên và mỗi nội dung thi của môn năng khiếu không có nội dung nào đạt dưới 1 điểm.

* Đối với các ngành còn lại:

- Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hoa Lư tự xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, được công bố trên website của trường sau khi có dữ liệu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.2. Phương thức 2: Sử dụng kết quả học tập ở THPT (xét học bạ)

* Đối với các ngành sư phạm:

- Hệ đại học: thí sinh phải có học lực năm lớp 12 đạt loại giỏi.

- Hệ cao đẳng: thí sinh phải có học lực năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.

 Riêng các thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Giáo dục mầm non, ngoài điều kiện nói trên thì kết quả thi môn năng khiếu phải đạt từ 5 điểm trở lên, mỗi nội dung thi của môn năng khiếu không có nội dung nào có kết quả dưới 1 điểm.

Thí sinh sử dụng kết quả của 3 môn trong năm học lớp 12 (theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển của phương án xét kết quả của kỳ thi THPT quốc gia). Đối với thí sinh đăng ký vào ngành Giáo dục Mầm non sử dụng kết quả 2 môn văn, toán và kết quả thi môn năng khiếu để đăng ký xét tuyển.

* Đối với các ngành còn lại:

- Hệ đại học: Điểm TBC của 3 môn đăng ký xét tuyển trong năm học lớp 12 đạt từ 6,0 trở lên.

- Hệ cao đẳng: Điểm TBC của 3 môn đăng ký xét tuyển trong năm học lớp 12 đạt từ 5,5 trở lên.

* Điều kiện đăng ký xét tuyển:

 - Tốt nghiệp THPT

 - Đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào và đáp ứng các quy định theo Quy chế tuyển sinh năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường Đại học Hoa Lư.

* Nguyên tắc xét tuyển: Thực hiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường.

6.1 Các thông tin đăng ký xét tuyển vào trường:

* Thông tin của trường

- Tên trường: Trường Đại học Hoa Lư

- Mã trường: DNB

- Website: hluv.edu.vn

- Điện thoại hỗ trợ tuyển sinh: 0229.3892.701;  0922.307.482; 0915.302728; 01232.468.239

* Thông tin về ngành, mã ngành, tổ hợp môn xét tuyển năm 2018:

TT

Ngành học

Mã ngành

Môn xét tuyển

I.

Đào tạo đại học

 

 

1

Sư phạm Toán học

7140209

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

- Toán, Sinh, Tiếng Anh

2

Sư phạm Vật lý

7140211

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Lý, Sinh

3

Sư phạm Hóa học

7140212

- Toán, Hóa, Lý

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Sinh

4

Sư phạm Sinh học

7140213

- Toán, Sinh, Hóa

- Toán, Sinh, Tiếng Anh

- Toán, Lý, Sinh

5

Sư phạm Ngữ văn

7140217

- Văn, Sử, Địa

- Văn, Địa, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Tiếng Anh

- Văn, GD công dân, Tiếng Anh

6

Giáo dục Chính trị

7140205

- Văn, Sử, Địa

- Văn, GD công dân, Tiếng Anh

- Văn, Sử, GD công dân

- Văn, Địa, GD công dân

7

Giáo dục Tiểu học

7140202

- Văn, Toán, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

8

Giáo dục Mầm non

7140201

- Văn, Toán, Năng khiếu

  (Đọc diễn cảm - hát)

9

Kế toán

7340301

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Văn, Toán, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

10

Quản trị kinh doanh

7340101

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Văn, Toán, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

11

Việt Nam học

 (Chuyên ngành

Văn hóa-Du lịch)

7310630

- Văn, Sử, Địa

- Văn, GD công dân, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Tiếng Anh

- Văn, Địa, Tiếng Anh

II.

Đào tạo cao đẳng

 

 

1

Giáo dục Tiểu học

51140202

- Văn, Toán, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

2

Sư phạm Tiếng Anh

51140231

- Văn, Toán, Tiếng Anh

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Tiếng Anh

- Văn, Địa, Tiếng Anh

3

Kế toán

51340301

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Văn, Toán, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

4

Tin học ứng dụng

51480202

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Văn, Toán, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

5

Công nghệ Thiết bị trường học

51140237

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Văn, Toán, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

6

Khoa học Thư viện

51320202

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Văn, Toán, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

Ghi chú: Giáo dục Mầm non (7140201):  Thi năng khiếu tại trường ĐH Hoa Lư hoặc các trường ĐH khác

2 Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển:

Đối với các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau nhà trường ưu tiên các thí sinh có điểm trung bình của 3 năm học ở trường THPT của các môn đăng ký xét tuyển cao hơn. Riêng ngành Giáo dục Mầm non, nhà trường ưu tiên thí sinh có điểm môn năng khiếu cao hơn.

7. Tổ chức tuyển sinh

7.1. Thời gian xét tuyển và thi tuyển môn năng khiếu:

- Đối với các ngành sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển: các đợt xét tuyển thực hiện theo quy định về thời gian xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với các ngành sử dụng kết quả học tập ở THPT để xét tuyển, thời gian dự kiến như sau:

+ Đợt 1: xét tuyển vào ngày 15 tháng 7 năm 2018. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 02/7/2018 đến ngày 14/7/2018.

+ Đợt 2, 3, 4: cùng thời gian với lịch xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Môn năng khiếu (ngành Giáo dục Mầm non) được tổ chức thi tại trường Đại học Hoa Lư, thời gian dự kiến như sau:

+ Đợt 1: thi tuyển vào ngày 08 tháng 7 năm 2018. Thời gian nhận hồ sơ thi tuyển môn năng khiếu từ ngày 02/5/2018 đến ngày 02/7/2018.

+ Đợt 2: thi tuyển vào ngày 26 tháng 8 năm 2018. Thời gian nhận hồ sơ từ 05/7/2018 đến ngày 22/8/2018.

7.2. Quy định về hồ sơ, hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và thi tuyển môn năng khiếu (đối với ngành Giáo dục Mầm non):

* Quy định về hồ sơ: 

- Đối với thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển hồ sơ gồm:       

+ Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT quốc gia (bản chính hoặc bản phô tô).

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu)

+ Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu-bản chính (đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non).

+ 01 phong bì thư có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận

Riêng các thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến qua phần mềm của Bộ Giáo dục và Đào tạo nộp hồ sơ sau khi có kết quả xét tuyển.

- Đối với thí sinh sử dụng kết quả học tập ở THPT để xét tuyển (xét học bạ), hồ sơ gồm:

+ Bản sao học bạ phổ thông trung học (có công chứng): 01 bản.

+ Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo quy định (theo mẫu).

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

+ 01 phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận.

Các biểu mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển thí sinh có thể lấy tại website của trường Đại học Hoa Lư hoặc lấy trực tiếp trại phòng Đào tạo-QLKH. Riêng hồ sơ dự thi môn năng khiếu (Đọc diễn cảm - hát) được phát hành tại Phòng Đào tạo-QLKH, trường Đại học Hoa Lư.

* Hình thức nhận hồ sơ:

- Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo - QLKH, trường Đại học Hoa Lư (xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình);

- Gửi phát nhanh qua bưu điện về Phòng Đào tạo - QLKH, trường Đại học Hoa Lư (xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).

- Đăng ký xét tuyển qua phần mềm xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Chính sách ưu tiên:

Các thí sinh thuộc diện tuyển thẳng và ưu tiên trong xét tuyển được thực hiện theo quy chế tuyển sinh năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển;

Lệ phí xét tuyển và thi tuyển được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

11. Thời gian các đợt tuyển sinh trong năm.

- Năm 2018 và các năm tiếp theo, trường tổ chức tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy 2 lần trong năm. Lần tuyển sinh thứ nhất được thực hiện vào tháng 7 và tháng 8 theo lịch tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo; lần tuyển sinh thứ hai được tổ chức vào tháng 12 hàng năm.

- Dự kiến thời gian nhận hộ sơ đăng ký xét tuyển trong lần tuyển sinh thứ hai năm 2018 vào trường Đại học Hoa Lư từ ngày 12/11/2018 đến ngày 08/12/2018; thời gian xét tuyển vào ngày 10, 11/12/2018. Chỉ tiêu, các ngành tuyển sinh và các thông tin khác nhà trường sẽ báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo; được đăng công khai trên website của trường.

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]