Đại học » Miền Nam

Trường Đại học Công nghệ Miền Đông

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019
*******

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

Địa chỉ:

- Trụ sở chính: xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

- Cở sở tại TP. Biên Hoà

+ Cơ sở 1: 1475 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

+ Cơ sở 2: 123B Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513772668; 

Website: www.mut.edu.vn

 

1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển; Xét tuyển hoặc Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT

Ngành học

Mã ngành

Theo KQ thi

THPT QG

Theo phương

thức khác

 

Các ngành đào tạo đại học

 

285

665

1

Ngôn ngữ Anh

7220201

30

70

2

Quan hệ công chúng

7320108

9

21

3

Kinh doanh quốc tế

7340120

27

63

4

Luật kinh tế

7380107

27

63

5

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

15

35

6

Quản lý công nghiệp

7510601

12

28

7

Kỹ thuật xây dựng

7580201

12

28

8

Thú y

7640101

12

28

9

Dược học

7720201

120

280

10

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

12

28

11

Quản lý đất đai

7850103

9

21

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:        

- Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019:

+ Tốt nghiệp THPT

+ Đạt ngưỡng điểm đầu vào do Hội đồng tuyển sinh Đại học Công nghệ Miền Đông công bố sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia và đạt ngưỡng đảm bảo đầu vào do Bộ Giáo dục đào tạo Quy định.

- Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ: Thí sinh chọn 01 trong 03 phương thức sau:

* Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn::

+ Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).

+ Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 6.0 trở lên. Riêng Riêng ngành Dược học đạt 8,0 trở lên.

Điểm xét trúng tuyển = [Điểm TB năm lớp 12 môn 1 + Điểm TB năm lớp 12 môn 2 + Điểm TB năm lớp 12 môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)]/3

*Xét tuyển học bạ lớp 10, lớp 11,  lớp 12 theo tổ hợp 03 môn:

+ Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).

+ Tổng điểm trung bình năm lớp 10, 11, 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 6.0 trở lên. Riêng ngành Dược học đạt 8,0 trở lên.

Điểm xét trúng tuyển = [Điểm TB môn 1 + Điểm TB môn 2 + Điểm TB môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)] /3

- Điểm TB môn 1 = (TB cả năm 10 môn 1 + TB cả năm 11 môn 1 + TB cả năm 12 môn 1)/3

- Điểm TB môn 2 = (TB cả năm 10 môn 2 + TB cả năm 11 môn 2 + TB cả năm 12 môn 2)/3

- Điểm TB môn 3 = (TB cả năm 10 môn 3 + TB cả năm 11 môn 3 + TB cả năm 12 môn 3)/3

* Xét tuyển học bạ lớp 12 theo điểm trung bình chung cả năm:

+ Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).

+ Điểm trung bình chung  cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 điểm trở lên. Riêng ngành Dược học đạt 8,0 trở lên.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: 

- Mã trường: DMD

- Mã ngành, tổ hợp xét tuyển  

STT

NGÀNH

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển bằng học bạ

Tổ hợp môn xét tuyển

bằng điểm thi THPT QG

1

Dược học     

7720201

-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Hóa,Sinh
-Toán, Hóa, Văn
-Toán, Hoá, Tin

-Toán, Lý, Hóa (A00)
-Toán, Hóa,Sinh (B00)
-Toán, Hóa, Anh (D07)
-Toán, Hóa, Văn (C02)

2

Công nghệ- Kỹ thuật Ô tô

7510205

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, Lý, Công nghệ

-Toán, Lý,Tin

-Toán, Công nghệ, Tin

-Toán, Lý, Hóa ( A00)

-Toán, Lý, Anh ( A01)

-Toán, Hóa, Anh ( D07)

-Toán, Lý, Sinh ( A02)

3

Ngôn ngữ Anh

7220201

-Toán, Văn, Anh
-Toán, Anh, Địa
-Văn, Anh, Địa
-Toán, Anh, Tin

-Toán, Văn, Anh (D01)
-Toán, Anh, Địa (D10)
-Văn, Anh, Sử (D14)
-Văn, Anh, Địa (D15)

4

Quản lý công nghiệp

7510601

-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Tin, Anh
-Toán, Hóa, Sinh
-Toán, Địa, Anh

-Toán, Lý, Hóa  (A00)
-Toán, Lý, Anh (A01)
-Toán, Hóa, Sinh (B00)
-Toán, Văn, Anh (D01)

5

Kỹ thuật xây dựng

7580201

-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Địa, Công nghệ
-Toán, Tin, Anh
-Toán, Lý, Tin

-Toán, Lý, Hóa (A00)
-Toán, Lý, Sinh (A02)
-Toán, Lý, Anh (A01)
-Toán, Lý, Văn (C01)

6

Luật kinh tế

7380107

-Toán, Lý, Hóa
-Toán, GDCD, Anh
-Toán, Văn, Anh
-Văn, GDCD, Sử

-Toán, Lý, Hóa (A00)
-Toán, Lý, Anh (A01)
-Toán, Văn, Anh (D01)
-Văn, Anh, Địa (D15)

7

Kinh doanh quốc tế

7340120

-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Lý, Anh
-Toán, Văn, Anh
-Toán, Địa, Tin

-Toán, Lý, Hóa (A00)
-Toán, Lý, Anh (A01)
-Toán, Văn, Anh (D01)
-Toán, Văn, Địa (C04)

8

Quan hệ công chúng

7320108

-Toán, Văn, Anh
-Toán, Anh, Địa
-Văn, Anh, Địa
-Toán, GDCD,Tin

-Toán, Văn, Anh (D01)
-Toán, Anh, Địa (D10)
-Văn, Anh, Sử (D14)
-Văn, Anh, Địa (D15)

9

Quản lý đất đai

7850103

-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Địa, Anh
-Toán, Hóa, Sinh
-Toán, Văn, Anh

-Toán, Lý, Hóa (A00)
-Toán, Lý, Anh (A01)
-Toán, Hóa, Sinh (B00)
-Toán, Văn, Anh (D01)

10

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Địa, Anh
-Toán, Hóa,Tin
-Toán, Văn, Anh

-Toán, Lý, Hóa (A00)
-Toán, Lý, Anh  (A01)
-Toán, Hóa, Sinh (B00)
-Toán, Văn, Anh (D01)

11

Thú y

7640101

-Toán, Hóa, GDCD

-Toán, Hóa, Sinh

-Toán, Hóa, Địa

-Toán, Hóa Tin

-Toán, Hóa, Sinh ( B00)

-Toán, Hóa, Địa 9 A06)

-Toán, Sinh, Địa (B02)

- Toán, Hóa, Văn ( C02)

7. Tổ chức tuyển sinh:         

- Hình thức đăng ký xét tuyển:

+ Xét tuyển trực tiếp tại trường.

+ Chuyển phát nhanh qua bưu điện.

+ Xét tuyển trực tuyến.

- Thời gian xét tuyển:          

Đợt xét tuyển

Ngày công bố kết quả

Ghi chú

Đợt 1:  02/05/2019- 30/06/2019

30/06/2019

Áp dụng cho đối tượng đã tốt nghiệp THPT năm 2018 trở về trước.

Đợt 2:  01/07/2019- 15/07/2019

15/07/2019

Áp dụng cho đối tượng tốt nghiệp THPT năm 2019 và các năm trước.

Đợt 3:  15/07/2019 - 30/07 /2019

30/07/2019

Đợt 4:  01/08/2019 – 15/08/2019

15/08/2019

Đợt 5:  15/08/2019 -31/08/2019

31/08/2019

Đợt 6:  15/08/2019 -31/08/2019

31/08/2019

Đợt 7:  01/09/2019-  15/09/2019

15/09/2019

Đợt 8:  01/09/2019-  15/09/2019

15/09/2019

Đợt 9: 16/09 /2019-  30/09/2019

30/09/2019

Đợt 10: 01/10/2019 – 15/10/2019

15/10/2019

Đợt 11: 01/10/2019 – 15/10/2019

15/10/2019

Đợt 12: 16/10/2019 – 31/10/2019

31/10/2019

8. Chính sách ưu tiên:         

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó nếu xét theo điểm thi THPT quốc gia:

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:          

Lệ phí xét tuyển: 30.000 đ/ hồ sơ xét tuyển   

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

STT

Nội dung

Số tiền

1

Ngành: Dược học

945.000 đồng/tín chỉ

2

Ngành: Quản lý công nghiệp, Ngôn ngữ Anh, Kỹ thuật xây dựng, Kinh doanh quốc tế, Luật kinh tế, Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản lý đất đai, Quan hệ công chúng.

370.000 đồng /tín chỉ

3

Ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô

760.000 đồng/tín chỉ

4

Các môn học Giáo dục thể chất, giáo dục Quốc phòng.

250.000 đồng/tín chỉ

Lộ trình tăng học phí: không quá 5%/năm (nếu có).

Học phí trung bình:

- Ngành Dược học: học 10 học kì, 5 năm, học phí trung bình: 15 triệu/học kì.

- Ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô: học 8 học kì, 4 năm, học phí trung bình: 12,5 triệu/học kì.

- Các ngành đại học khác: học 8 học kì, 4 năm, học phí trung bình: 6,5 triệu/học kì.

11. Các nội dung khác:

- Hồ sơ xét tuyển kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hồ sơ xét tuyển:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu. 

+ Bản photo có chứng thực học bạ THPT, BTVH phổ thông (hoặc bản photo kèm bản gốc để đối chiếu, không cần chứng thực).

+ Bản photo có chứng thực bằng tốt nghiệp THPT, BTVH phổ thông hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (có thể sử dụng bản photo kèm bản gốc để đối chiếu, không cần chứng thực).

+ 04 ảnh cỡ 3x4 (thời gian chụp đến thời điểm nộp hồ sơ không quá 6 tháng).
+ 02 bì thư (dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc).

+  Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

- Nhận hồ sơ vào tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ bảy và chủ nhật).

- Danh sách thí sinh trúng tuyển được cập nhật trên Website: www.mut.edu.vn và giấy báo nhập học được gửi tới địa chỉ của thí sinh.

- Chế độ miễn giảm học phí

+ Con liệt sĩ: giảm 50% học phí. Con thương binh, bệnh binh và người hưởng chính sách như thương – bệnh binh: giảm 20 % học phí.

+ Sinh viên thuộc đối tượng là con, em cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an hoặc  bộ đội, công an hết nghĩa vụ : Giảm 20% học phí toàn khóa.

+Đối với sinh viên học 2 ngành song song: giảm 30 % học phí của ngành học có mức học phí thấp hơn.

+Sinh viên mồ côi cha mẹ; mất cha hoặc mẹ, có sổ hộ nghèo không quá 30 tuổi: giảm 30% học phí.

+Sinh viên có anh chị em học chung; là mẹ con, cha con học chung; vợ hoặc chồng học chung, sinh viên là con bộ đội, công an tại ngũ: giảm 15% học phí cho mỗi sinh viên.

+ Sinh viên đăng kí học theo nhóm bạn cùng trường trung học phổ thông: giảm 10 % học phí/mỗi sinh viên.

+ Các trường hợp được hưởng nhiều chế độ giảm thì sẽ lấy mức giảm cao hơn để giảm.

- Sinh viên được miễn phí kí túc xá trong suốt thời gian học tại trường.

- Sinh viên được Nhà trường giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp.           

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]