Bản tin » Đào tạo - Dạy nghề

Tốt nghiệp THCS đi học nghề được miễn học phí

06/10/2015

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 86/2015 về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí nhập học từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Nghị định lần này đã mở rộng đối tượng được miễn học phí so với nghị định cũ (Nghị đinh 49/2010/NĐ-CP). Theo đó, đối tượng học sinh tốt nghiệp THCS đi học nghề trước đây được miễn giảm 50% học phí thì nay được miễn 100% học phí.

Ngoài ra, còn 14 đối tượng khác cũng được miễn học phí (quy định trước đây chỉ có chín đối tượng). Đó là người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng.

Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 136/ND-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Người 16-22 tuổi thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 136/ND-CP mà đang học phổ thông, học nghề, học trung học chuyên nghiệp, CĐ- ĐH văn bằng thứ nhất.

Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định.

Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian từ ba tháng trở lên).

Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, dự bị ĐH, khoa dự bị ĐH.

Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục ĐH là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ.

Sinh viên học chuyên ngành Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Học sinh, sinh viên, học viên nghiên cứu sinh các chuyên ngành lao, phong, tâm thần, giám định pháp y, pháp y tâm thần và giải phẫu bệnh.

Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Sinh viên CĐ-ĐH, học viên cao học, nghiên cứu sinh học các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Người tốt nghiệp các trình độ trung cấp, CĐ đối với các ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục do thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở Trung ương quy định.

Đối tượng cuối cùng là người học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Ngoài ra, nghị định cũng quy định đối tượng được giảm 70% mức học phí là học sinh, sinh viên theo học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa nghệ thuật: Nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

Học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc, cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc và mội số nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp do Bộ LĐ-TB&XH quy định cũng được giảm 70% học phí.

Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn cũng được miễn giảm 70% học phí.

Đối tượng được giảm 50% mức học phí là trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc các bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên. Và trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ.

Nghị định cũng quy định đối tượng không phải đóng học phí là học sinh tiểu học; học sinh, sinh viên sư phạm; người học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục ĐH.

Huy Hà
Nguồn: phapluattp.vn

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]