Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2017: Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

01/08/2017

Ngày 01/8/2017, Hiệu trưởng - Chủ tịch HĐTS hệ chính quy năm 2017 Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã ký Quyết định số 395/QĐ-ĐHKT-ĐT về việc Công nhận điểm trúng tuyển theo nhóm ngành, chuyên ngành của Kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 như sau  và Danh sách thí sinh trúng tuyển kèm theo.

- Điểm trúng tuyển theo nhóm ngành, chuyên ngành:

TT

Nhóm ngành,

Chuyên ngành

nhóm ngành, chuyên ngành

Tổ hợp

môn xét tuyển

Điểm

trúng tuyển

Chỉ tiêu tuyển sinh

Theo nhóm ngành

Theo

ngành

1

Nhóm ngành 1                          KTA01

500

1.1

Kiến trúc

52580102

Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật (điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2,0)

 

24,08

26,25

350

1.2

Quy hoạch vùng và đô thị

52580105

24,08

150

2

Nhóm ngành 2                         KTA02

100

2.1

Kiến trúc cảnh quan

52580110

Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật (điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2,0)

 

20,33

22,00

50

2.2

Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc

52580102.1

20,33

50

3

Nhóm ngành 3                         KTA03

100

3.1

Thiết kế đồ họa

52210403

Ngữ văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu

20,25

21,25

50

3.2

Thiết kế thời trang

52210404

20,25

50

4

Nhóm ngành 4                         KTA04

130

4.1

Thiết kế nội thất

52210405

Ngữ văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu

 

18,75

19,75

100

4.2

Điêu khắc

52210105

18,75

30

5

Nhóm ngành 5                         KTA05

450

Kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)

52580201

Toán, Vật lý, Hóa học

15,50

15,50

450

6

Nhóm ngành 6                          KTA06

200

6.1

Kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị)

52580201.1

Toán, Vật lý, Hóa học

15,50

18,50

100

6.2

Công nghệ Kỹ thuật vật liệu xây dựng

52510105

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

15,50

6.3

Quản lý xây dựng

52580302

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Anh văn

15,50

100

7

Nhóm ngành 7                         KTA07

200

Kinh tế xây dựng

52580301

Toán, Vật lý, Hóa học

15,50

15,50

200

8

Nhóm ngành 8                         KTA08

500

8.1

Cấp thoát nước – Môi trường nước

52580299

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Anh văn

Toán, Hóa học, Sinh học

 

 

 

 

 

 

15,50

16,25

300

8.2

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
(Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị)

52580211

15,75

8.3

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
(Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị)

52580211.1

15,50

8.4

Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông

52580205

16,75

150

8.5

Công nghệ thông tin

52480201

15,50

50

Tổng

2180

- Danh sách thí sinh trúng tuyển: Xem tại đây

 

Close [X]