Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2017: Trường Đại học Tây Nguyên

01/08/2017

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển ngành

Mức điều kiện so sánh

1

52140201

Giáo dục Mầm non

20

NK1 >= 5.38;TTNV <= 1

2

52140202

Giáo dục Tiểu học

24

TTNV <= 5

3

52140202JR

Giáo dục Tiểu học - Tiếng Jrai

20.5

TTNV <= 3

4

52140205

Giáo dục Chính trị

22.25

TTNV <= 2

5

52140206

Giáo dục Thể chất

15.5

NK2 >= 8;TTNV <= 1

6

52140209

Sư phạm Toán học

18.5

TO >= 6.4;TTNV <= 1

7

52140211

Sư phạm Vật lí

15.5

LI >= 4;TTNV <= 5

8

52140212

Sư phạm Hóa học

15.5

HO >= 3.25;TTNV <= 3

9

52140213

Sư phạm Sinh học

15.5

SI >= 5;TTNV <= 4

10

52140217

Sư phạm Ngữ văn

21.5

VA >= 5.5;TTNV <= 2

11

52140231

Sư phạm Tiếng Anh

20.25

N1 >= 6;TTNV <= 1

12

52220201

Ngôn ngữ Anh

18

TTNV <= 1

13

52220301

Triết học

15.5

TTNV <= 1

14

52220330

Văn học

15.5

TTNV <= 10

15

52310101

Kinh tế

15.5

TTNV <= 5

16

52340101

Quản trị kinh doanh

17.5

TTNV <= 1

17

52340201

Tài chính - Ngân hàng

15.5

TTNV <= 8

18

52340301

Kế toán

17.25

TTNV <= 1

19

52420101

Sinh học

15.5

TTNV <= 1

20

52420201

Công nghệ sinh học

15.5

TTNV <= 2

21

52480201

Công nghệ thông tin

15.5

TTNV <= 3

22

52510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

15.5

TTNV <= 4

23

52540104

Công nghệ sau thu hoạch

15.5

TTNV <= 3

24

52620105

Chăn nuôi

15.5

TTNV <= 6

25

52620110

Khoa học cây trồng

15.5

TTNV <= 2

26

52620112

Bảo vệ thực vật

15.5

TTNV <= 1

27

52620115

Kinh tế nông nghiệp

15.5

TTNV <= 6

28

52620205

Lâm sinh

15.5

TTNV <= 1

29

52620211

Quản lý tài nguyên rừng

15.5

TTNV <= 2

30

52640101

Thú y

17.5

TTNV <= 1

31

52720101

Y đa khoa

26

SI >= 9.25;TTNV <= 3

32

52720101LT

Y đa khoa (hệ liên thông)

25

SI >= 7.75;TTNV <= 3

33

52720332

Xét nghiệm y học

21.5

SI >= 6;TTNV <= 5

34

52720501

Điều dưỡng

20.75

SI >= 7.25;TTNV <= 1

35

52850103

Quản lí đất đai

15.5

TTNV <= 3

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]