Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2017: Trường Đại học Xây dựng miền Trung

31/07/2017

STT

Tên ngành

Chỉ tiêu

Điểm chuẩn trúng tuyển
(cho tất cả các tổ hợp môn)

Số lượng thí sinh trúng tuyển NV1

Chỉ tiêu
Nguyện bổ sung

CÁC NGÀNH BẬC ĐẠI HỌC

1

52580201 - Kỹ thuật công trình xây dựng

178

15,5

153

25

2

52580102 - Kiến trúc

30

15,5

8

22

3

52580205 - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

55

15,5

22

33

4

52580301 - Kinh tế xây dựng

55

15,5

47

8

5

52580302 - Quản lý xây dựng

30

15,5

19

11

6

52520320 - Kỹ thuật môi trường

30

15,5

1

29

7

52580211 - Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

30

15,5

1

29

TỔNG CỘNG:

355

 

251

104

CÁC NGÀNH BẬC CAO ĐẲNG

1

6510102 - Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

30

 

0

30

2

6510104 - Công nghệ kỹ thuật giao thông

30

 

0

30

3

6510405 - Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

30

 

0

30

4

6580302 - Quản lý xây dựng

30

 

0

30

5

6480201 - Công nghệ thông tin

30

 

0

30

6

6340301 - Kế toán

50

 

0

50

7

6340101 - Quản trị kinh doanh

50

 

0

50

TỔNG CỘNG:

250

 

0

250

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]