Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Xét tuyển NV3: Các trường CĐ Sư phạm KV miền Bắc

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGÔ GIA TỰ BẮC GIANG

Các ngành xét tuyển NV3

Khối

Chỉ tiêu

NV3

Điểm xét

NV3

Nguồn tuyển

Các ngành  đào tạo cao đẳng sư  phạm

 

 

190

 

ĐH, CĐ

- Sư phạm Tin học

02

A,D­1

40

A,D:10,0 B,C:11,0

 

- Giáo dục Mầm non

05

M

100

 

 

- Giáo dục Thể chất

06

T

50

 

 

- Kế toán

09

A; D1,2,3,4

259

 

 

- Quản trị văn phòng

10

C, D1,2,3,4

 

 

Các ngành sư phạm tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang.

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BẮC NINH

 

Các ngành xét tuyển NV3

Khối

Chỉ tiêu

NV3

Điểm xét

NV3

Nguồn tuyển

Các ngành đào tạo CĐSP

 

 

143

 

ĐH, CĐ

       SP Toán học (Toán-Tin)

6

A

8

10.0

 

       SP Vật lý (Lý-KTCN)

7

A

43

 

       SP Tiếng Anh

10

D1

18

 

       Tin học ứng dụng

13

A

32

 

       Tiếng Anh

14

D1

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN

 

Các ngành xét tuyển NV3

Khối

Chỉ tiêu

NV3

Điểm xét

NV3

Nguồn tuyển

Các ngành đào tạo cao đẳng ngoài sư phạm

 

 

10

 

ĐH, CĐ

Tin học ứng dụng

19

A

10

10.0

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ NAM

 

Các ngành xét tuyển NV3

Khối

Chỉ tiêu

NV3

Điểm xét

NV3

Nguồn tuyển

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

70

 

ĐH, CĐ

S­ phạm Tin

02

A

10

10.0

 

S­ phạm Nhạc

04

N

20

10.0

 

Kế toán

09

A, D1

20

10.0

 

Công tác Xã hội

10

C, D1

20

11,0/10,0

 

Thí sinh có hộ khẩu thuộc tỉnh Hà Nam học ngành 02, 04 không phải đóng học phí

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH

 

Các ngành xét tuyển NV3

Khối

Chỉ tiêu

NV3

Điểm xét

NV3

Nguồn tuyển

Các ngành đào tạo CĐ

 

 

505

 

ĐH, CĐ

- Sư phạm Hóa học (Hóa - Kĩ thuật công nghiệp)

07

A

10

10.0

 

- Sư  phạm kĩ thuật công nghiệp (KTNN – KTCN- KTGĐ)

04

A,B

40

A:10,0 B:11,0

 

- Giáo dục công dân (Giáo dục Công dân –  Công tác Đội)  

06

C

40

11.0

 

- Giáo dục Mầm non

11

M

5

11.0

 

- Sư phạm Lịch sử (Sử - Địa)

05

C

10

11.0

 

- Giáo dục thể chất (Giáo dục thể chất – Sinh)

21

T

10

10.5

 

- Sư phạm Toán học (Toán  - Lí)

26

A

40

10.0

 

- Sư phạm Ngữ văn (Văn - Sử)

27

A

40

11.0

 

- Giáo dục Mầm non

28

M

40

11.0

 

- Giáo dục Tiểu học

29

D1

40

10.0

 

- Giáo dục thể chất (GDTC – Sinh)

32

T

40

10.5

 

- Công nghệ thông tin

13

A,D1

40

10.0

 

- Tiếng Anh

14

D1

30

10.0

 

- Công tác xã hội

15

C,D1,2,3,4

40

C:11,0 D:10,0

 

- Quản trị văn phòng

16

C,D1,2,3,4

40

C:11,0 D:10,0

 

- Việt Nam học (Văn hoá du lịch)

19

C,D1,2,3,4

40

C:11,0 D:10,0

 

Các ngành SP: Thí sinh có hộ khẩu tại Thái Bình,

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG NINH

 

Các ngành xét tuyển NV3

Khối

Chỉ tiêu

NV3

Điểm xét

NV3

Nguồn tuyển

Đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng:

 

 

110

 

ĐH,CĐ

- Tin học ứng dụng

08

A

42

10.0

 

- Công tác xã hội

09

C

10

11.0

 

- Tiếng Anh

10

D1

58

10.0

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TUYÊN QUANG

 

Các ngành xét tuyển NV3

Khối

Chỉ tiêu

NV3

Điểm xét

NV3

Nguồn tuyển

Các ngành đào tạo cao đẳng sư phạm:

 

 

68

 

ĐH,CĐ

- Sư phạm Ngữ văn (gồm các chuyên ngành Văn - Sử và Văn - Công tác Đội)

06

C

68

11.0

 

- Sư phạm Toán học (gồm các chuyên ngành Toán – Lí và Toán – Tin)

03

A

10.0

 

- Sư phạm Hóa học (Hoá – KTNN)

04

B

11.0

 

- Sư phạm Sinh học (gồm các chuyên ngành Sinh - Giáo dục Thể chất khối B,T và Sinh - KTNN khối B)

05

B, T

11.0

 

- Giáo dục Tiểu học

08

A, C, D1,2,3,4,5,6

A, D:10,0 C:11,0

 

- Giáo dục công dân (Giáo dục công dân - Địa)

09

C

11.0

 

Đối tượng: Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh khác

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HOÀ BÌNH

 

Các ngành xét tuyển NV3

Khối

Chỉ tiêu

NV3

Điểm xét

NV3

Nguồn tuyển

Các ngành đào tạo cao đẳng sư phạm:

 

 

160

 

ĐH,CĐ

Tiếng Anh

07

D1

40

10

 

Tin học ứng dụng

06

A

40

10

 

Công tác xã hội

09

C

40

11

 

Việt Nam học (VHDL)

08

C

0

11

 

Khoa học Thư viện

10

C

0

11

 

Quản trị văn phòng

15

C

40

11

 

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]