Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Xét tuyển NV3: ĐH CN và QL Hữu Nghị, ĐH Thành Đô

 

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÍ HỮU NGHỊ

Các ngành xét tuyển NV3

Khối

 Chỉ tiêu

 Điểm xét NV3

Nguồn tuyển

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

218

 

ĐH

- Quản trị kinh Doanh

401

A, D1

50

13.0

 

- Kế toán

402

A, D1

30

13.0

 

- Tài chính - Ngân hàng

403

A, D1

95

13.0

 

- Vật lý học

101

A

15

15.0

 

- Vật lý kỹ thuật

201

A

15

15.0

 

- Khoa học vật liệu

202

A

13

15.0

 

Các ngành đào tạo cao đẳng

 

 

183

 

ĐH, CĐ

- Quản trị kinh doanh

C65

A, D1

93

10.0

 

- Kế toán

C66

A, D1

45

10.0

 

- Tài chính - Ngân hàng

C67

A, D1

45

10.0

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ

Các ngành xét tuyển NV3

Khối

 Chỉ tiêu

 Điểm xét NV3

Nguồn tuyển

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

1378

 

ĐH

- Công nghệ thông tin

101

A,D1

1378

A:13,0 B:14,0 C:14,0 D1:13,0

 

- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

102

A

 

- Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

103

A,D1

 

- Kế toán

105

A,D1

 

- Quản trị kinh doanh

107

A,D1

 

- Quản trị văn phòng

109

A,C,D1

 

- Việt  Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch)

111

A,C,D1

 

- Ngôn ngữ Anh

112

D1

 

- Công nghệ kỹ thuật môi trường

113

A,B

 

- Công nghệ kỹ thuật và điều khiển tự động hóa

114

A

 

-Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

115

A, D1

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

1160

 

ĐH,CĐ

- Tin học ứng dụng

01

A, D1

1160

A:10,0 B:11,0 C:11,0 D:10,0

 

- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

02

A

 

- Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

03

A

 

- Công nghệ kĩ thuật ô tô

04

A

 

- Kế toán

05

A,D1

 

 - Quản trị kinh doanh

07

A,D1

 

 - Quản trị khách sạn

08

A,D1

 

- Quản trị văn phòng

09

A,C,D1

 

- Khoa học thư viện

10

A,C,D1

 

- Việt Nam học (Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch)

11

A,C,D1

 

- Tiếng Anh

12

D1

 

- Công nghệ kĩ thuật môi trường

13

A,B

 

- Công nghệ kỹ thuật và điều khiển tự động hóa

14

A

 

-Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

15

A,D1

 

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]