Bản tin » Đào tạo - Dạy nghề

Vi phạm đào tạo liên thông bị trừ chỉ tiêu tuyển sinh

Bộ GD&ĐT sẽ trừ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 đối với các trường vi phạm qui định đào tạo liên thông đại học, cao đẳng (ĐH - CĐ).

 

Bộ GD&ĐT vừa yêu cầu các trường ĐH-CĐ không liên kết tuyển sinh và đào tạo liên thông ngoài cơ sở đào tạo để cấp bằng cao đẳng, đại học hệ chính qui.

 

Bộ cũng yêu cầu các trường không liên kết tuyển sinh và đào tạo liên thông ngoài cơ sở đào tạo để cấp bằng cao đẳng, đại học hệ chính qui.

 

Các trường ĐH-CĐ chỉ được liên kết tuyển sinh và đào tạo liên thông tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh theo qui định tại Điều 46 Luật giáo dục 2005 và chỉ cấp bằng tốt nghiệp hình thức vừa làm vừa học.

Lý do có sự chấn chỉnh này là trong thời gian qua, một số đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng tổ chức liên kết tuyển sinh và đào tạo liên thông không đúng qui định.

 

Việc tổ chức đào tạo liên thông thực hiện theo qui định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Nếu làm trái quy định, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức kiểm tra, xử lí các trường liên kết đặt lớp không đúng qui định.

 

Các biện pháp được đưa ra là chuyển sinh viên đang học các lớp liên kết trái qui định sang các trường khác đủ điều kiện trên cùng địa bàn để đào tạo. Bộ sẽ trừ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 đối với các trường vi phạm qui định.

 

Nam Anh

21/11/2011 – vtc.vn

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]