Đại học » TP.HCM

Trường Đại học Y Dược TP.HCM

-


THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018
*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH

Ký hiệu: YDS

Địa chỉ trụ sở chính: 217 Hồng Bàng, Q.5, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: ĐT: 028) 3855 8411   (028) 3853 7949   (028) 3855 5780

Website: www.yds.edu.vn

 

1. Đối tượng tuyển sinh

- Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT)

- Có nguyện vọng, làm đơn và nộp hồ sơ xét tuyển

- Tổng điểm thi của 3 môn Toán, Hóa học, Sinh học và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm tối thiểu ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Y Dược Tp.HCM quy định..

2. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018.

- Môn thi để xét tuyển vào tất cả các ngành đào tạo của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh gồm 3 môn: Toán, Hóa học, Sinh học. Ngoài ra, nhà trường còn áp dụng các phương pháp xét tuyển bằng các tiêu chí phụ khi số lượng thí sinh đồng điểm vượt quá chỉ tiêu (xem mục 6)

- Nhà trường sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ cho các thí sinh đã được quy định tại công văn số 991/BGDĐT-QLCL ngày 15/03/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm:

+ Thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GDĐT;

+ Thí sinh có một trong các chứng chỉ có giá trị sử dụng đến ngày 23/6/2018:

TOEFL ITP 450 điểm

TOEFL iBT 45 điểm

IELTS 4.0 điểm

Các thí sinh này sẽ được tính 10.0 điểm khi xét tuyển bằng tiêu chí phụ.

- Nhà trường không sử dụng điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT để tuyển sinh.

4. Ngành tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh:

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp Môn xét tuyển

Tổng

chỉ tiêu

Chỉ tiêu tuyển thẳng

Đào tạo đại học chính quy

 

 

2.050

 

Y đa khoa

7720101

Toán - Sinh - Hóa

400

20

Y học dự phòng

7720110

Toán - Sinh - Hóa

120

6

Y học cổ truyền

7720115

Toán - Sinh - Hóa

150

7

Răng - Hàm - Mặt

7720501

Toán - Sinh - Hóa

100

5

Dược học

7720201

Toán - Sinh - Hóa

450

22

Điều dưỡng đa khoa

7720301

Toán - Sinh - Hóa

150

7

Điều dưỡng (chuyên ngành hộ sinh)

7720301_02

Toán - Sinh - Hóa

120

6

Điều dưỡng (chuyên ngành gây mê hồi sức)

7720301_03

Toán - Sinh - Hóa

100

5

Dinh dưỡng

7720401

Toán - Sinh - Hóa

60

3

Kĩ thuật Phục hình răng

7720502

Toán - Sinh - Hóa

40

2

Kỹ thuật xét nghiệm y học

7720601

Toán - Sinh - Hóa

120

6

Kĩ thuật hình ảnh y học

7720602

Toán - Sinh - Hóa

80

4

Kỹ thuật phục hồi chức năng

7720603

Toán - Sinh - Hóa

80

4

Y tế công cộng

7720701

Toán - Sinh - Hóa

80

4

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

Theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH theo kết quả của kỳ thi THPT quốc gia do Hội đồng tuyển sinh nhà trường xác định. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

6. Tổ chức tuyển sinh

Hình thức đăng ký dự thi:

Thí sinh đăng ký dự thi tại Sở GDĐT, điểm thu nhận hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 01/4 đến 20/4/2018.

Thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về sở GDĐT trước ngày 20/5 /2018.

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến từ 19/7 đến 17 giờ 00 ngày 26/7/2018.

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT tại các Điểm thu nhận hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 19/7 đến trước 17 giờ 00 ngày 28/7/2018.

Nguyên tắc xét tuyển như sau:

Điểm xét tuyển: là tổng các điểm thi tốt nghiệp THPT 3 môn Toán, Sinh học, Hóa học và các điểm ưu tiên theo quy định.

Điểm xét tuyển = tổng điểm 3 môn thi (a) + các điểm ưu tiên (b)

(a)    = điểm thi môn Toán + điểm thi môn Sinh học + điểm thi môn Hóa học

(b)   = điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng.

Điểm chuẩn: là điểm xét tuyển thấp nhất mà thí sinh được xét trúng tuyển cho ngành đào tạo.

Xét tuyển:

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh đã được xác định của từng ngành, sau khi trừ số thí sinh được tuyển thẳng (bao gồm số thí sinh được xét tuyển thẳng và số học sinh dự bị của trường; học sinh các trường dự bị ĐH được giao về trường);

Căn cứ vào điểm xét tuyển của thi sinh nộp hồ sơ;

Căn cứ vào nguyện vọng ưu tiên của thí sinh;

Hội đồng tuyển sinh sẽ lập danh sách thí sinh nộp hồ sơ của từng ngành theo thứ tự giảm dần của điểm xét tuyển. Danh sách thi sinh trúng tuyển được chọn theo điểm xét tuyển, tuần tự từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu cho từng ngành đào tạo của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

Trong trường hợp số lượng thí sinh đạt điểm chuẩn để được tuyển vượt quá số lượng dự kiến thí sinh nhập học theo chỉ tiêu được phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho từng ngành đào tạo của Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh do bằng nhau về điểm xét tuyển, nhà trường áp dụng lần lượt theo thứ tự 02 giải pháp sau đây để chọn thí sinh trúng tuyển trong số các thí sinh cùng điểm ở mức điểm chuẩn:

a. Dựa vào điểm môn ngoại ngữ trong kỳ thi THPT. Các thí sinh không có điểm thi môn ngoại ngữ sẽ không được xét tuyển ở bước này. Các thí sinh được miễn thi bài thi môn ngoại ngữ được áp dụng quy định tại mục 3.

Nếu số thí sinh được chọn ở bước này vẫn vượt quá chỉ tiêu dự kiến, các thí sinh đạt ở bước 1 này sẽ được xét tuyển tiếp theo bước 2.

b. Dựa vào kết quả thi THPT các môn sau để xét tuyển từ cao xuống thấp:

- Môn Hóa học cho ngành Dược học.

- Môn Sinh học cho các ngành còn lại.

Hội đồng tuyển sinh công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ 00 ngày 06/8/2018.

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học bằng cách gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi đến trường bằng thư chuyển phát nhanh trước 17 giờ 00 ngày 12/8/2018 (tính theo dấu bưu điện). Quá thời hạn này, những thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 được xem là từ chối nhập học.

Kiểm tra hồ sơ của thí sinh trúng tuyển

Hồ sơ thí sinh cần phải nộp cho trường khi nhập học được quy định tại khoản 3 Điều 14 của Quy chế tuyển sinh;

Khi thí sinh đến nhập học, Hội đồng tuyển sinh trường tổ chức kiểm tra hồ sơ đã nộp, đặc biệt là giấy tờ để được hưởng chế độ ưu tiên của thí sinh. Trường hợp phát hiện các sai sót, sẽ được xử lý theo quy định của Quy chế tuyển sinh;

Trong quá trình xét tuyển và khi sinh viên đang theo học, nhà trường sẽ tổ chức thanh, kiểm tra hồ sơ và điểm xét tuyển của thí sinh. Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong Phiếu ĐKXT và Phiếu đăng ký dự thi. Nhà trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin trong Phiếu ĐKXT và dữ liệu đăng ký dự thi với hồ sơ gốc.

7. Chính sách ưu tiên: Tuyển thẳng

7.1. Đối tượng tuyển thẳng

Đối tượng tuyển thẳng vào đại học được thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy tại Khoản 2 Điều 7 của Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 được sửa đổi bổ sung tại thông tư  số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 1/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể như sau:

7.1.1. Thí sinh thuộc diện điểm a đã tốt nghiệp trung học được tuyển thẳng vào học đại học một trong tất cả các ngành.

7.1.2. Thí sinh thuộc diện điểm b đã tốt nghiệp trung học được tuyển thẳng vào học đại học theo ngành đã trúng tuyển trước đây.

7.1.3. Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế:

- Môn Hóa: được tuyển thẳng vào ngành Dược học hoặc Kỹ thuật xét nghiệm y học.

- Môn Sinh: được tuyển thẳng vào học đại học một trong các ngành (trừ ngành Dược học).

7.1.4. Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia:

Môn Sinh:

Giải nhất: được tuyển thẳng vào đại học ngành Y đa khoa hoặc Răng Hàm Mặt.

Giải nhất, nhì, ba: được tuyển thẳng vào đại học một trong các ngành Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Điều dưỡng đa khoa, Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức, Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh, Y tế công cộng, Xét nghiệm y học, Phục hồi chức năng, Kỹ thuật Y học hình ảnh, Kỹ thuật Phục hình răng, Dinh dưỡng.

Môn Hóa

Giải nhất: được tuyển thẳng vào học đại học ngành Dược học

Giải nhất, nhì, ba: được tuyển thẳng vào học đại học ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học.

7.1.5. Thí sinh đoạt hội thi Khoa học kỹ thuật do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức năm 2016 có dự án, đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến:

* Lĩnh vực y, sinh học và nội dung đề tài phù hợp với ngành đào tạo:  

- Giải nhất: được tuyển thẳng vào đại học ngành Y học cổ truyền, Y học dự phòng

- Giải nhất, nhì, ba: được tuyển thẳng vào đại học một trong các ngành Điều dưỡng đa khoa, Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức, Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh, Y tế công cộng, Xét nghiệm y học, Phục hồi chức năng, Kỹ thuật Y học hình ảnh, Kỹ thuật Phục hình răng, Dinh dưỡng

* Lĩnh vực hóa học, dược học và nội dung đề tài phù hợp với ngành đào tạo:

- Giải nhất, nhì, ba: được tuyển thẳng vào đại học ngành Xét nghiệm y học.

Việc xác định nội dung khoa học liên quan và phù hợp với ngành đào tạo do Hội đồng xét tuyển quyết định.

7.2. Chỉ tiêu tuyển thẳng

Chỉ tiêu tuyển thẳng của từng ngành được ghi tại bảng mục 4.

7.3. Phương án xét tuyển thẳng

Trong trường hợp số lượng thí sinh nộp vào từng ngành vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh tại bảng tại mục 4, nhà trường sẽ xét ưu tiên lần lượt theo thứ tự các đối tượng được từ mục 7.1.1 đến mục 7.1.5. cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp các thí sinh cùng một mục nhưng vượt quá chỉ tiêu, nhà trường áp dụng tiêu chí phụ đã nêu ở mục 6. Nhà trường tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở GDĐT để thông báo cho thí sinh trước 17 giờ 00 ngày 18/7/2018.

Thí sinh trúng tuyển thẳng gửi Hồ sơ và xác nhận nhập học trực tiếp tại tại trường trước 17 giờ 00 ngày 23/7/2018. Qu thời hạn này, những thí sinh không nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định cho nhà trường được xem là từ chối nhập học.

8. Lệ phí xét tuyển:

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ tài chính

9. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy

- Học phí năm học 2018-2019: 11.700.000/năm.

- Lộ trình tăng học phí theo quy định Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021.

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]