Đại học » TP.Hà Nội

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội

-


THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018
*******

* Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

* Ký hiệu trường: GNT

* Địa chỉ: Số 18, ngõ 55, đường Trần Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

* Điện thoại: (024)38544468.

* Website: http://www.spnttw.edu.vn

 

1. Đối tượng tuyển sinh

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT;

-Thí sinh dự thi đủ sức khoẻ học tập theo Thông tư Liên Bộ số 10/TTLB ngày 18/8/1989 của Liên Bộ Đại học,THCN và dạy nghề - Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn sức khoẻ của HSSV trong các trường Đại học, Cao đẳng, THCN và dạy nghề.

2. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trong phạm vi cả nước

3. Phương thức tuyển sinh

Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương tổ chức xét tuyển điểm môn văn hóa kết  hợp với tổ chức thi tuyển môn năng khiếu cho các ngành, các hệ đào tạo;

Tuyển sinh đại học liên thông hệ chính quy được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hệ chính quy, quy định đào tạo liên thông hiện hành của Bộ GD & ĐT và của Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương;

- Xét tuyển: Các môn văn hóa

+ Môn Ngữ văn áp dụng cho tất cả các ngành, các hệ đào tạo;

+ Môn Lịch sử, Địa lý đối với ngành và các chuyên ngành của Quản lý văn hóa

+ Môn Toán cho ngành Công nghệ may

Có hai hình thức xét điểm môn văn hóa

+ Xét điểm các môn văn hóa căn cứ kết quả trong học bạ THPT, là điểm trung bình cộng cuối năm học của năm lớp 10+11+12, điều kiện xét vào hệ đại học là điểm trung bình môn văn hóa phải đạt từ 5,0;

+ Xét điểm môn văn hóa căn cứ kết quả trong kỳ thi THPT Quốc gia (từ năm 2015)

* Thí sinh tự lựa chọn 01 trong 02 hình thức xét điểm trên khi đăng ký dự thi (đăng ký trên hồ sơ đăng ký dự thi).

* Thí sinh có điểm trung bình cộng môn văn hóa căn cứ theo học bạ không đạt 5,0 có thể đăng ký xét điểm môn văn hóa theo kết quả trong kỳ thi Quốc gia và đạt mức đảm  bảo chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thi tuyển: Các môn năng khiếu

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển

KQ thi THPT QG

Học bạ THPT

7140221

Sư phạm Âm nhạc / Chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc mầm non

54

126

Ngữ văn; KTANTH-XÂ/Thẩm âm, Thanh nhạc- nhạc cụ (N00)

7140222

Sư phạm Mỹ thuật / Chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật mầm non

54

126

Ngữ văn, Hình họa, Trang trí (H00)

7229042

Quản lý văn hóa / Chuyên ngành Quản lý văn hóa nghệ thuật, Quản lý văn hóa du lịch

36

84

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00)

Ngữ văn, KTANTH-XÂ/Thẩm âm, Thanh nhạc- Nhạc cụ (N00)

Ngữ văn, Hình họa, Trang trí (H00)

Ngữ văn,.Lịch sử, NK nghệ thuật (R00)

7210404

Thiết kế thời trang

36

84

Ngữ văn, Hình họa, Trang trí (H00)

7210403

Thiết kế đồ họa

54

126

Ngữ văn, Hình họa, Trang trí (H00)

7210205

Thanh nhạc

18

42

Ngữ văn; KTANTH-XÂ/Thẩm âm, Thanh nhạc (N00)

7210103

Hội họa

6

14

Ngữ văn, Hình họa, Trang trí (H00)

7210208

Piano

9

21

Ngữ văn, KTANTH-XÂ/Thẩm âm, Piano (N00)

7210234

Diễn viên kịch-điện ảnh

12

28

Ngữ văn, Hình thể và tiếng nói, Năng khiếu chuyên ngành (S00)

7540205

Công Nghệ May

30

70

Ngữ văn,.Hình họa,.Trang trí (H00)

Toán, Hình họa,.Trang trí (H07)

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

- Thí sinh được xét trúng tuyển khi đã tốt nghiệp trung học phổ thông;

- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển môn văn hóa theo kết quả 03 năm THPT, điểm trung bình cộng từng môn văn hóa xét theo từng ngành, chuyên ngành đăng ký dự tuyển phải đạt từ 5,0 (Điều kiện này có thể thay đổi tùy theo Quy định của Bộ GD&ĐT);

- Đối với thí sinh sử dụng kết quả trong kỳ thi Quốc gia từ năm 2015 thực hiện ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Cách tính điểm các môn văn hóa xét từ kết quả 3 năm THPT: Là điểm trung bình cộng kết quả cuối năm học lớp 10, 11,  12 của môn học;

- Các trường hợp thí sinh tốt nghiệp trước năm 2015 bị mất học bạ THPT nếu có xác nhận của cơ quan chủ quản, nhà trường sẽ lấy kết quả môn văn hóa của ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

- Thí sinh dự thi đại học liên thông, nếu bị mất học bạ không có căn cứ để xét điểm môn văn hóa, Nhà trường sẽ xem xét để tổ chức thi cho thí sinh.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

- Mã trường: GNT

ngành học

Mã ngành

Môn thi

Chỉ tiêu

Ngành đào tạo trình độ đại học

 

Xét tuyển môn văn hóa, thi tuyển môn Năng khiếu

1050

- Sư phạm Âm nhạc

- Chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc Mầm non

7140221

1.Kiến thức Âm nhạc tổng  hợp - Xướng âm/Thẩm âm;

2.Thanh nhạc - Nhạc cụ.

(Thi thực hành)

180

- Sư phạm Mỹ thuật

- Chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật Mầm non

7140222

1.Hình hoạ (vẽ tượng chân dung, 240 phút),

2.Trang trí (240 phút)

180

 

 

- Quản lý văn hóa

- Chuyên ngành Quản lý văn hóa nghệ thuật

- Chuyên ngành Quản lý văn hóa du lịch

 

 

 

7229042

Thí sinh chọn 01 trong 04 tổ hợp môn thi sau:

1. Kiến thức Âm nhạc tổng  hợp - Xướng âm/Thẩm âm, Thanh nhạc - Nhạc cụ

 2.Hình hoạ (vẽ tượng chân dung, 240 phút), Trang trí (240 phút)

3. Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu nghệ thuật (chọn 01 trong các năng khiếu sau:  Đàn/hát/múa/tiểu phẩm kịch/ hùng biện..)

4. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

 

 

 

120

Thiết kế Thời trang

7210404

1.Hình hoạ  (vẽ tượng chân dung, 240 phút); 2.Trang trí (240 phút)

120

Công nghệ may

7540205

1.Hình hoạ  (vẽ tượng chân dung, 240 phút); 2.Trang trí (240 phút)

100

Thiết kế Đồ họa

7210403

1.Hình hoạ (vẽ tượng chân dung, 240 phút); 2.Trang trí (240 phút)

180

Thanh nhạc

7210205

1.Kiến thức Âm nhạc tổng  hợp - Xướng âm; 2.Thanh nhạc

60

Hội họa

7210103

1.Hình hoạ (vẽ tượng chân dung, 240 phút); 2.Trang trí (240 phút)

20

Piano

7210208

1.Kiến thức Âm nhạc tổng  hợp - Xướng âm/Thẩm âm;2.Piano.

30

Diễn viên kịch - điện ảnh

7210234

1.Hình thể tiếng nói; 2.Năng khiếu chuyên ngành

40

Ngành đào tạo trình độ đại học liên thông (Từ TC, CĐ lên ĐH)

 

Các môn thi tuyển

120

Sư phạm Âm nhạc/Sư phạm  Âm nhạc Mầm non

7140221

1.Kiến thức Âm nhạc tổng hợp - Xướng âm; 2.Thanh nhạc; 3.Nhạc cụ

(Thi thực hành)

30

Sư phạm Mỹ thuật/Sư phạm Mỹ thuật Mầm non

7140222

1.Kiến thức Mỹ thuật tổng hợp (180 phút); 2.Hình họa (240 phút); 3.Trang trí (240 phút)

30

Quản lý văn hóa

7229042

1.Kiến thức quản lý văn hóa (180 phút); 2.Lý luận văn hóa (180 phút); 3.Năng khiếu nghệ thuật

 

30

Thiết kế Thời trang

7210404

1.Kiến thức thời trang TH (180 phút); 2.Hình họa (240 phút); 3.Trang trí (240 phút).

30

*Chú ý:

 - Chỉ tiêu tuyển sinh được phân bổ theo từng ngành đào tạo là dự kiến trong tổng chỉ tiêu được cấp của Nhà trường; Chỉ tiêu trúng tuyển từng ngành của Nhà trường có thể thay đổi tăng hoặc giảm tùy theo theo số lượng thí sinh chính thức dự thi, trúng tuyển;

- Thí sinh được đăng ký dự thi nhiều ngành khác nhau tại trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương, mỗi ngành thí sinh phải nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự thi;

- Kết quả môn Hình hoạ, Bố cục, Trang trí, Kiến thức Âm nhạc tổng hợp - Xướng âm, Thanh nhạc - Nhạc cụ được tính chung cho các ngành dự thi có cùng khối thi, môn thi. (Nhà trường chỉ chuyển điểm các môn thi chung cho các thí sinh đến làm thủ tục dự thi, có Đơn đề nghị chuyển điểm các môn thi chung cho các ngành đăng ký dự thi theo mẫu quy định);

-  Điểm các môn Năng khiếu nhân hệ số 2; Các môn Kiến thức Âm nhạc tổng hợp - Xướng âm, Thanh nhạc - Nhạc cụ, Thanh nhạc, Piano, Hình thể và tiếng nói, Năng khiếu chuyên ngành, Năng khiếu nghệ thuật tổ chức thi thực hành theo thứ tự phòng thi;

- Phần thi Xướng âm các ngành tổ hợp N00, thí sinh có thể thi Thẩm âm thay thế cho Xướng âm;

 - Thí sinh dự thi môn Thanh nhạc ngành ĐH Thanh nhạc phải trình bày từ 02 đến 03 tác phẩm được phép lưu hành ở các thể loại khác nhau (dân ca Việt Nam, ca khúc, ca khúc nghệ thuật...) trong  đó ít nhất có 01 bài hát Việt Nam và 01 bài hát tiếng nước ngoài hát bằng ngôn ngữ gốc. Thí sinh được phép tự chuẩn bị người đệm đàn (thí sinh có thể đăng ký giảng viên đệm đàn của Nhà trường) hoặc đĩa nhạc phục vụ cho tác phẩm thể hiện;

7. Tổ chức tuyển sinh:         

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí tuyển sinh:

Từ ngày 01/03/2018 đến hết 17h00 ngày 30/06/2018 tại Phòng Đào tạo, Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương.

- Thời gian thi tuyển:

+ 10/7/2018: Tập trung thí sinh, làm thủ tục dự thi.

+ 11,12/7/2018: Tổ chức thi môn Năng khiếu các ngành đào tạo.

- Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển:

Hồ sơ theo mẫu qui định của Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương có tại Phòng Đào tạo hoặc tải trên Website của Nhà trường. Thí sinh sau khi nộp Hồ sơ ĐKDT cần theo dõi các thông tin chi tiết Hướng dẫn, cập nhật những thông tin thay đổi về tuyển sinh trên Website của nhà trường.

Thí sinh có thể nộp Hồ sơ tại Phòng Đào tạo, các Sở GD&ĐT, Trung tâm GDTX của tỉnh có phối hợp với Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương hoặc gửi qua đường Bưu điện.         

8. Chính sách ưu tiên:         

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:          

- Kinh phí xét tuyển, dự thi: 350.000đ/hồ sơ

- Kinh phí xét tuyển bổ sung: 30.000đ/hồ sơ

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

Trình độ đào tạo

Năm học

2018-2019

Năm học

2019-2020

Năm học

2020-2021

Đại học

9,600,000 đồng

10,600,000 đồng

11,700,000 đồng

 

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]