Đại học » TP.Hà Nội

Trường Đại học Thương mại

-


THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Mã trường: TMA

Địa chỉ: 79 Đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội

Điện thoại: 024.38348406

Website: www.tmu.edu.vn

 

1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh:

a). Xét tuyển thẳng những thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và các đối tượng xét tuyển thẳng khác theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b). Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 theo từng tổ hợp bài thi/môn thi, xét tuyển theo tổng điểm từ cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Ngành (chuyên ngành đào tạo)

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

I. Chương trình đại trà

 

 

 

Kinh tế (Quản lý kinh tế)

7310101

A00, A01, D01

250

Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)

7340301

A00, A01, D01

200

Kế toán (Kế toán công)

7340301

A00, A01, D01

100

Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp)

7340404

A00, A01, D01

250

Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử)

7340122

A00, A01, D01

250

Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin kinh tế)

7340405

A00, A01, D01

150

Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh)

7340101

A00, A01, D01

350

Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại)

7340101

A00, A01, D03

75

Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại)

7340101

A00, A01, D04

100

Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn)

7810201

A00, A01, D01

225

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)

7810103

A00, A01, D01

200

Marketing (Marketing thương mại)

7340115

A00, A01, D01

250

Marketing (Quản trị thương hiệu)

7340115

A00, A01, D01

175

Luật kinh tế (Luật kinh tế)

7380107

A00, A01, D01

200

Tài chính - Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại)

7340201

A00, A01, D01

150

Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công)

7340201

A00, A01, D01

100

Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế)

7340120

A00, A01, D01

200

Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế)

7310106

A00, A01, D01

100

Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại)

* Với điều kiện điểm tiếng Anh ≥ 6,5

7220201

D01

275

II. Chương trình chất lượng cao

 

 

 

Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)

* Với điều kiện điểm tiếng Anh ≥ 6,5

7340301

A01, D01

100

Tài chính - Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại)

* Với điều kiện điểm tiếng Anh ≥ 6,5

7340201

A01, D01

100

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

Thí sinh thỏa mãn các điều kiện sau đây được đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Thương mại:

a). Tính đến thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b). Tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia (THPTQG) năm 2018 có tổng điểm 3 bài thi/môn thi thuộc 1 trong các tổ hợp xét tuyển (xem ở mục 4), gồm cả điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng 17,0 điểm và không có bài thi/môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 (một) điểm trở xuống.

Ngoài quy định trên, thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh và các chương trình đào tạo chất lượng cao phải đạt điểm thi THPT năm 2018 môn tiếng Anh từ 6,5 điểm trở lên; ưu tiên xét tuyển những thí sinh có chứng chỉ chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS từ 5.0 trở lên, TOEFL IBT từ 50, TOEFL IPT từ 500 điểm trở lên). Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi ngoại ngữ và điểm thi các môn thi được bảo lưu theo Quy chế thi THPT quốc gia trong việc xét tuyển vào đại học chính quy năm 2018.

c). Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

6. Nguyên tắc xét tuyển

Nguyên tắc chung để xét tuyển: Trường xét tuyển theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT- BGD ĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 07/2018/TT- BGD ĐT ngày 01/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT- BGD ĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh trúng tuyển là những thí sinh đạt mức điểm xét tuyển theo quy định của Trường theo từng tổ hợp môn xét tuyển và theo từng ngành/chuyên ngành đào tạo.

Đối với từng ngành/chuyên ngành đào tạo: Trường xét tuyển theo nguyên tắc lấy điểm xét tuyển từ điểm cao đến thấp cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp tại mức điểm xét tuyển nhất định, số lượng thí sinh trúng tuyển nhiều hơn chỉ tiêu được tuyển Trường sử dụng các tiêu chí phụ theo thứ tự để xét tuyển dựa trên kết quả bài thi/môn thi (theo từng tiêu chí) từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu được tuyển như sau:

Tiêu chí phụ 1           

Ngành đào tạo/chuyên ngành

Tiêu chí phụ 1

Ngôn ngữ Anh

Điểm bài thi Tiếng Anh

Chuyên ngành Tiếng Pháp thương mại (D03)

Điểm bài thi Tiếng Pháp

Chuyên ngành Tiếng Trung thương mại (D04)

Điểm bài thi Tiếng Trung

Các chương trình chất lượng cao

Chứng chỉ quốc tế về tiếng Anh và điểm bài thi tiếng Anh

Các ngành còn lại

Điểm bài thi Toán

Tiêu chí phụ 2

Sau khi sử dụng tiêu chí phụ 1, nếu số thí sinh trúng tuyển vẫn còn cao hơn so với chỉ tiêu quá 5%, Trường sử dụng tiêu chí phụ 2.

Ngành đào tạo

Tiêu chí phụ 2

1. Ngôn ngữ Anh

Điểm bài thi Toán

2. Các ngành còn lại

 

2.1 - Xét theo tổ hợp D03, D04

Điểm bài thi Toán

2.2- Xét theo tổ hợp A01, D01

Điểm bài thi Tiếng Anh

2.3. Xét theo tổ hợp A00

Điểm môn thi Vật lý

7. Tổ chức tuyển sinh

Thời gian, hình thức nhận ĐKXT theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

8. Chính sách ưu tiên 

Trường thực hiện chính sách ưu tiên khu vực, đối tượng tuyển sinh theo Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:

Mức điểm ưu tiên được tính theo thang điểm 10 và tổng điểm tối đa của 3 bài thi/môn thi trong  tổ hợp xét tuyển là 30; Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm.

Điểm xét tuyển = Tổng điểm tổ hợp các bài thi/môn thi + Điểm ưu tiên theo khu vực + Điểm ưu tiên theo đối tượng.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy

Năm học 2018 - 2019, học phí đối với đại học chính quy là 15.000.000đ/1 năm; mức tăng học phí từng năm không quá 10% so với năm học trước liền kề.

11. Các nội dung khác

a). Chính sách ưu đãi trong tuyển sinh: Trường dành 4.000.000.000 đồng (bốn tỷ đồng) để cấp học bổng cho các thí sinh trúng tuyển. Các thí sinh có tổng số điểm 3 bài thi/môn thi từ 24,00 trở lên (không tính điểm ưu tiên)  được xét cấp học bổng theo các mức100%, 75%, 50% so với học phí năm thứ nhất theo nguyên tắc từ cao đến thấp đến hết quỹ học bổng dành cho sinh viên năm thứ nhất.

Ngoài ra, những thí sinh trên được ưu tiên tuyển chọn đi học các chương trình du học nước ngoài theo học bổng của chính phủ Việt Nam, các  chương trình đào tạo chất lượng cao và các chương trình liên kết với nước ngoài để có thể nhận 2 bằng tốt nghiệp đại học (01 do trường Đại học Thương mại cấp và 01 do trường đại học nước ngoài cấp).

b). Chính sách miễn, giảm học phí: Nhà trường thực hiện chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên thuộc diện chính sách theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà nước;

c). Chính sách học bổng khuyến khích học tập:

Hàng năm, Nhà trường hình thành “Quỹ học bổng khuyến khích học tập” trị giá từ 15 – 20 tỷ đồng để cấp học bổng cho các sinh viên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện (dựa trên kết quả học tập và rèn luyện hàng năm). Có 3 mức học bổng khuyến khích học tập: 100%, 75% và 50% học phí theo từng năm học.

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]