Bản tin » Đào tạo - Dạy nghề

Thành lập trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

13/11/2013

 

Ngày 11/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2152/QĐ-TTg về việc Thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.


Theo đó, thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.


Trường Đại học Sư phạm Vĩnh Long là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.


Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long hoạt động theo Điều lệ trường đại học ban hành theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thế trường đại học.


Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước khi cho phép mở ngành đào tạo đại học và tuyển sinh.../.

 

Nguồn: vietnamplus.vn

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]