Bản tin » Đào tạo - Dạy nghề

Thành lập Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh trực thuộc Bộ Tài chính tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

 

Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài chính-Quản trị kinh doanh.

 

Trường Cao đẳng Tài chính-Quản trị kinh doanh cần triển khai các giải pháp để đáp ứng yêu cầu về đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo bậc đại học theo Quyết định số 7/2009/QĐ-TTg ngày 15/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Dự án đầu tư thành lập Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh theo quy định, trình Thu tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

09/07/2011 – gdtd.vn

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]