ĐIỂM CHUẨN

Năm 2014: Điểm chuẩn NV1 & Xét tuyển NV2 - KV miền Trung

-

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Đại học Hà Tĩnh
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Đại học Vinh

Đại học Y khoa Vinh

Đại học Quảng Bình

Khoa Giáo dục Thể chất - ĐH Huế
Khoa Du lịch - ĐH Huế

Khoa Luật - ĐH Huế
Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế

Đại học Kinh tế - ĐH Huế
Đại học Nông Lâm - ĐH Huế

Đại học Nghệ thuật - ĐH Huế

Đại học Sư phạm - ĐH Huế

Đại học Khoa học - ĐH Huế

Đại học Y Dược - ĐH Huế

Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Đại học Đà Lạt

Đại học Nha Trang

Đại học Phú Yên

Đại học Phạm Văn Đồng
Đại học Quảng Nam

Đại học Quy Nhơn

Đại học Tài chính Kế toán

Đại học Tây Nguyên

Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng

Đại học Xây dựng Miền Trung 
Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

Đại học dân lập Duy Tân
Đại học dân lập Yersin Đà Lạt
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Đại học Phan Châu Trinh

Đại học Phan Thiết

Đại học Quang Trung

Đại học Đông Á

 

CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG

Cao đẳng Bình Định

Cao đẳng Công nghệ (ĐH Đà Nẵng)
Cao đẳng Công nghệ Thông tin (ĐH Đà Nẵng)

Cao đẳng Công nghệ TT Hữu nghị Việt Hàn
Cao đẳng Công nghiệp Huế

Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa 

Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận

Cao đẳng Điện lực Miền Trung

Cao đẳng Giao thông vận tải II

Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng

Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm

Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang
Cao đẳng Thương mại

Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An

Cao đẳng VHNT và Du lịch Nha Trang

Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt

Cao đẳng Sư phạm Kon Tum
Cao đẳng Sư phạm Nha Trang

Cao đẳng Y tế Huế

Cao đẳng Y tế Quảng Nam  

 

Ghi chú: Những trường chưa có thông tin tại đây, xin mời tham khảo tại website của trường:

http://thongtintuyensinh.vn/Danh-ba-websites-cac-truong-trong-toan-quoc_C236_D6258.htm

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]