ĐIỂM CHUẨN

Điểm chuẩn NV bổ sung năm 2012 – KV các tỉnh thành khác

Các trường khu vực miền bắc

- ĐH Kinh tế và QTKD - ĐH Thái Nguyên

- ĐH Kỹ thuật CN - ĐH Thái Nguyên 

- ĐH Nông lâm - ĐH Thái Nguyên

- ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên 

- ĐH Y Dược - ĐH Thái Nguyên 

- ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên 

- ĐH CNTT & Truyền thông- ĐH Thái Nguyên

- Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên 

 

- ĐH Hải Phòng

- ĐH Hồng Đức 

- ĐH Hùng Vương 

- ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

- ĐH Sư phạm Hà Nội 2 

- ĐH Tây Bắc

 

CĐ Kinh tế kỹ thuật - ĐH Thái Nguyên 

 

Các trường khu vực miền trung

- ĐH Kinh tế - ĐH Huế 

- ĐH Nông Lâm - ĐH Huế 

- ĐH Khoa học - ĐH Huế 

- ĐH Sư phạm - ĐH Huế 

- ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế 

- Khoa Du lịch - ĐH Huế 

- Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị 

- ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng

- ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng

- Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum 

- ĐH Hà Tĩnh 

- ĐH Nha Trang 

- ĐH Phú Yên 

- ĐH Quảng Bình

ĐH Quảng Nam 

- ĐH Quy Nhơn

- ĐH Tài chính kế toán

- ĐH Tây Nguyên

- ĐH Vinh

- ĐH Kiến trúc Đà Nẵng 

 

- CĐ Công nghệ - ĐH Đà Nẵng

- CĐ Công nghệ thông tin - ĐH Đà Nẵng

- CĐ Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi MT

 

Các trường khu vực miền nam

- ĐH An Giang  
- ĐH Cần Thơ

- ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu

- ĐH Đồng Nai  

 

Ghi chú: Những trường chưa có thông tin tại đây, xin mời tham khảo tại website của trường:

http://thongtintuyensinh.vn/Danh-ba-websites-cac-truong-trong-toan-quoc_C236_D6258.htm

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]