Bản tin » Hỏi - Trả lời

Học tại chức không được tạm hoãn gọi nhập ngũ

23/02/2016

* Hỏi: Con tôi đang theo học tại chức ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có thuộc đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ hay không? – Chu Hồng Thủy (chuhongthuy***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư số: 140/2015/TT-BQP ngày 16/12/2015 của Bộ Quốc phòng “Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ”, quy định: Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

- Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

- Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

- Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

- Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

- Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.

- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

- Đang học tập tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, con bạn đang học tại chức tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Do đó, trường hợp của con bạn không thuộc đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

(giaoducthoidai.vn)

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]