Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2017: Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM

01/08/2017

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM (HUFLIT) công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia năm 2017.

STT

Mã ngành

Tên ngành

Mã tổ hợp

Điểm chuẩn

Ghi chú

1

52480201

Công nghệ thông tin

Toán, Lý, Hóa;

19.5

 

(Chuyên ngành: Hệ thống thông tin; Mạng máy tính; An ninh mạng; Công nghệ phần mềm)

Toán, Lý, Tiếng Anh;

Văn, Toán, Tiếng Anh;

Toán,  Hóa, Tiếng Anh;

2

52220201

Ngôn ngữ Anh 

Văn, Toán, Tiếng Anh;

22.75

Đã quy về thang điểm 30

(Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng; Sư phạm; Tiếng Anh thương mại; Song ngữ Anh-Trung)

Toán, Lý, Tiếng Anh;

Văn, Sử, Tiếng Anh;

Văn, Địa, Tiếng Anh

3

52220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

Văn, Toán, Tiếng Anh;

21

 

(Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng)

Toán, Lý, Tiếng Anh;

Văn, Toán, Tiếng Trung;

Văn, Sử, Tiếng Anh;

4

52340101

Quản trị kinh doanh

Văn, Toán, Tiếng Anh;

19.75

Đã quy về thang điểm 30

(Chuyên ngành: Marketing;
Quản trị nhân sự)

Toán, Lý, Tiếng Anh;

Toán, Hóa, Tiếng Anh;

Văn, Lý, Tiếng Anh

5

52340120

Kinh doanh quốc tế

Văn, Toán, Tiếng Anh;

21.25

Đã quy về thang điểm 30

Toán, Lý, Tiếng Anh;

Toán, Hóa, Tiếng Anh;

Văn, Lý, Tiếng Anh

6

52310206

Quan hệ quốc tế

Văn, Toán, Tiếng Anh;

20.5

Đã quy về thang điểm 30

(Chuyên ngành: Quan hệ công chúng; Chính trị-Ngoại giao)

Toán, Lý, Tiếng Anh;

Toán, Hóa, Tiếng Anh;

Văn, Sử, Tiếng Anh

7

52340201

Tài chính – Ngân hàng

Văn, Toán, Tiếng Anh;

18

 

Toán, Lý, Tiếng Anh;

Toán, Hóa, Tiếng Anh;

Văn, Lý, Tiếng Anh

8

52340301

Kế toán

Văn, Toán, Tiếng Anh;

18.5

 

Toán, Lý, Tiếng Anh;

Toán, Hóa, Tiếng Anh;

Văn, Lý, Tiếng Anh

9

52340103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Văn, Toán, Tiếng Anh;

20.5

 

Toán, Lý, Tiếng Anh;

Văn, Địa, Tiếng Anh;

Văn, Sử, Tiếng Anh

10

52340107

Quản trị khách sạn

Văn, Toán, Tiếng Anh;

20.75

 

Toán, Lý, Tiếng Anh;

Văn, Địa, Tiếng Anh;

Văn, Sử, Tiếng Anh

11

52380107

Luật kinh tế

Văn, Toán, Tiếng Anh;

17.5

 

Toán, Lý, Tiếng Anh;

Toán, Hóa, Tiếng Anh;

Văn, Sử, Tiếng Anh

12

52220213

Đông Phương học

Văn, Toán, Tiếng Anh;

21.5

 

(Chuyên ngành: Nhật Bản học; Hàn Quốc học)

Văn, Toán, Tiếng Nhật;

Văn, Địa, Tiếng Anh;

Văn, Sử, Tiếng Anh

Ghi chú:

* Điểm chuẩn các ngành nhân đôi hệ số môn tiếng Anh (Ngôn ngữ Anh, Quan hệ quốc tế, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế) được quy về hệ điểm 30. Điểm xét tuyển được xác định như sau (làm tròn về 0,25 điểm):

Điểm xét tuyển = [(Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + (Điểm môn tiếng Anh x 2)) x 3/4] + Điểm ưu tiên (nếu có).

* Điểm chuẩn dành cho HSPT-KV3, mỗi đối tượng ưu tiên giảm cách nhau 1.0 điểm; mỗi khu vực giảm cách nhau 0.5 điểm. Cách tính điểm ưu tiên theo qui định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Close [X]