Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2017: Khoa Ngoại ngữ – ĐH Thái Nguyên

31/07/2017

TT

Tên ngành

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

Ghi chú

1

Sư phạm tiếng Anh

51140231

10.00

(Môn Ngoại ngữ không nhân hệ số)

2

Sư phạm tiếng Anh

52140231

15.50

3

Sư phạm tiếng Nga

52140232

15.50

4

Ngôn ngữ Pháp

52220203

15.50

5

Ngôn ngữ Anh

52220201

19.00

Điểm trúng tuyển được tính như sau:

((Môn 1 + Môn 2 + Ngoại ngữ x 2) x 3)/4 (làm tròn đến 0,25) + điểm ưu tiên; sau đó làm tròn đến hai chữ số thập phân.

6

Ngôn ngữ Trung Quốc

52220204

19.00

 

Close [X]