Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2014: Trường ĐH An Giang

Điểm chuẩn NV1 và điểm sàn nhận hồ sơ NVBS dành cho HSPT-KV3 như sau:

Ngành đào tạo

Khối

Điểm chuẩn

NV1

Điểm sàn

xét NVBS

Chỉ tiêu

NVBS

BẬC ĐẠI HỌC

 

 

 

 

Nhóm ngành Sư phạm

 

 

 

 

Sư phạm Toán học

A, A1

18

18

 

Sư phạm Vật lí

A, A1

14

14

15

Sư phạm Hóa học

A

16

16

 

Sư phạm Sinh học

B

14

14

20

Sư phạm Ngữ văn

C

14

14

10

Sư phạm Lịch sử

C

14

14

20

Sư phạm Địa lí

C

14

14

20

Sư phạm Tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2)

D1

22

22

10

Giáo dục Tiểu học

A,A1,C,D1

17,5

17,5

 

Giáo dục Chính trị

C

14

14

20

Nhóm ngành Kinh tế

 

 

 

 

Tài chính Doanh nghiệp

A, A1, D1

14

14

60

Kế toán

A, A1, D1

15

15

20

Kinh tế quốc tế

A, A1, D1

14,5

14,5

10

Quản trị kinh doanh

A, A1, D1

14,5

14,5

10

Tài chính - Ngân hàng

A, A1, D1

14

14

60

Nhóm ngành Nông nghiệp

 

 

 

 

Nuôi trồng thủy sản

A, A1

13

13

20

B

14

14

Chăn nuôi

A, A1

13

13

100

B

14

14

Khoa học cây trồng

A, A1

14

14

10

B

15

15

Phát triển nông thôn

A, A1

13,5

13,5

10

B

14,5

14,5

Bảo vệ thực vật

A, A1

17

17

 

B

18

18

 

Nhóm ngành Công nghệ - Kĩ thuật

 

 

 

 

Công nghệ thông tin

A, A1, D1

13,5

13,5

20

Kĩ thuật phần mềm

A, A1, D1

13

13

100

Công nghệ thực phẩm

A, A1

15,5

15,5

20

B

16,5

16,5

Công nghệ sinh học

A, A1

15

15

20

B

16

16

Công nghệ kĩ thuật môi trường

A, A1

13

13

30

B

14

14

Quản lí tài nguyên và môi trường

A, A1

14,5

14,5

10

B

15,5

15,5

Nhóm ngành Xã hội - Nhân văn

 

 

 

 

Việt Nam học (VH du lịch)

A1, C, D1

16

16

10

Ngôn ngữ Anh  (tiếng Anh hệ số 2)

D1

20,5

20,5

10

BẬC CAO ĐẲNG

 

 

 

 

Nhóm ngành Sư phạm

 

 

 

 

Sư phạm Tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2)

D1

14

14

100

Giáo dục Tiểu học

A,A1,C,D1

14

14

20

Giáo dục Mầm non

M

13,5

13,5

30

Giáo dục Thể chất (năng khiếu hệ sồ 2)

T

14,7

14,7

15

Nhóm ngành Nông nghiệp

 

 

 

 

Nuôi trồng thủy sản

A, A1 /B

10, 11

10, 11

50

Khoa học cây trồng

A, A1 / B

10, 11

10, 11

50

Phát triển nông thôn

A, A1 /B

10, 11

10, 11

50

Nhóm ngành Công nghệ - Kĩ thuật

 

 

 

 

Công nghệ thực phẩm

A, A1 / B

10, 11

10, 11

50

Công nghệ sinh học

A, A1 /B

10, 11

10, 11

50

Sinh học ứng dụng

A, A1 /B

10, 11

10, 11

50

Công nghệ thông tin

A, A1, D1

10

10

50

Tin học

A, A1, D1

10

10

40

Nhóm ngành Xã hội - Nhân văn

 

 

 

 

Việt Nam học (VH du lịch)

A1, C, D1

10

10

40

Nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung từ ngày 20-8 đến 17g ngày 8-9-2014.

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]