Bản tin » Đào tạo - Dạy nghề

Đại học không được đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp

14/06/2012

 

Kể từ ngày 26-7-2012, các học viện, trường đại học không được tuyển sinh đào tạo hệ  trung cấp chuyên nghiệp, trừ các trường thuộc nhóm ngành văn hóa nghệ thuật. Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo sẽ xem xét và quyết định giao đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành sư phạm cho các trường trực thuộc tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương không có cơ sở đào tạo trình độ Trung cấp Chuyên nghiệp ngành sư phạm.

 

Đó là nội dung tại Thông tư 20 sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục – Đào tạo mới ban hành.

 

Theo đó, với các đại học, học viện, trường đại học không thuộc diện được đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp mà đang đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục – Đào tạo yêu cầu phải xây dựng lộ trình giảm dần chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp (mỗi năm giảm không thấp hơn 20% so với chỉ tiêu năm 2011) để dừng tuyển sinh đào tạo hệ này trước năm 2017.

 

Đối với chỉ tiêu tuyển sinh bậc đại học, nếu cơ sở đào tạo tuyển sinh đào tạo nhiều hệ thì ưu tiên xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo hệ cao nhất, sau đó xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo hệ  thấp hơn cho đến hết tổng chỉ tiêu đã xác định. 

 

LÂM NGUYÊN

Nguồn: sggp.org.vn

 

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]