Bản tin » Đào tạo - Dạy nghề

Cân nhắc kỹ số môn thi THPT quốc gia năm 2016

20/11/2015

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp năm 2015 của Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo và Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực. 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD-ĐT chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để tiếp tục hoàn thiện Hệ thống giáo dục quốc dân và xây dựng khung trình độ quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, phải xác định rõ thời gian của từng cấp học, bậc học phù hợp, lộ trình triển khai, các văn bản cần sửa đổi bổ sung. Việc hoàn thiện hệ thống cần phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam, xu hướng hội nhập quốc tế, phù hợp với mô hình của các nước tiên tiến trên thế giới. 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GD-ĐT tổng kết, đánh giá một cách toàn diện những mặt được và chưa được theo các mục tiêu đã đặt ra cho kỳ thi và tuyển sinh năm 2015; tiếp tục hoàn thiện phương án tổ chức thi và tuyển sinh theo hướng bảo đảm công bằng, tiết kiệm, giảm áp lực. Cần tiếp tục đổi mới kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh. 

Phương án thi cần được cân nhắc kỹ về số môn thi, thời gian thi, địa điểm thi... Về công tác tuyển sinh đại học, cần tiếp tục giao quyền tự chủ tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục đại học; phát huy vai trò của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, tính liên kết, phối hợp giữa các trường đại học trong công tác tuyển sinh.

Minh Trí (anninhthudo.vn)

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]