Đại học » TP.HCM

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

-


THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018
*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

Ký hiệu trường: DSG

Địa chỉ: 180 Cao Lỗ, Phường 04, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38505520

Website: www.stu.edu.vn

 

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề,.... Người đã tốt nghiệp trung cấp nghề phải là người đã tốt nghiệp trung học cơ sở, đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa THPT đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT);

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;

- Quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được xét tuyển/thi tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau.

2. Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

a) Phương thức tuyển sinh chung: Sử dụng kết quả kỳ thi THPTQG 2018 để xét tuyển thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng do Trường quy định.

+ Xét theo tổ hợp điểm của các môn thi thành phần.

+ Xét theo tổ hợp điểm của các bài thi

b) Phương thức tuyển sinh riêng: Sử dụng kết quả học tập lớp 12 để xét tuyển

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: 2.250 chỉ tiêu đại học chính quy.

 

Các ngành đào tạo

 

Mã ngành

Chỉ tiêu

Kết quả thi THPT (50% chỉ tiêu)

Học bạ

(50% chỉ tiêu)

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

7510203

100

100

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

7510301

100

100

Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông

7510302

100

100

Công nghệ thông tin

7480201

150

150

Công nghệ thực phẩm

7540101

175

175

Quản trị kinh doanh

7340101

300

300

Kỹ thuật xây dựng

7580201

125

125

Thiết kế công nghệp

7210402

75

75

 

 

1.125

1.125

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:           

a) Trường sẽ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận xét tuyển và công bố trên website của trường và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT.

b) Thời điểm công bố:

- Đối với trường hợp xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia năm 2018, trường sẽ công bố trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.

- Đối với trường hợp xét tuyển bằng học bạ Lớp 12 THPT, trường sẽ công bố trước thời điểm nhận hồ sơ ĐKXT. Dự kiến điểm trung bình chung của các môn học dùng để xét tuyển không nhỏ hợn 5,0-6,0 điểm đối với trình độ đại học.  

6. Ngành, mã ngành và các tổ hợp xét tuyển:

a) Phương thức sử dung điểm thi THPT Quốc gia 2018 để xét tuyển:

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Các tổ hợp xét tuyển

 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

7510203

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Lý, Hóa

Toán, Ngoại ngữ, Lý

Toán, Ngoại ngữ, KHTN

 

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

 

7510301

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Lý, Hóa

Toán, Ngoại ngữ, Lý

Toán, Ngoại ngữ, KHTN

 

Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông

 

7510302

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Lý, Hóa

Toán, Ngoại ngữ, Lý

Toán, Ngoại ngữ, KHTN

 

Công nghệ thông tin

 

7480201

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Lý, Hóa

Toán, Ngoại ngữ, Lý

Toán, Văn, Lý

 

Công nghệ thực phẩm

 

7540101

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Lý, Hóa

Toán, Ngoại ngữ, Sinh

Toán, Hóa, Sinh

 

Quản trị kinh doanh

 

7340101

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Lý, Hóa

Toán, Ngoại ngữ, Lý

Văn, Ngoại ngữ, KHXH

 

Kỹ thuật xây dựng

 

7580201

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Lý, Hóa

Toán, Ngoại ngữ, Lý

Toán, Ngoại ngữ, KHXH

 

Thiết kế công nghệp

 

7210402

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Ngoại ngữ, Lý

Văn, Ngoại ngữ, KHXH

Văn, Tiếng Anh, Vẽ Mỹ thuật

Trong đó:

- Điểm các môn thi thành phần được quy về thang điểm 10,0 để xét tuyển

- Thí sinh có thể sử dụng kết quả thi môn năng khiếu (Vẽ mỹ thuật, Vẽ trang trí, Vẽ hình họa…) tại các trường ĐH có tổ chức thi môn năng khiếu để xét tuyển vào trường ĐH Công nghệ Sài Gòn.

b) Phương thức sử dụng học bạ lớp 12 để xét tuyển:

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Các tổ hợp xét tuyển

 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

7510203

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Lý, Hóa

Toán, Ngoại ngữ, Lý

Toán, Ngoại ngữ, Hóa

 

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

 

7510301

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Lý, Hóa

Toán, Ngoại ngữ, Lý

Toán, Ngoại ngữ, Hóa

 

Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông

 

7510302

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Lý, Hóa

Toán, Ngoại ngữ, Lý

Toán, Ngoại ngữ, Hóa

 

Công nghệ thông tin

 

7480201

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Lý, Hóa

Toán, Ngoại ngữ, Lý

Toán, Văn, Lý

 

Công nghệ thực phẩm

 

7540101

Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Ngoại ngữ, Sinh

Toán, Ngoại ngữ, Hóa

Quản trị kinh doanh

 

7340101

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Lý, Hóa

Toán, Ngoại ngữ, Lý

Văn, Ngoại ngữ, Sử

 

Kỹ thuật xây dựng

 

7580201

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Lý, Hóa

Toán, Ngoại ngữ, Lý

Toán, Ngoại ngữ, Hóa

 

Thiết kế công nghệp

 

7210402

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Lý, Hóa

Toán, Ngoại ngữ, Lý

Văn, Ngoại ngữ, Vẽ Mỹ thuật

- Thí sinh có thể sử dụng kết quả thi môn năng khiếu (Vẽ mỹ thuật, Vẽ trang trí, Vẽ hình họa…) tại các trường ĐH có tổ chức thi môn năng khiếu để xét tuyển vào trường ĐH Công nghệ Sài Gòn

7. Tổ chức tuyển sinh:         

1) Thời gian xét tuyển:

Thực hiện theo lịch tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT. Chia làm nhiều đợt xét tuyển. Trong trường hợp cần thiết, Trường có thể tuyển sinh nhiều đợt trong năm.

2) Hình  thức nhận đăng ký xét tuyển của thí sinh:

Địa chỉ Văn phòng Tuyển sinh - Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Số 180 Cao Lỗ, Phường 04, Quận 08, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84-38505520

* Xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia:

+ Thực hiện theo quy trình chung của Bộ GD&ĐT quy định.

+ Xét tuyển đợt 1:

- Thực hiện theo quy trình chung của Bộ GD&ĐT quy định.

+ Xét tuyển đợt bổ sung:

- Tùy theo chỉ tiêu tuyển sinh còn lại sau đợt 1 mà Hội đồng Tuyển sinh trường sẽ xem xét, quyết định các nội dung xét tuyển bổ sung;

- Trường thông báo điều kiện xét tuyển bổ sung và công bố lịch xét tuyển;

- Hồ sơ xét tuyển nộp trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT và của Trường.

* Xét tuyển bằng học bạ Lớp 12 THPT:

+ Hồ sơ xét tuyển nộp trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT và của Trường.

+ Hồ sơ xét tuyển

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (có thể tải từ trang thông tin điện tử của trường);

- Bản sao có chứng thực: Học bạ THPT, Bằng tốt nghiệp THPT ( hoặc tương đương);

- Giấy chứng nhận ưu tiên khu vực và đối tượng trong tuyển sinh (nếu có);

- Hai bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.  

8. Chính sách ưu tiên:         

Áp dụng các chính sách ưu tiên trong tuyển sinh được Bộ GD&ĐT quy định trong quy chế tuyển sinh hàng năm.    

8. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:          

Thu lệ phí xét tuyển theo quy định hiện hành.

9. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

Tùy theo ngành, từ 10.588.000 đồng/học kỳ đến 13.310.000 đồng/học kỳ. Một năm thu hai học kỳ. Lộ trình tăng học phí cho từng năm là từ 5% đến 10%

10. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm:

- Tuyển sinh bổ sung đợt 1: Tháng 8/2018

- Tuyển sinh bổ sung đợt 2 (nếu có): Thông báo chi tiết sau.

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]