Đại học » TP.HCM

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

Ký hiệu trường: DSG

Địa chỉ: 180 Cao Lỗ, Phường 04, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84.8.38505520

Website: www.stu.edu.vn

 

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề,.... Người đã tốt nghiệp trung cấp nghề phải là người đã tốt nghiệp trung học cơ sở, đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa THPT đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT);

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;

- Quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được xét tuyển/thi tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau.

2. Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

4. Ngành tuyển sinh, Chỉ tiêu tuyển sinh, Tổ hợp xét tuyển:

Mã ngành

Ngành học

Tổ hợp môn xét tuyển

KQ thi THPT QG

Phương thức khác

52210402

 

 

 

Thiết kế công nghiệp

 

 

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

Ngữ văn, KHXH, Ngoại ngữ

Ngữ văn, NK (Vẽ), Ngoại ngữ

100

 

 

80

 

 

52340101

 

 

 

Quản trị kinh doanh

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

Ngữ văn, KHXH, Ngoại ngữ

 

360

 

 

 

240

 

 

52480201

 

 

Công nghệ thông tin

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ

230

 

 

120

 

 

52510203

 

 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

Toán, KHTN, Ngoại ngữ  

100

 

 

80

 

 

52510301

 

 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

Toán, KHTN, Ngoại ngữ  

100

 

 

80

 

 

52510302

 

 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

Toán, KHTN, Ngoại ngữ

100

 

 

80

 

 

52540101

 

 

Công nghệ thực phẩm

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Sinh học, Ngoại ngữ

Toán, KHTN, Ngoại ngữ

230

 

 

120

 

 

52580201

 

 

Kỹ thuật công trình xây dựng

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

Toán, KHTN, Ngoại ngữ  

 

100

 

 

80

 

 

Thí sinh có thể sử dụng kết quả thi môn năng khiếu (Vẽ mỹ thuật, Vẽ trang trí, Vẽ hình họa, …) tại các Trường Đại học có tổ chức thi môn năng khiếu để xét tuyển vào Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:           

- Thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) có tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 và có kết quả thi đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định.

- Thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) có thể sử dụng học bạ Lớp 12 THPT để xét tuyển. Với điều kiện:

Tổng điểm trung bình ba môn xét tuyển trong học bạ Lớp 12 THPT phải lớn hơn hoặc bằng 6.0 điểm đối với đại học.           

6. Tổ chức tuyển sinh:         

1) Thời gian xét tuyển:

Thực hiện theo lịch tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT. Chia làm nhiều đợt xét tuyển. Trong trường hợp cần thiết, Trường có thể tuyển sinh nhiều đợt trong năm.

2) Hình  thức nhận đăng ký xét tuyển của thí sinh:

Địa chỉ Văn phòng Tuyển sinh - Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Số 180 Cao Lỗ, Phường 04, Quận 08, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84-38505520

* Xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia:

+ Thực hiện theo quy trình chung của Bộ GD&ĐT quy định.

+ Xét tuyển đợt 1:

- Thực hiện theo quy trình chung của Bộ GD&ĐT quy định.

+ Xét tuyển đợt bổ sung:

- Tùy theo chỉ tiêu tuyển sinh còn lại sau đợt 1 mà Hội đồng Tuyển sinh trường sẽ xem xét, quyết định các nội dung xét tuyển bổ sung;

- Trường thông báo điều kiện xét tuyển bổ sung và công bố lịch xét tuyển;

- Hồ sơ xét tuyển nộp trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT và của Trường.

* Xét tuyển bằng học bạ Lớp 12 THPT:

+ Hồ sơ xét tuyển nộp trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT và của Trường.

+ Hồ sơ xét tuyển

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (có thể tải từ trang thông tin điện tử của trường);

- Bản sao có chứng thực: Học bạ THPT, Bằng tốt nghiệp THPT ( hoặc tương đương);

- Giấy chứng nhận ưu tiên khu vực và đối tượng trong tuyển sinh (nếu có);

- Hai bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.  

7. Chính sách ưu tiên:         

Áp dụng các chính sách ưu tiên trong tuyển sinh được Bộ GD&ĐT quy định trong quy chế tuyển sinh hàng năm.    

8. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:          

Thu lệ phí xét tuyển theo quy định hiện hành.

9. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

Tùy theo ngành, từ 9.625.000 đồng/học kỳ đến 12.100.000 đồng/học kỳ. Một năm thu hai học kỳ.

Lộ trình tăng học phí cho từng năm là từ 5% đến 10%.

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]