Đại học » TP.HCM

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017
*******

- Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HỒ CHÍ MINH

- Mã trường: DNT

- Địa chỉ: Số 155 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P.13, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (08)38629232. FAX: (08)38 650 991

- Website: www.huflit.edu.vn - Email: daotao@huflit.edu.vn

 

Năm 2017, Trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM (HUFLIT) tuyển sinh bằng hai phương thức: xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2017 và xét tuyển kết theo quả học tập lớp 12 THPT đối với tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy.
ChỈ tiêu năm 2017:

Chỉ tiêu tuyển sinh cho cả 2 phương thức là 3.500 (dự kiến). Trong đó:

Chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2017 chiếm 70%.

Chỉ tiêu xét tuyển theo học bạ lớp 12 THPT chiếm 30%.

1. Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2017
Trường dành 70% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển này (tương đương 2.450 chỉ tiêu).
-  Điều kiện để được xét tuyển:

+ Tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.
+ Đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2017 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Lịch tuyển sinh:  Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Lệ phí tuyển sinh: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2. Phương thức 2: Xét tuyển theo học bạ lớp 12 THPT
Trường dành 30% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển này (tương đương 1.050 chỉ tiêu).
a) Đối tượng xét tuyển: tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 hoặc đã tốt nghiệp THPT những năm trước.
b) Điều kiện để được xét tuyển:
+ Tốt nghiệp THPT.
+ Tổng điểm trung bình các môn dùng để xét tuyển cho từng ngành trong năm lớp 12 đạt từ 18.0 trở lên.

Ví dụ:

Nếu thí sinh xét tuyển học bạ vào ngành Kế toán (D340301) với tổ hợp môn Toán - Lý - Tiếng Anh, cách tính điểm như sau: (Điểm trung bình môn Toán lớp 12 + Điểm trung bình môn Lý lớp 12 + Điểm trung bình môn Tiếng Anh lớp 12) >= 18.0.

c) Cách tính điểm để xét tuyển:
+ Đối với các ngành không có môn xét tuyển chính:

Điểm xét tuyển = tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp môn + Điểm ưu tiên

Ví dụ: Thí sinh xét tuyển học bạ vào ngành Luật kinh tế (D380107) với tổ hợp môn Văn, Sử, Địa

Văn

Sử

Địa

Tổng điểm 3 môn

Điểm ưu tiên

Điểm xét tuyển

6.0

7.0

8.0

21.0

1.0

22.0

+ Đối với các ngành có môn xét tuyển chính là tiếng Anh:

Điểm xét tuyển = (tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp môn + Điểm TB môn Tiếng Anh lớp 12) + Điểm ưu tiên x 4/3

Ví dụ: Thí sinh xét tuyển học bạ vào ngành Ngôn ngữ Anh (D220201) với tổ hợp môn Văn, Toán, Tiếng Anh

Văn

Toán

Tiếng Anh

Tổng điểm 3 môn

Điểm ưu tiên

Điểm xét tuyển

6.0

7.0

8.0

21.0

1.5

31.0

+ Điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng được thực hiện đúng theo quy định ưu tiên trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Điểm xét tuyển làm tròn đến 0.25.
d) Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển học bạ lớp 12:

Đợt 1: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 1/4/2017 đến ngày 30/6/2017.

Đợt 2: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/7/2017 đến ngày 10/7/2017.

Đợt 3: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 11/7/2017 đến ngày 20/7/2017.

Đợt 4: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 21/7/2017 đến ngày 31/7/2017.

Đợt 5: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 1/8/2017 đến ngày 10/8/2017.

Đợt 6: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 11/8/2017 đến ngày 20/8/2017.

Đợt 7: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 21/8/2017 đến ngày 31/8/2017.

Đợt 8: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 1/9/2017 đến ngày 10/9/2017.

Thí sinh xét tuyển sẽ nhận kết quả xét tuyển và làm hồ sơ nhập học theo thông báo của trường.   
e) Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường (Click vào đây để tải về);
- Bản sao học bạ cấp 3 có công chứng;
- Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2016 về trước).
- Các giấy tờ xác nhận ưu tiên (nếu có).

f) Lệ phí tuyển sinh: 30.000 đồng/hồ sơ.
g) Hình thức nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Phòng Đào tạo, Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
155 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 13, quận 10, TP.HCM
Điện thoại: 08.38.629.232 (số nội bộ: 108, 109)

3.  Ngành và tổ hợp xét tuyển (cho cả 2 phương thức xét tuyển):

T
T

Mã Ngành

Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển (cho cả 2 phương thức)

Mã tổ hợp

Tổ hợp

1

52480201

Công nghệ thông tin

A00
A01
D01
D07

- Toán, Lý, Hóa;
- Toán, Lý, Tiếng Anh;
- Văn, Toán, Tiếng Anh;
- Toán,  Hóa, Tiếng Anh;

2

52220201

Ngôn ngữ Anh

D01
A01
D14
D15

- Văn, Toán, Tiếng Anh;
- Toán, Lý, Tiếng Anh;
- Văn, Sử, Tiếng Anh;
- Văn, Địa, Tiếng Anh

3

52220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

D01
A01
D04
D14

- Văn, Toán, Tiếng Anh;
- Toán, Lý, Tiếng Anh;
- Văn, Toán, Tiếng Trung;
- Văn, Sử, Tiếng Anh;

4

52340101

Quản trị kinh doanh

D01
A01
D07
D11

- Văn, Toán, Tiếng Anh;
- Toán, Lý, Tiếng Anh;
- Toán, Hóa, Tiếng Anh;
- Văn, Lý, Tiếng Anh

5

52340120

Kinh doanh quốc tế

D01
A01
D07
D11

- Văn, Toán, Tiếng Anh;
- Toán, Lý, Tiếng Anh;
- Toán, Hóa, Tiếng Anh;
- Văn, Lý, Tiếng Anh

6

52310206

Quan hệ quốc tế

D01
A01
D07
D14

- Văn, Toán, Tiếng Anh;
- Toán, Lý, Tiếng Anh;
- Toán, Hóa, Tiếng Anh;
- Văn, Sử, Tiếng Anh

7

52340201

Tài chính – Ngân hàng

D01
A01
D07
D11

- Văn, Toán, Tiếng Anh;
- Toán, Lý, Tiếng Anh;
- Toán, Hóa, Tiếng Anh;
- Văn, Lý, Tiếng Anh

8

52340301

Kế toán

D01
A01
D07
D11

- Văn, Toán, Tiếng Anh;
- Toán, Lý, Tiếng Anh;
- Toán, Hóa, Tiếng Anh;
- Văn, Lý, Tiếng Anh

9

52340103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D01
A01
D15
D14

- Văn, Toán, Tiếng Anh;
- Toán, Lý, Tiếng Anh;
- Văn, Địa, Tiếng Anh;
- Văn, Sử, Tiếng Anh

10

52340107

Quản trị khách sạn

D01
A01
D15
D14

- Văn, Toán, Tiếng Anh;
- Toán, Lý, Tiếng Anh;
- Văn, Địa, Tiếng Anh;
- Văn, Sử, Tiếng Anh

11

52380107

Luật kinh tế

D01
A01
D07
D14

- Văn, Toán, Tiếng Anh;
- Toán, Lý, Tiếng Anh;
- Toán, Hóa, Tiếng Anh;
- Văn, Sử, Tiếng Anh

12

52220213

Đông Phương học

D01
D06
D15
D14

- Văn, Toán, Tiếng Anh;
- Văn, Toán, Tiếng Nhật;
- Văn, Địa, Tiếng Anh;
- Văn, Sử, Tiếng Anh

Chú ý: Điểm chuẩn được xác định theo từng ngành. Các tổ hợp xét tuyển có cùng điểm chuẩn (không có điểm chênh lệch giữa các tổ hợp xét tuyển trong từng ngành).

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy

Học phí được tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký. Năm thứ nhất, đơn giá tín chỉ từ 590.000 đồng/tín chỉ đến 650.000 đồng/tín chỉ. Hàng năm, trường có thể điều chỉnh mức học phí nhưng không tăng quá 10%/năm.


Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo, Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
155 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 13, quận 10, TP.HCM
Điện thoại: 08.38.629.232 (số nội bộ: 108, 109)
Website: www.huflit.edu.vn - Email: tuyensinh@huflit.edu.vn

 

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]