Bản tin » Đào tạo - Dạy nghề

6 điều kiện để được tổ chức đào tạo từ xa

20/10/2013

 

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo quy chế đào tạo từ xa (ĐTTX) trình độ CĐ, ĐH. Theo dự thảo này, để được tổ chức đào tạo từ xa, các cơ sở phải đảm bảo đủ 6 điều kiện.

 

Có hệ thống ĐTTX được duy trì và phát triển dựa trên một trong các phương thức theo quy định và phải cung cấp đầy đủ học liệu chính và học liệu bổ trợ theo phương thức mà trường lựa chọn. Mô hình hệ thống ĐTTX phải được Hội đồng khoa học và đào tạo của trường thông qua.

 

Có đủ đội ngũ giảng viên, trợ giảng, cán bộ quản lý đảm bảo cơ cấu, trình độ, phù hợp với ngành nghề và phương thức đào tạo. Đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện chương trình ĐTTX phải được trang bị kiến thức và kỹ năng trong việc giảng dạy và hướng dẫn học tập từ xa.

 

Có đủ cơ sở vật chất và các tài nguyên cần thiết khác để triển khai hiệu quả chương trình ĐTTX.

 

Có hệ thống kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo giám sát được quá trình học tập, làm bài tập, làm bài kiểm tra và thi của học viên và đã xây dựng và ban hành quy định ĐTTX.

 

Địa điểm đặt lớp ĐTTX ngoài trường là các cơ sở liên kết đào tạo phải là trường ĐH, CĐ, TCCN, TTGDTX cấp tỉnh, trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân với điều kiện cơ sở giáo dục được liên kết đào tạo bảo đảm các yêu cầu về môi trường sư phạm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện, cán bộ quản lý và phải có hợp đồng thỏa thuận giữa trường và cơ sở liên kết đào tạo.


Một số điều kiện để thực hiện chương trình đào tạo từ xa gồm: Có quyết định mở ngành đào tạo hệ chính quy tương ứng ở trình độ CĐ, ĐH với ngành đăng ký thực hiện chương trình ĐTTX; ngành đăng ký phù hợp với nhu cầu nguồn lực; đáp ứng yêu cầu về giảng viên, trợ giảng, cán bộ quản lý và cơ sở vật chất; có hệ thống kỹ thuật để hỗ trợ thực hiện đào tạo theo phương thức ĐTTX mà trường lựa chọn; có chương trình ĐTTX được xây dựng và ban hành theo quy định; có kế hoạch tài chính trong 5 năm để tổ chức thực hiện chương trình ĐTTX đối với trình độ ĐH và 4 năm đối với trình độ CĐ; có kế hoạch triển khai tự đánh giá và kiểm định chương trình ĐTTX.

 

Đối với thi tuyển, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh quyết định số môn thi và thời gian tổ chức thi tuyển. Việc ra đề thi, coi thi, chấm thi, xét tuyển phải được thực hiện nghiêm túc theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy hiện hành và nghiêm cấm tất cả các hình thức gian lận trong thi cử.

 

Nếu xét tuyển, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh quyết định các tiêu chí xét tuyển và có thể dựa trên các căn cứ: điểm thi tốt nghiệp THPT; điểm tổng kết các môn học 3 năm THPT; điểm thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy (nếu có); và căn cứ đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành đào tạo. Các khâu xét tuyển bao gồm: tập hợp hồ sơ xét tuyển, nhập và xử lý dữ liệu hồ sơ theo tiêu chí xét tuyển, tuyển chọn và triệu tập thí sinh trúng tuyển.

 

Trước ngày thi tuyển hoặc xét tuyển 2 tháng, trường phải có thông báo tuyển sinh và phải công bố công khai chỉ tiêu tuyển sinh, hình thức tuyển, đối tượng tuyển sinh, lệ phí tuyển sinh, mức học phí và thời gian tuyển.

 

Thời gian đào tạo theo hình thức ĐTTX phải dài hơn ít nhất là một học kỳ so với thời gian đào tạo theo hình thức giáo dục chính quy ngành tương ứng của trường.

 

Lập Phương

Nguồn: gdtd.vn

 

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]