50. Tỉnh Đồng Tháp

-

Mã Tỉnh

Mã Trường

Tên Trường

Địa chỉ

Khu vực

50

001

THPT Châu Thành 1

Xã Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành, Đồng Tháp

2NT

50

002

THPT Châu Thành 2

TTr. Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành, Đồng Tháp

2NT

50

003

THPT Tân Phú Trung

Xã Tân Phú Trung, H. Châu Thành, Đồng Tháp

2NT

50

004

THPT Nha Mân

Xã Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành, Đồng Tháp

2NT

50

053

TT Dạy nghề - GDTX Châu Thành

TTr. Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành, Đồng Tháp

2NT

50

005

THPT Lai Vung 1

Xã Long Hậu, H.Lai Vung, Đồng Tháp

2NT

50

006

THPT Lai Vung 2

Xã Tân Hòa, H.Lai Vung, Đồng Tháp

2NT

50

007

THPT Lai Vung 3

Xã Tân Thành, H. Lai Vung, Đồng Tháp

2NT

50

008

THPT Phan Văn Bảy

Xã Long Hậu, H.Lai Vung, Đồng Tháp

2NT

50

054

TT Dạy nghề - GDTX Lai Vung

Xã Long Hậu, H.Lai Vung, Đồng Tháp

2NT

50

009

THPT Lấp Vò 1

TTr. Lấp Vò, H.Lấp Vò, Đồng Tháp

2NT

50

010

THPT Lấp Vò 2

Xã Tân Mỹ, H.Lấp Vò, Đồng Tháp

2NT

50

011

THPT Lấp Vò 3

Xã Long Hưng B, H.Lấp Vò, Đồng Tháp

2NT

50

012

THPT Nguyễn Trãi

TTr. Lấp Vò, H.Lấp Vò, Đồng Tháp

2NT

50

013

THCS & THPT Bình Thạnh Trung

Xã Bình Thạnh Trung, H. Lấp Vò, Đồng Tháp

2NT

50

055

TT Dạy nghề - GDTX Lấp Vò

Xã Bình Thạnh Trung, H.Lấp Vò, Đồng Tháp

2NT

50

014

THPT Thành phố Sa Đéc

Phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp

2

50

015

THPT Nguyễn Du

Phường An Hoà, TP Sa Đéc, Đồng Tháp

2

50

016

THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu

Xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc, Đồng Tháp

2

50

048

TT GDTX thành phố Sa Đéc

Phường 2, TP Sa Đéc, Đồng Tháp

2

50

060

CĐ nghề Đồng Tháp

Phường 3, TP Sa Đéc, Đồng Tháp

2

50

017

THPT thành phố Cao Lãnh

Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

2

50

018

THPT Trần Quốc Toản

Phường 11, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

2

50

019

THPT Kỹ Thuật

Phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

2

50

020

THPT Đỗ Công Tường

Phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

2

50

021

THPT Thiên Hộ Dương

Phường 6, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

2

50

022

Năng khiếu TDTT

Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

2

50

023

THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu

Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

2

50

049

TT GDTX - KTHN tỉnh Đồng Tháp

Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

2

50

061

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đồng Tháp

Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

2

50

065

CĐ Nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô

Phường Trung Sơn, Thành phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình.

2

50

024

THPT Cao Lãnh 1

TTr. Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp

2NT

50

025

THPT Cao Lãnh 2

Xã Mỹ Long, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp

2NT

50

026

THPT Thống Linh

Xã Phương Trà, H. Cao Lãnh, Đồng Tháp

2NT

50

027

THPT Kiến Văn

Xã Mỹ Hội, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp

2NT

50

028

THCS và THPT Nguyễn Văn Khải

Xã Bình Hàng Trung, H. Cao Lãnh, Đồng Tháp

2NT

50

056

TT Dạy nghề - GDTX H.Cao Lãnh

TTr. Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp

2NT

50

029

THPT Tháp Mười

TTr. Mỹ An, H.Tháp Mười, Đồng Tháp

2NT

50

030

THPT Trường Xuân

Xã Trường Xuân, H.Tháp Mười, Đồng Tháp

2NT

50

031

THPT Mỹ Quý

Xã Mỹ Quý, H.Tháp Mười, Đồng Tháp

2NT

50

032

THPT Đốc Binh Kiều

TTr. Mỹ An, H. Tháp Mười, Đồng Tháp

2NT

50

033

THPT Phú Điền

Xã Phú Điền, H. Tháp Mười, Đồng Tháp

2NT

50

050

Trung cấp nghề - GDTX Tháp Mười

TTr. Mỹ An, H.Tháp Mười, Đồng Tháp

2NT

50

062

Trường TC Nghề Tháp Mười

TTr. Mỹ An, H. Tháp Mười, Đồng Tháp

2NT

50

034

THPT Tam Nông

Xã Phú Ninh, H.Tam Nông, Đồng Tháp

2NT

50

035

THPT Tràm Chim

TTr. Tràm Chim, H.Tam Nông, Đồng Tháp

2NT

50

036

THCS và THPT  Hòa Bình

  Hòa  Bình , H.  Tam Nông, Đồng Tháp

2NT

50

057

TT Dạy nghề - GDTX Tam Nông

TTr. Tràm Chim, H.Tam Nông, Đồng Tháp

2NT

50

037

THPT Thanh Bình 1

TTr. Thanh Bình, H.Thanh Bình, Đồng Tháp

2NT

50

038

THPT Thanh Bình 2

Xã Tân Bình, H.Thanh Bình, Đồng Tháp

2NT

50

039

THPT Trần Văn Năng

TTr. Thanh Bình, H.Thanh Bình, Đồng Tháp

2NT

50

051

Trung cấp nghề - GDTX Thanh Bình

TTr. Thanh Bình, H.Thanh Bình, Đồng Tháp

2NT

50

063

Trung cấp nghề Thanh Bình

TTr. Thanh Bình, H. Thanh Bình, Đồng Tháp

2NT

50

040

THPT Hồng Ngự 1

Phường An Lộc,TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp

2

50

041

THPT Chu Văn An

Phường An Thạnh, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp

2

50

052

Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự

Xã An Bình A, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp

2

50

064

Trường TC Nghề Hồng Ngự

Phường An Lộc, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp

2

50

042

THPT Hồng Ngự 2

Xã Phú Thuận A, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp

2NT

50

043

THPT Hồng Ngự 3

Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp

2NT

50

044

THPT Long Khánh A

Xã Long Khánh A, H. Hồng Ngự, Đồng Tháp

2NT

50

058

TT Dạy nghề - GDTX  huyện Hồng Ngự

Xã Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp

2NT

50

045

THPT Tân Hồng

TTr. Sa Rài, H.Tân Hồng, Đồng Tháp

2NT

50

046

THPT Giồng Thị Đam

Xã An Phước, H.Tân Hồng, Đồng Tháp

2NT

50

047

THPT Tân Thành

Xã Tân Thành A  H. Tân Hồng, Đồng Tháp

2NT

50

059

TT Dạy nghề - GDTX Tân Hồng

TTr. Sa Rài, H.Tân Hồng, Đồng Tháp

2NT

50

066

Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp

Phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

2

50

067

TT GDTX Châu Thành

TTr. Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành, Đồng Tháp

2NT

50

068

TT GDTX Lai Vung

TTr. Lai Vung, H.Lai Vung, Đồng Tháp

2NT

50

069

TT GDTX Lấp Vò

Xã Bình Thạnh Trung, H.Lấp Vò, Đồng Tháp

2NT

50

070

TT GDTX huyện Cao Lãnh

TTr. Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp

2NT

50

071

TT GDTX Tháp Mười

TTr. Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp

2NT

50

072

TT GDTX Tam Nông

TTr. Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp

2NT

50

073

TT GDTX Thanh Bình

TTr. Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp

2NT

50

074

TT GDTX TX Hồng Ngự

Phường An Thạnh, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp

2

50

075

TT GDTX huyện Hồng Ngự

Xã Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp

2NT

50

076

TT GDTX Tân Hồng

TTr. Sa Rài, H.Tân Hồng, Đồng Tháp

2NT

50

077

THPT thị xã Sa Đéc

Phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp

2

50

900

Quân nhân, Công an tại ngũ_50

 

3

50

901

Học ở nước ngoài_50

 

3

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]