Trung cấp » Miền Nam

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang

-


Đã sáp nhập vào trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang từ năm 2020
*******

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang

Mã trường: TCD6402

Địa chỉ: Quốc lộ 61C, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Điện thoại: 02933582410

Website: www.ktkthaugiang.edu.vn

Email: truongktkt@haugiang.edu.vn

 

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức & thời gian tuyển sinh

Trung cấp

Sơ cấp

Chế biến và bảo quản thủy sản

60

 

 

Xét tuyển (Toán, Sinh)

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm

60

 

Quản lý đất đai

30

 

Xét tuyển (Toán, Lý)

Kế toán hành chính sự nghiệp

30

 

Xét tuyển (Toán, Văn)

Chế biến và bảo quản thủy sản

 

50

Xét tuyển

Tuyển sinh từ tháng 3/2018 đến tháng 12/2018

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]