ĐẠI HỌC » TP.HCM

Trường Đại học Tài chính - Marketing

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024
*******
* Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
* Mã trường: DMS
* Địa chỉ: Số 2/4 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, Tp.HCM
* Điện thoại: 0283 772 0406 - 0283 772 0407
* Website: www.ufm.edu.vn; E-mail: dms@ufm.edu.vn
 
 
PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH NĂM 2024
1. XÉT TUYỂN THẲNG
* Đối tượng xét tuyển: Các đối tượng ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo (Đoạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế, cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia... những môn học thuộc tổ hợp xét tuyển của Trường).
* Chỉ tiêu tuyển sinh tối đa: 2%
2. XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024
* Đối tượng xét tuyển: Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường và không có bài thi/môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1.0 điểm trở xuống.
Ghi chú: Trường không sử dụng kết quả miễn thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và điểm thi bảo lưu để tuyển sinh.
* Chỉ tiêu tuyển sinh tối đa: 20%
3. XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
* Đối tượng xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THPT các năm đăng ký dự thi và có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM năm 2024 và kết quả thi của các tổ chức khảo thí hợp pháp năm 2024.
* Chỉ tiêu tuyển sinh tối đa: 30%
4. XÉT TUYỂN KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT
4.1. DIỆN ƯU TIÊN XÉT TUYỂN
* Chỉ tiêu tuyển sinh tối đa: 43%
- Diện xét tuyển 1: Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 có học lực Giỏi năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12.
- Diện xét tuyển 2: Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 tại các trường THPT chuyên, năng khiếu (Tỉnh, Quốc gia, Đại học) có điểm trung bình mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển của năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 từ 7.0 trở lên.
- Diện xét tuyển 3: Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi Học sinh Giỏi, Cuộc thi khoa học, kĩ thuật cấp tỉnh/thành phố trở lên hoặc thành viên đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, Quốc tế...có điểm trung bình mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển của năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 từ 6.0 trở lên
- Diện xét tuyển 4: Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 có điểm tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên (hoặc chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế tương đương) hoặc Chứng chỉ tiếng Anh bậc 4/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do các cơ sở giáo dục được phép cấp còn thời hạn hiệu lực tính đến ngày Trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) và học lực Khá trở lên năm lớp 10, năm lớp 11, học kỳ 1 lớp 12.
Ghi chú: Thí sinh chọn giải thưởng cao nhất đạt được trong 03 năm lớp 10, 11, 12 để đăng ký xét tuyển; không áp dụng đối với học sinh đạt giải thưởng các kỳ thi Olympic cấp trường/tỉnh/thành phố, kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính Casio.
4.2. DIỆN XÉT THEO HỌC BẠ THPT
* Chỉ tiêu tuyển sinh: 5%
* Đối tượng xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2024, 2023, 2022 có tổng điểm trung bình các môn trong tổ hợp xét tuyển năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên.
NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH NĂM 2024
* Tổng chi tiêu tuyển sinh năm 2024 (dự kiến): 4300 chỉ tiêu  
* CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
STT
Ngành/ Chuyên ngành
Mã ĐKXT
Mã tổ hợp xét tuyển
Chỉ tiêu
1
QUẢN TRỊ KINH DOANH
Chuyên ngành:
- Quản trị kinh doanh tổng hợp.
- Quản trị bán hàng.
- Quản trị dự án.
7340101
A00, A01
D01, D96
340
2
MARKETING
Chuyên ngành:
- Quản trị Marketing.
- Quản trị thương hiệu.
- Truyền thông Marketing.
7340115
A00, A01
D01, D96
210
3
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
Chuyên ngành:
- Tài chính doanh nghiệp.
- Ngân hàng.
- Thuế.
- Hải quan - Xuất nhập khẩu.
- Tài chính công.
- Tài chính Bảo hiểm & Đầu tư.
- Thẩm định giá.
7340201
A00, A01
D01, D96
550
4
KINH DOANH QUỐC TẾ
Chuyên ngành:
- Quản trị kinh doanh quốc tế.
- Thương mại quốc tế.
- Logistic & Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu.
7340120
A00, A01
D01, D96
210
5
BẤT ĐỘNG SẢN
Chuyên ngành:
- Kinh doanh bất động sản.
7340116
A00, A01
D01, D96
120
6
KẾ TOÁN
Chuyên ngành:
- Kế toán doanh nghiệp.
- Kiểm toán.
7340301
A00, A01
D01, D96
140
7
KINH TẾ
Chuyên ngành:
- Quản lý kinh tế
7310101
A00, A01
D01, D96
80
8
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
Chuyên ngành:
- Hệ thống thông tin kế toán.
- Tin học quản lý
7340405
A00, A01
D01, D96
165
9
LUẬT KINH TẾ
Chuyên ngành:
- Luật đầu tư kinh doanh
7380107
A00, A01
D01, D96
60
10
NGÔN NGỮ ANH
Chuyên ngành:
- Tiếng Anh kinh doanh
220201
D01, D72
D78, D96
(T. Anh x2)
200
11
CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH
Chuyên ngành:
- Công nghệ tài chính
7340205
A00, A01
D01, D96
60
12
TOÁN KINH TẾ
Chuyên ngành:
- Tài chính định lượng.
7310108
A00, A01
D01, D96
60
* CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ
STT
Ngành/ Chuyên ngành
Mã ĐKXT
Mã tổ hợp xét tuyển
Chỉ tiêu
1
QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH & LỮ HÀNH
Chuyên ngành:
- Quản trị lữ hành.
7810103_DT
D01, D72
D78, D96
60
2
QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
Chuyên ngành:
- Quản trị khách sạn.
7810201_DT
D01, D72
D78, D96
120
3
QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG & DỊCH VỤ ĂN UỐNG
Chuyên ngành:
- Quản trị nhà hàng
7810202_DT
D01, D72
D78, D96
60
- Chương trình đào tạo đặc thù chiếm tỷ trọng 50% lý thuyết và 50% thực hành, chương trình được thiết kế theo hướng mở dễ chuyển đổi và liên thông;
- 30% thời lượng sinh viên học với các chuyên gia hoặc lãnh đạo doanh nghiệp;
- 100% sinh viên được thực hành trên các phần mềm hoặc thực hành mô phỏng tại các doanh nghiệp;
- 100% sinh viên được tham quan thực tế, chỗ thực tập và vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp;
- Các dạng đề tài thực hành, thực tập do doanh nghiệp đề xuất, đi sát thực tế;
- Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, cơ sở vật chất tiện nghi, trang thiết bị và thư viện hiện đại.
* CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP
STT
Ngành/ Chuyên ngành
Mã ĐKXT
Mã tổ hợp xét tuyển
Chỉ tiêu
1
QUẢN TRỊ KINH DOANH
Chuyên ngành:
- Quản trị kinh doanh tổng hợp.
- Quản trị bán hàng.
7340101_TH
A00, A01
D01, D96
400
2
MARKETING
Chuyên ngành:
- Quản trị Marketing.
- Truyền thông Marketing.
7340115_TH
A00, A01
D01, D96
400
3
KẾ TOÁN
Chuyên ngành:
- Kế toán doanh nghiệp.
7340301_TH
A00, A01
D01, D96
150
4
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
Chuyên ngành:
- Tài chính doanh nghiệp.
- Ngân hàng.
- Hải quan - Xuất nhập khẩu.
7340201_TH
A00, A01
D01, D96
350
5
KINH DOANH QUỐC TẾ
Chuyên ngành:
- Thương mại quốc tế.
- Quản trị kinh doanh quốc tế.
- Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu
7340120_TH
A00, A01
D01, D96
400
- Chương trình đào tạo tích hợp được thiết kế hiện đại, có tham khảo các chương trình đào tạo của các cơ sở đào tạo đại học tiên tiến trong nước và quốc tế, luôn được cập nhật hằng năm. - Sinh viên được lựa chọn chuyên ngành học ngày từ đầu khóa học.
- Khối lượng chương trình đào tạo: 126 tín chỉ (Số tín chỉ nêu trên chưa bao gồm số tín chỉ các học phần GDQP-AN, GDTC).
- Chương trình có ít nhất 20% số tín chỉ của chương trình của chương trình, tương ứng 5-10 học phần khối lượng kiến thức cơ sở ngành, ngành và chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh.
- Sinh viên được tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cùng giảng viên.
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TOÀN PHẦN
STT
Ngành/ Chuyên ngành
Mã ĐKXT
Mã tổ hợp xét tuyển
Chỉ tiêu
1
QUẢN TRỊ KINH DOANH
Chuyên ngành:
- Quản trị kinh doanh
7340101_TATP
A00, A01
D01, D96
40
2
MARKETING
Chuyên ngành:
- Marketing.
7340115_TATP
A00, A01
D01, D96
40
3
KINH DOANH QUỐC TẾ
Chuyên ngành:
- Kinh doanh quốc tế. 
7340120_TATP
A00, A01
D01, D96
40
- Sinh viên được chọn ngành, chuyên ngành học ngay từ đầu khoá học.
- Khối lượng chương trình đào tạo: 134 tín chỉ (không bao gồm các học phần GDQP-AN, GDTC) cho toàn chương trình đào tạo.
- 100% học phần trong chương trình đào tạo được giảng dạy và học tập bằng tiếng Anh, trừ các học phần đặc thù phải giảng dạy bằng tiếng việt.
TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN:
- Tổ hợp A00: Toán – Vật lý – Hóa học
- Tổ hợp A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh
- Tổ hợp D01: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh
- Tổ hợp D72: Ngữ văn – Tiếng Anh – KHTN (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học)
- Tổ hợp D78: Ngữ văn – Tiếng Anh – KHXH (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, GD công dân)
- Tổ hợp D96: Toán – Tiếng Anh – KHXH (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, GD công dân)
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CHO TÂN SINH VIÊN - TUYỂN SINH NĂM 2024 ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÍCH HỢP VÀ TIẾNG ANH TOÀN PHẦN
- Miễn phí kiểm tra tiếng Anh, Tin học đầu vào.
- Thủ khoa đầu vào được cấp học bổng toàn phần có điều kiện: học bổng sẽ phân bổ theo từng học kỳ và từ học kỳ thứ hai trở đi, sinh viên phải đạt xếp loại học lực từ khá trở lên và rèn luyện tốt. Nếu bất kỳ một học kỳ nào không còn được cấp học bổng thì sẽ bị dừng cấp học bổng cho tất cả các học kỳ còn lại.
- Miễn phí Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn năm thứ nhất.
- Được thực hành tiếng Anh với giảng viên nước ngoài và tham quan thực tế doanh nghiệp.
- Được trải nghiệm thực tế, sinh hoạt học thuật và phục vụ cộng đồng ngoài Trường.
- Được tạo điều kiện tham gia các chương trình hợp tác, trao đổi sinh viên giữa Trường với các Trường ở nước ngoài.
- Miễn phí học tập các học phần, module hoặc chương trình cấp chứng chỉ nghề nghiệp theo đề xuất các khoa chuyên môn.
Xem thêm chi tiết tại:
 
Tham khảo

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]