Trường ĐH Đà Lạt: Điểm chuẩn NV2

Trường ĐH Đà Lạt thông báo điểm chuẩn NV2 năm 2009. Trường không xét tuyển NV3

Thí sinh đăng ký ngành sinh học có điểm từ 14, trúng tuyển vào ngành công nghệ sau thu hoạch.

Thí sinh đăng ký ngành nông học trúng tuyển vào ngành công nghệ sau thu hoạch (cùng điểm chuẩn).

Thí sinh đăng ký ngành CĐ kế toán có điểm 5 đến 10 trúng tuyển vào ngành trung cấp du lịch.

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn NV1 -2009

Điểm chuẩn NV2 -2009

Hệ Đại học

 

 

 

 

Toán học

101

A

13,0

13,0

SP Toán học

102

A

16,5

 

Tin học

103

A

13,0

 

SP Tin học

104

A

16,5

 

Vật lý

105

A

13,0

13,0

SP Vật lý

106

A

16,0

 

Công nghệ thông tin

107

A

13,0

13,0

Điện tử viễn thông

108

A

13,0

13,0

Hóa học

201

A

13,0

13,0

SP Hóa học

202

A

16,5

 

Sinh học

301

B

14,0

14,5

SP Sinh học

302

B

16,0

 

Môi trường

303

A

13,0

 

B

14,0

14,0

Nông học

304

B

14,0

 

Công nghệ sinh học

305

B

14,0

 

Công nghệ sau thu hoạch

306

B

14,0

14,0

Quản trị kinh doanh

401

A

13,0

13,0

Kế toán

403

A

13,0

13,0

Luật học

501

C

16,0

 

Xã hội học

502

C

14,0

14,0

Văn hóa học

503

C

14,0

14,0

Ngữ văn

601

C

15,0

 

SP Ngữ văn

602

C

20,0

 

Lịch sử

603

C

15,0

 

SP Lịch sử

604

C

21,0

 

Việt Nam học

605

C

14,0

14,0

Du lịch

606

C

14,0

 

D1

13,0

 

Công tác xã hội - Phát triển cộng đồng

607

C

14,0

 

Đông phương học

608

C

14,0

14,0

D1

13,0

13,0

Quốc tế học

609

C

14,0

 

D1

13,0

 

Tiếng Anh

701

D1

13,0

13,0

SP Tiếng Anh

751

D1

16,0

 

Hệ Cao đẳng

 

 

 

 

Công nghệ thông tin

C65

A

10,0

10,0

Điện tử viễn thông

C66

A

10,0

10,0

Công nghệ sau thu hoạch

C67

B

11,0

11,0

Kế toán

C68

A

10,0

10,5

 

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]